Thiên Tà Thần – Đại Chúa Tể – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Thiên Tà Thần – Đại Chúa Tể – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên đầy đủ: Tiếng Việt: Thiên Tà Thần Tiếng Trung: 天邪神 Phiên âm tiếng Anh: Tian Xieshen Bí danh khác: Heir of The Saint God (Nguyên Tôn) Nine Eyes Cthulhu Heavenly Cthulhu Ngoại vực tà tộc thần Tuổi: 50.000+ tuổi Giới […]

Tử Nghiên – Đấu Phá Thương Khung – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Tử Nghiên – Đấu Phá Thương Khung – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên đầy đủ: Tử Nghiên Tên tiếng Trung: 紫妍 Phiên âm tiếng Anh: Zi Yan Bí danh khác: Man Lực Vương Tuổi: Hàng nghìn tuổi Giới tính: Nữ Chủng tộc: Long Hoàng Sở thuộc: Thái Hư Cổ Long Thân phận: Thái […]

Cửu U Tước – Đại Chúa Tể – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Cửu U Tước – Đại Chúa Tể – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Cửu U Tên nước ngoài: Jiu You Chủng tộc: Cửu U tước tộc Bí danh: Cửu U Tước, Cửu U Minh Tước Cảnh giới: Linh Phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ Hảo hữu: Mục Trần, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Mạn […]

Ứng Hoan Hoan – Vũ Động Càn Khôn – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Ứng Hoan Hoan – Vũ Động Càn Khôn – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Ứng Hoan Hoan | 应欢欢 Tên khác: Băng Chủ Xuất hiện: Vũ Động Càn Khôn, Đại Chúa Tể, … các tác phẩm diễn sinh Giới tính: Nữ Thế lực: Đạo Tông, Băng Linh tộc, Võ Cảnh Thân phận: Băng […]

Dược Trần (Dược lão) – Đấu Phá Thương Khung – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Dược Trần (Dược lão) – Đấu Phá Thương Khung – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Nhân thân: Tên: Dược Trần (药尘) Biệt danh: Dược lão, Dược Tôn Giả, Dược Thánh Chủng tộc: Dược tộc Thế lực: Tinh Vẫn Các (đệ nhất Các chủ) Thiên Phủ liên minh (Minh chủ) Vô Tận Hỏa Vực (Thái thượng trưởng lão) Sức mạnh: […]

Lạc Ly – Đại Chúa Tể – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Lạc Ly – Đại Chúa Tể – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Lạc Ly – 洛璃 Biệt danh: Lạc Hoàng, Lạc Vương Giới tính: Nữ Tu vi: Linh phẩm Thiên Chí Tôn Thế lực: Bắc Thương Linh Viện Lạc Thần Hội Hoàng tộc Lạc Thần tộc Mục Phủ Thái Linh Cổ Tộc Chí […]

Yêu Yêu – Nguyên Tôn – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Yêu Yêu – Nguyên Tôn – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên đầy đủ: Yêu Yêu Tên tiếng Trung: 夭夭 Phiên âm tiếng Anh: YaoYao Bí danh khác: Yêu Yêu tả Chu tiểu yêu Yêu Yêu đại tả đầu Tuổi: 20+ tuổi (Đầu truyện) 100+ tuổi (Kết thúc) 50.000+ tuổi (Đại Chúa Tể) Sinh […]

Lâm Thanh Đàn – Vũ Động Càn Khôn – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Lâm Thanh Đàn – Vũ Động Càn Khôn – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên đầy đủ: Lâm Thanh Đàn Tên tiếng Trung: 林青檀 Phiên âm tiếng Anh: Lin Qing Tan Bí danh khác: Thanh Đàn Điện chủ Hắc Ám Chi Điện Tuổi: 14 tuổi Giới tính: Nữ Tu vi: Luân Hồi cảnh Chiều […]

Vân Vận – Đấu Phá Thương Khung – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Vân Vận – Đấu Phá Thương Khung – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên đầy đủ: Vân Vận Tên tiếng Trung: 云韵 Bính âm tiếng Anh: Yun Yun Tên khác: Vân Chi Thân phận: Tông chủ Vân Lam Tông (trước đây) Tông chủ Hoa Tông Thế lực: Vân Lam Tông (trước đây) Hoa Tông […]

[Review] Bảng 23 Dị Hỏa Đấu Phá Thương Khung – Thiên Tằm Thổ Đậu

[Review] Bảng 23 Dị Hỏa Đấu Phá Thương Khung – Thiên Tằm Thổ Đậu – Tóm tắt sơ lược Định nghĩa: Dị Hỏa là một loại lửa đặc biệt, khác biệt so với lửa thông thường, xuất hiện trong tác phẩm Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tàm Thổ Đậu. Nguồn gốc: Có […]

You cannot copy content of this page