Đản Đản – Tu La Võ Thần – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Đản Đản – Tu La Võ Thần – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên Tiếng Việt: Đản Đản Biệt danh: Nữ Vương Đại Nhân Giới tính: Nữ Tác phẩm: Tu La Võ Thần Chủ nhân: Sở Phong Tu vi: Bát phẩm Võ Tôn Khế ước chủ nhân: Sở Phong Linh giới: Tu La Linh […]

Sở Phong – Tu La Võ Thần – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Sở Phong – Tu La Võ Thần – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Sở Phong Biệt danh: Hôi Bào Tiên Sinh, Tu La, Vô Tình, Sở Đế, Yêu Nghiệt Tiên Nhân, Sở Hiên Viên Giới tính: Nam Tuổi: 30~40 (hiện tại) / 15 (lúc mới xuất hiện) Cảnh giới tu luyện: Bát Phẩm […]

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tu La Võ Thần – Thiện Lương Đích Mật phong

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Tu La Võ Thần – Tóm tắt sơ lược Trong Tu La Võ Thần, có 12 cấp độ võ thần, được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Linh Võ Linh Võ: Đây là cấp độ thấp nhất của võ thần, đại diện cho những võ […]

You cannot copy content of this page