Quân Thường Tiếu – Vạn Cổ Đệ Nhất Tông (Vạn Cổ Tối Cường Tông) – Giang Hồ Tái Kiến

Quân Thường Tiếu – Vạn Cổ Đệ Nhất Tông (Vạn Cổ Tối Cường Tông) – Giang Hồ Tái Kiến Tên: Quân Thường Tiếu Giới tính: Nam Tu vi: Thiên Cơ Kính Chiều cao: 180 cm Màu tóc: Đen, trắng Màu mắt: Đen Thể chất: Thánh viêm chi thể, ngũ hành chi thể, cửu luyện dung nham thể Tư chất linh căn: Thần phẩm […]

[Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Siêu Thần Yêu Nghiệt – Giang Hồ Tái Kiến

3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Siêu Thần Yêu Nghiệt – Giang Hồ Tái Kiến [Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Siêu Thần Yêu Nghiệt – Giang Hồ Tái Kiến – Tóm tắt sơ lược Phàm giới Võ lực: Là cấp bậc mà người bình thường bắt đầu tiếp xúc, tổng cộng […]

[Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vũ Nghịch Cửu Thiên – Giang Hồ Tái Kiến

[Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vũ Nghịch Cửu Thiên – Giang Hồ Tái Kiến – Tóm tắt sơ lược Thái Vũ đại lục Võ Đồ: Người mới bắt đầu luyện võ, sức mạnh yếu ớt. Võ Sĩ: Người đã có chút thành tựu trong võ học, có thể đánh bại được một […]

[Review] 13 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vạn Cổ Đệ Nhất Tông – Giang Hồ Tái Kiến

[Review] 13 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vạn Cổ Đệ Nhất Tông – Giang Hồ Tái Kiến – Tóm tắt sơ lược Phàm giới: Khai Mạch: Đây là cảnh giới đầu tiên của tu luyện, khi con người mở ra mạch đạo trong cơ thể. Khai Mạch được chia thành 12 đoạn, mỗi đoạn lại […]

You cannot copy content of this page