Lăng Thanh Xu (Lăng Thanh Thù) – Luyện Khí 10 Vạn Năm – Tóm tắt tiểu sử Nhân Vật

Lăng Thanh Xu (Lăng Thanh Thù) – Luyện Khí 10 Vạn Năm – Tóm tắt tiểu sử Nhân Vật Tên đầy đủ: Lăng Thanh Xu, Lăng Thanh Thù Tên tiếng Trung: 凌青姝 – Ling Qingshu Giới tính: Nữ Thân phận: Tông chủ đời thứ 11066 của Thiên Lam Tông Chủng tộc: Nhân tộc Tông môn: […]

Bạch Liên Tuyết – Luyện Khí 10 Vạn Năm – Tóm tắt tiểu sử Nhân Vật

Bạch Liên Tuyết – Luyện Khí 10 Vạn Năm – Tóm tắt tiểu sử Nhân Vật Tên đầy đủ: Bạch Liên Tuyết Tên tiếng Trung: 白怜雪 – Bai Lian Xue Giới tính: Nữ Thân phận: Nữ đệ tử được Từ Lão Tổ yêu thương nhất Chủng tộc: Nhân tộc Tông môn: Thiên Lam Tông, Hải […]

Ngư Tam Nương – Luyện Khí 10 Vạn Năm – Tóm tắt tiểu sử Nhân Vật

Ngư Tam Nương – Nàng tiên cá si tình trong Luyện Khí Mười Vạn Năm Tên đầy đủ: Ngư Tam Nương Tên tiếng Trung: 鱼三娘 – Yu Sanniang Giới tính: Nữ Chủng tộc: Nhân tộc Tông môn: Hợp Hoan Tông Người theo đuổi: Từ Dương Xuất hiện: “Luyện Khí Mười Vạn Năm” và các tác […]

Từ Dương – Luyện Khí 10 Vạn Năm – Tóm tắt tiểu sử Nhân Vật

Từ Dương – Luyện Khí 10 Vạn Năm – Tóm tắt tiểu sử Nhân Vật Tên đầy đủ: Từ Dương Tên tiếng Trung: 徐阳 – Xu Yang Tuổi: 10 vạn tuổi Giới tính: Nam Bí danh: Từ Lão Tổ Chủng tộc: Nhân tộc Tông môn: Thiên Lam Tông Người yêu: Bạch Liên Tuyết Được theo […]

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Luyện Khí 10 Vạn Năm – Chước Tử

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Luyện Khí 10 Vạn Năm – Tóm tắt sơ lược Giai đoạn Luyện Khí Cảnh giới Luyện Khí được chia thành 999 tầng, mỗi tầng chia thành 99 cấp. Tầng 1 Tầng 1 là tầng thấp nhất của giai đoạn Luyện Khí. Ở tầng này, tu […]

You cannot copy content of this page