[Review] 17 Cấp độ tu luyện cảnh giới Giá Cá Nhân Tiên Thái Quá Chính Kinh (Gã Nhân Tiên Này Quá Nghiêm Túc) – Ngôn Quy Chính Truyện

[Review] 17 Cấp độ tu luyện cảnh giới Giá Cá Nhân Tiên Thái Quá Chính Kinh (Gã Nhân Tiên Này Quá Nghiêm Túc) – Ngôn Quy Chính Truyện – Tóm tắt sơ lược Nạp Linh: Giai đoạn đầu tiên, tập trung vào việc thu nạp linh khí từ môi trường xung quanh để rèn luyện […]

Vân Tiêu – Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Vân Tiêu – Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên đầy đủ: Vân Tiêu Tên tiếng Trung: 云霄 – Yun Xiao Bí danh: Tiêu Vân Giới tính: Nữ Xuất hiện: Loạt phim hoạt hình Sư Huynh A Sư Huynh Tiểu thuyết […]

Tửu Cửu – Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Tửu Cửu – Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tổng quan: Tên đầy đủ: Tửu Cửu Tên tiếng Trung: 酒玖 Phiên âm tiếng Anh: Jiu Jiu Tuổi: > 900 tuổi Giới tính: Nữ Sư phụ: Vong Tình Thượng Nhân – Vương […]

Hữu Cầm Huyền Nhã – Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Hữu Cầm Huyền Nhã – Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tổng quan: Tên đầy đủ: Hữu Cầm Huyền Nhã Tên tiếng Trung: 有琴玄雅 Phiên âm tiếng Anh: You Qin Xuan Ya Bí danh khác: Hữu Cầm Nguyên soái, Thiên Đình Nữ Chiến Thần, Hữu […]

Lam Linh Nga – Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Lam Linh Nga – Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Thông tin cơ bản: Tên đầy đủ: Lam Linh Nga Tên tiếng Trung: 蓝灵娥 Phiên âm tiếng Anh: Lan Ling’e Bí danh khác: Linh Nga Lam sư muội Linh Nga muội Tuổi: 9 tuổi […]

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm – Ngôn Quy Chính Truyện

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm – Ngôn Quy Chính Truyện – Tóm tắt sơ lược Trúc cơ kỳ: 1. Ngưng tức cảnh: Hấp thu nguyên khí từ thiên địa, chuyển hóa thành chân nguyên. Luyện tập tâm pháp để điều khiển chân nguyên lưu chuyển trong cơ thể. […]

[Review] 16 Cấp độ tu luyện cảnh giới Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn – Ngôn Quy Chính Truyện

[Review] 16 Cấp độ tu luyện cảnh giới Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn – Ngôn Quy Chính Truyện – Tóm tắt sơ lược Nạp Linh Là cấp bậc đầu tiên trong tu luyện. Ở cấp bậc này, người tu luyện sẽ hấp thu linh khí từ thiên nhiên để nuôi dưỡng cơ […]

Lý Trường Thọ – Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Ngôn Quy Chính Truyện

Lý Trường Thọ – Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Ngôn Quy Chính Truyện Tên đầy đủ: Lý Trường Thọ Tên tiếng Trung: 李长寿 Phiên âm tiếng Anh: Li Changshou Bí danh khác: Lý Trường Canh Tiểu Thọ Thọ (Tửu Cửu) Thủy Thần Thái Bạch Kim Tinh Cửu Thành Bát […]

[Review] 10 Cấp độ cảnh giới Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Ngôn Quy Chính Truyện

[Review] 10 Cấp độ cảnh giới trong Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Tóm tắt sơ lược Giai đoạn trước khi thành tiên: Gồm 4 tiểu cảnh giới, từ thấp đến cao là: Luyện khí: Là giai đoạn cơ bản, người tu luyện ở giai đoạn này mới […]

You cannot copy content of this page