[Review] Khánh Dư Niên – Miêu Nị – Tóm tắt sơ lược

[Review] Khánh Dư Niên – Miêu Nị – Tóm tắt sơ lược Tác giả: Miêu Nị Thể loại: Xuyên không, lịch sử, quyền mưu Nhân vật chính: Phạm Nhàn Tóm tắt: Bối cảnh: Khánh quốc, những năm cuối cùng của triều Đông Tấn. Nhân vật chính: Phạm Nhàn, con riêng không được sủng ái của Khánh quốc […]

Ninh Khuyết – Tương Dạ – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Ninh Khuyết – Tương Dạ – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Ninh Khuyết (宁缺) Tên ngoại: NingQue Năm sinh: 13-02-04 năm Thiên Khải Tuổi đăng tràng: 17 tuổi Giới tính: Nam Tu vi: Thiên Khải đỉnh phong Võ công: Hạo Nhiên Khí kế thừa từ Kha Hạo Nhiên Sư môn: Đại Đường Thư […]

Trần Trường Sinh – Trạch Thiên Ký – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Trần Trường Sinh – Trạch Thiên Ký – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Trần Trường Sinh Biệt danh: Từ Sinh, Tiên Sinh, Ngã Gia Viện Trường, Tiểu Trần Viện Trường, Giáo Tông Bệ Hạ Thân phận: Viện trưởng Quốc Giáo học viện Giáo Tông đời thứ năm Quốc Giáo Sinh nhật: 11 tháng 11 […]

[Review] 6 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trạch Thiên Ký – Miêu Nị

[Review] 6 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trạch Thiên Ký – Miêu Nị – Tóm tắt sơ lược Tẩy Tủy: Là cảnh giới đầu tiên của tu tiên, khi đạt đến cảnh giới này, con người sẽ có thể điều khiển linh lực và bắt đầu tu luyện các loại pháp thuật. Cảnh giới […]

Tỉnh Cửu – Đại Đạo Triều Thiên – Miêu Nị

Tỉnh Cửu – Đại Đạo Triều Thiên – Miêu Nị Tỉnh Cửu là nhân vật chính trong tiểu thuyết huyền huyễn “Đại Đạo Triều Thiên” của tác giả Miêu Nị. Hắn được xây dựng với hình tượng là một thiếu niên cực kỳ nhanh nhẹn, vừa anh tuấn vừa tài giỏi. Những thông tin cơ […]

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tương Dạ – Miêu Nị

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tương Dạ – Miêu Nị – Tóm tắt sơ lược Thế giới của Tương Dạ chia thành hai loại người: người phàm và người tu hành. Người tu hành là những người có khả năng tu luyện và đạt được sức mạnh siêu nhiên. Hệ thống tu […]

[Review] 13 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đại Đạo Triều Thiên – Miêu Nị

[Review] 13 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đại Đạo Triều Thiên – Miêu Nị – Tóm tắt sơ lược Cảnh giới Hữu Nghi là cảnh giới đầu tiên của tu đạo. Ở cảnh giới này, người tu đạo cần phải làm cho hình thể và thần thức của mình hòa hợp với nhau, đạt […]

You cannot copy content of this page