Quân Mạc Tà – Dị Thế Tà Quân – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Quân Mạc Tà – Dị Thế Tà Quân – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Quân Mạc Tà | 君莫邪 Biệt danh: Quân Tà, Tà Quân, Quân tam thiếu, Mặc Quân Dạ Giới tính: Nam Tuổi đăng tràng: 16 Phong hào: Tà Quân Chi Chủ Dị Thế Tà Quân Thành tựu: Đạt được Hoa […]

[Review] 21 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Phong Lăng Thiên Hạ

[Review] 21 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên – Phong Lăng Thiên Hạ – Tóm tắt sơ lược Tu vi Ngạo Thế Cửu Trùng Thiên là một hệ thống tu luyện võ công trong tiểu thuyết cùng tên. Hệ thống này chia tu vi thành 21 cảnh giới, mỗi cảnh […]

[Review] 16 Cấp độ tu luyện cảnh giới Dị Thế Tà Quân – Phong Lăng Thiên Hạ

[Review] 16 Cấp độ tu luyện cảnh giới Dị Thế Tà Quân – Phong Lăng Thiên Hạ – Tóm tắt sơ lược Huyền khí đẳng cấp Huyền khí là một loại vũ khí tinh túy, được tạo ra từ linh khí trời đất và tinh hoa của vạn vật. Huyền khí có sức mạnh vô […]

You cannot copy content of this page