Chu Hằng – Kiếm Động Cửu Thiên – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Chu Hằng – Kiếm Động Cửu Thiên – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Chu Hằng là một thanh niên chăm chỉ tu luyện, tính tình thật thà. Sau khi gặp con lừa và được một vị sư phụ truyền dạy “Vỗ mông thần chưởng”, Chu Hằng bắt đầu có những thay đổi. Việc ăn […]

[Review] 13 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tu La Đế Tôn – Cô Đơn Địa Phi

[Review] 13 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tu La Đế Tôn – Cô Đơn Địa Phi – Tóm tắt sơ lược 1. Phá Cực Cảnh: Võ Đồ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp (tương ứng Nhất, Nhị, Tam cực) Võ Sư: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp (tương ứng Tứ, Ngũ, Lục cực) Võ Tông: Sơ cấp, […]

[Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Hoành Tảo Hoang Vũ – Cô Đơn Địa Phi

[Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Hoành Tảo Hoang Vũ – Cô Đơn Địa Phi – Tóm tắt sơ lược Phàm giới Phàm giới là cảnh giới tu luyện của những người phàm trần. Cảnh giới tu luyện trong Phàm giới được chia thành hai phần: Hậu Thiên và Tiên Thiên. Hậu Thiên […]

[Review] 21 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Động Cửu Thiên – Cô Đơn Địa Phi

[Review] 21 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Động Cửu Thiên – Cô Đơn Địa Phi – Tóm tắt sơ lược Phàm giới Là cảnh giới thấp nhất trong Kiếm Động Cửu Thiên. Ở cảnh giới này, con người chỉ có thể sử dụng sức mạnh của bản thân để chiến đấu. Luyện Thể: […]

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thần Đạo Đan Tôn – Cô Đơn Địa Phi

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thần Đạo Đan Tôn – Cô Đơn Địa Phi – Tóm tắt sơ lược Tiểu thế giới (Hằng Thiên đại lục) Giai đoạn phàm thai Luyện thể cảnh (9 tầng): là cảnh giới thấp nhất, người tu luyện chỉ có thể sử dụng sức mạnh của cơ thể. […]

You cannot copy content of this page