Mục Ninh Tuyết – Toàn Chức Pháp Sư – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Mục Ninh Tuyết – Toàn Chức Pháp Sư – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên đầy đủ: Mục Ninh Tuyết Tên tiếng Trung: 穆宁雪 Phiên âm tiếng Anh: Mu Ningxue Bí danh khác: Tuyết Tuyết Ninh Tuyết Đại tiểu thư Tiểu công chúa (Trương tiểu hầu) Tiểu bảo bối (Mạc Phàm, “Thúc thủ chịu trói” Chương) Tuổi: 25 […]

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Mục Long Sư – Loạn

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Mục Long Sư – Loạn – Tóm tắt sơ lược 1, Phân loại rồng Cổ Long là loại rồng sử dụng chiến kỹ, am hiểu cận chiến vật lộn. Chúng có được thân thể mạnh mẽ và có khả năng tự lành. Một số cổ long nổi tiếng […]

[Review] 6 Cấp độ tu luyện cảnh giới Toàn Chức Pháp Sư – Loạn

[Review] 6 Cấp độ tu luyện cảnh giới Toàn Chức Pháp Sư – Loạn – Tóm tắt sơ lược Pháp sư Học đồ (Tinh Tử): Đây là cấp độ thấp nhất của pháp sư. Học đồ mới chỉ bắt đầu học tập phép thuật và chưa có nhiều sức mạnh. Sơ giai (Tinh Quỹ): Pháp […]

You cannot copy content of this page