Audrey Hall – Quỷ Bí Chi Chủ – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Audrey Hall – Viên ngọc sáng chói nhất Backlund trong Quỷ Bí Chi Chủ Tên đầy đủ: Audrey Hall Biệt danh: Tiểu thư “Chính nghĩa”, thổ hào, sao “Năng lực giả”, Viên đá quý chói mắt nhất Backlund, Viên kim cương chói mắt nhất Backlund Giới tính: Nữ Ngày sinh: 6 tháng 6 Tuổi: 17 […]

Klein Moretti – Quỷ Bí Chi Chủ – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Klein Moretti – Quỷ Bí Chi Chủ – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên đầy đủ: Khắc Lai Ân Mạc Lôi Đế (中文:克莱恩·莫雷蒂) Tên tiếng Anh: Klein Moretti Biệt danh: Tiểu Khắc, Khắc Túng, Khắc Tổng, Khắc Miêu, Ngu Giả. Tiểu hào: World, Dawn Dontes, German Sparrow, Sherlock Moriarty, Merlin Hermes Sinh nhật: 4 […]

Mạnh Kỳ – Nhất Thế Chi Tôn – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Mạnh Kỳ – Nhất Thế Chi Tôn – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Mạnh Kỳ (孟奇) – Tên gốc Tô Tử Viễn – Tên kiếp trước Tô Mạnh – Tên giả Chân Định – Pháp hiệu khi tu hành tại Thiếu Lâm Tự Mãng Kim Cương – Ngoại hiệu trong giang hồ Cuồng Đao […]

[Review] Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc – Tóm tắt sơ lược

[Review] Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc – Tóm tắt sơ lược Hội Tarot Hội Tarot là một tổ chức bí mật của những người có sức mạnh phi phàm. Họ sử dụng những lá bài Tarot để thực hiện các nhiệm vụ của mình, chẳng hạn như bảo vệ […]

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Nhất Thế Chi Tôn – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Nhất Thế Chi Tôn – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc – Tóm tắt sơ lược Bách nhật trúc cơ: Đây là cảnh giới đầu tiên, mục đích là đặt vững căn cơ tu hành. Để đạt được cảnh giới này, người tu cần mở ra 365 đại […]

You cannot copy content of this page