[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Chân Võ Đỉnh Phong – Nhập Dạ Vô Thanh

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Chân Võ Đỉnh Phong – Nhập Dạ Vô Thanh 1. Các cấp độ cơ bản: Khí Cảm Cảnh: Giai đoạn đầu tiên của tu luyện, khi võ giả bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của linh khí. Nội Tức Cảnh: Võ giả có thể điều […]

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Đạo Độc Tôn – Kiếm Du Thái Hư

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Đạo Độc Tôn – Kiếm Du Thái Hư 1. Luyện Khí Cảnh: Gồm 10 tầng, từ Tầng 1 đến Tầng 10. Đây là cảnh giới đầu tiên mà các tu sĩ bước vào, tập trung vào việc rèn luyện thể chất, tu luyện chân khí và […]

[Review] 17 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vô Địch Thật Tịch Mịch – Tân Phong

[Review] 17 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vô Địch Thật Tịch Mịch – Tân Phong Tôi thể: Cấp bậc thấp nhất, chỉ có thể rèn luyện sức khỏe và thể lực. Địa cương: Có thể điều khiển một phần sức mạnh của tự nhiên, ví dụ như gió, lửa, nước,… Thiên cương: Có thể […]

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tuyệt Thế Dược Thần – Phong Nhất Sắc

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tuyệt Thế Dược Thần – Phong Nhất Sắc – Tóm tắt sơ lược Hạ giới: Ngưng Khí Cảnh: Giai đoạn đầu tiên của tu luyện, tập trung vào việc thu nạp và điều khiển linh khí. Linh Dịch Cảnh: Linh khí được chuyển hóa thành linh dịch, […]

[Review] 14 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tuyệt Thế Võ Hồn – Lạc Thành Đông

[Review] 14 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tuyệt Thế Võ Hồn – Lạc Thành Đông – Tóm tắt sơ lược Tuyệt Thế Võ Hồn xây dựng một hệ thống cảnh giới tu luyện logic, chi tiết với nhiều cấp bậc khác nhau, thể hiện rõ quá trình trưởng thành và tiến bộ của nhân […]

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thái Cổ Tinh Thần Quyết – Lục Diêu

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thái Cổ Tinh Thần Quyết – Lục Diêu – Tóm tắt sơ lược Hệ thống cảnh giới trong Thái Cổ Tinh Thần Quyết được chia thành hai phần chính: Hạ Vị Diện và Thần Giới. Mỗi phần được chia thành nhiều cảnh giới nhỏ hơn, với mỗi […]

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Chúa Tể Chi Vương – Khoái Xan Điếm

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Chúa Tể Chi Vương – Khoái Xan Điếm – Tóm tắt sơ lược 1. Võ Đạo Thập Trọng: Gồm 10 cấp độ từ Võ Đồ 1 đến Võ Đồ 10. Đây là giai đoạn đầu tiên, tập trung vào rèn luyện thể chất và kỹ năng cơ […]

You cannot copy content of this page