Khổng Lan Du – Vạn Cổ Thần Đế – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Khổng Lan Du – Vạn Cổ Thần Đế – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Khổng Lan Du Xuất thân: Vạn Cổ Thần Đế Tôn hiệu: Minh Đường Thánh Tổ Cảnh giới: Thần cảnh tinh thần lực Võ đạo: Vạn tử nhất sinh cảnh (Thánh đạo quy tắc 6400 tỷ đạo) Công pháp: Khổng […]

Trương Nhược Trần – Vạn Cổ Thần Đế – Phi Thiên Ngư

Nhược Trần – Vạn Cổ Thần Đế – Phi Thiên Ngư Tên: Trương Nhược Trần Tuổi: 18 tuổi (kiếp đầu), >300.000 tuổi (kiếp sau) Giới tính: Nam Tu vi: Bách gia cảnh Đại Thánh, 68 giai tinh thần lực Đại Thánh Chiều cao: 190 cm Màu tóc: Đen, đỏ Màu mắt: Xanh, đỏ, vàng Thể chất: Tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể […]

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vạn Cổ Thần Đế – Phi Thiên Ngư

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vạn Cổ Thần Đế – Phi Thiên Ngư – Tóm tắt sơ lược Võ đạo Võ đạo là hệ thống tu luyện chính trong truyện, có thể chia thành bốn cảnh giới chính: Hoàng Cực cảnh, Huyền Cực cảnh, Địa Cực cảnh và Thiên Cực cảnh. Mỗi […]

You cannot copy content of this page