Diệp Mặc – Tối Cường Khí Thiếu (Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi) – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Diệp Mặc – Tối Cường Khí Thiếu (Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi) – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Diệp Mặc – 叶默 Tên khác: Mạc Ảnh, Sư Ảnh, Mạc Diệp, Ninh Tiểu Ma, Lạc Tiểu Mặc (Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi) Tu vi: Chứng Đạo Hỗn Nguyên Tu vi tại Tạo Hóa Chi […]

[Review] 6 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tạo Hóa Chi Môn – Ta Là Lão Ngũ

[Review] 6 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tạo Hóa Chi Môn – Ta Là Lão Ngũ – Tóm tắt sơ lược Tu Chân Giới: Tụ Khí Cảnh: Giai đoạn đầu tiên của tu luyện, bắt đầu hấp thu linh khí vào cơ thể. Ngưng Chân Cảnh: Chân nguyên bắt đầu ngưng tụ, hình thành Dịch Hải. […]

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thiên Hạ Đệ Cửu – Ta Là Lão Ngũ

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thiên Hạ Đệ Cửu – Ta Là Lão Ngũ – Tóm tắt sơ lược Hệ thống cảnh giới trong truyện được chia thành nhiều cấp bậc, mỗi cấp bậc lại được chia thành nhiều tầng nhỏ. Tiểu Thiên Vũ Trụ: Hạo Hãn Hỗn Độn: Cấp bậc khởi nguyên […]

[Review] 6 Cấp độ tu luyện cảnh giới Khí Vũ Trụ – Nga Thị Lão Ngũ

[Review] 6 Cấp độ tu luyện cảnh giới Khí Vũ Trụ – Nga Thị Lão Ngũ – Tóm tắt sơ lược Tu Chân: 1, Luyện Tinh Hóa Khí: Thối Kình Đoạn: Rèn luyện thân thể, tăng cường sức mạnh và độ dẻo dai. Đoán Cốt Kỳ: Rèn luyện gân cốt, khiến cơ thể trở nên cường tráng. Thông Mạch […]

[Review] 18 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi (Tối Cường Khí Thiếu) – Nga Thị Lão Ngũ

[Review] 18 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi (Tối Cường Khí Thiếu) – Nga Thị Lão Ngũ – Tóm tắt sơ lược I. Cổ Võ: Nhập Môn: Đây là cấp độ đầu tiên trong hệ thống tu luyện, người tập bắt đầu rèn luyện cơ thể, khí lực và học […]

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Bất Hủ Phàm Nhân – Ta Là Lão Ngũ

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Bất Hủ Phàm Nhân – Ta Là Lão Ngũ – Tóm tắt sơ lược Hạ giới Hạ giới chia làm ba loại cảnh giới, mỗi cảnh giới chia làm ba trọng thiên, mỗi trọng thiên chia làm chín tầng. Cực cảnh là cảnh giới cao nhất của […]

You cannot copy content of this page