Từ Phượng Niên – Tuyết Trung Hãn Đao Hành – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Từ Phượng Niên – Tuyết Trung Hãn Đao Hành – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Từ Phượng Niên – 徐凤年 Tên khác: Thế tử, thế tử điện hạ Tu vi: Lục địa thiên nhân cảnh, võ đế Thân phận: Thế tử Bắc Lương Vương Mối quan hệ: Cha: Từ Kiêu Mẹ: Ngô Tố Hoàng hậu: Lạc […]

Trần Bình An – Kiếm Lai – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Trần Bình An – Kiếm Lai – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Trần Bình An (陈平安) Ngoại văn: Ping An Chen Biệt danh: Trần Thập Nhất, trần hảo nhân, trướng phòng tiên sinh, tiểu sư thúc, ẩn quan, tào mạt, trần bằng án, hảo nhân sơn chủ, thanh y thiếu niên lang. Tước hiệu: Già trẻ không gạt […]

[Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu

[Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu – Tóm tắt sơ lược Hạ ngũ cảnh Hạ ngũ cảnh là giai đoạn đầu tiên của quá trình tu hành, tập trung vào việc rèn luyện thân thể. Tu sĩ ở hạ ngũ cảnh phải dẫn dắt thiên […]

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tuyết Trung Hãn Đao Hành – Phong Hỏa Hí Chư Hầu

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Tuyết Trung Hãn Đao Hành – Phong Hỏa Hí Chư Hầu – Tóm tắt sơ lược Trong truyện Tuyết Trung Hận Đao Hành, các cảnh giới tu luyện được chia thành 4 trường phái chính: Võ đạo, Đạo giáo, Phật giáo, Nho giáo. Võ đạo Võ […]

You cannot copy content of this page