Chung Nhạc – Nhân Đạo Chí Tôn – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Chung Nhạc – Nhân Đạo Chí Tôn – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Chung Nhạc | 钟岳 Biệt danh: Chung Sơn thị, Đế Nhạc, Thái Hoàng, Phục Hi, Dịch Phong, Đại bò giống, Nhạc Tiểu tử, Chung Họa Họa, Chung đại quan nhân, Chung Tà Thần, Chung Thần Đao, Dịch thị, Thiên thừa […]

Tần Mục – Mục Thần Ký – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Tần Mục – Mục Thần Ký – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên gốc: 秦牧 Tên hán việt: Tần Mục Tên khác: Nhãi con chăn bò, Tần Phượng Thanh, khai hoàng thứ 107 thế tôn, Thiên Thánh giáo chủ, Nhân hoàng… Sinh nhật: 27-7 Tuổi: Thân xác 46 tuổi, linh hồn 14 tuổi. Đạo cảnh: 33 tầng Thê tử: Linh […]

[Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Nhân Đạo Chí Tôn – Thạch Trư

[Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Nhân Đạo Chí Tôn – Thạch Trư – Tóm tắt sơ lược Phàm Nhân: Quan Tưởng Cảnh: Giai đoạn đầu tiên của tu luyện, bắt đầu khai mở khí hải, rèn luyện thân thể. Xuất Khiếu Cảnh: Linh hồn có thể xuất khiếu, du tẩu bên ngoài thân thể. […]

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Mục Thần Ký – Thạch Trư

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Mục Thần Ký – Thạch Trư – Tóm tắt sơ lược Thiên Cung Thiên Đình Giai đoạn 1: Linh Thai – Thần Kiều Linh Thai thần tàng: Linh Thai mở linh tính, Linh Thai thành hình, là trung tâm khai thiên tích địa. Ngũ Diệu thần tàng: Linh Thai […]

You cannot copy content of this page