[Review] 11 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tinh Môn – Lão Ưng Cật Tiểu Kê

[Review] 11 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tinh Môn – Lão Ưng Cật Tiểu Kê – Tóm tắt sơ lược 1. Võ sư: Trảm Thập: Giai đoạn đầu tiên, sinh ra nội kình, gân cốt cường tráng. Có thể đánh bại 10 người lính thông thường. Phá Bách: Nội kình có thể phóng ra ngoài cơ […]

Tô Vũ – Vạn Tộc Chi Kiếp – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Tô Vũ – Vạn Tộc Chi Kiếp – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên tiếng Trung: Tô Vũ (苏宇) Tên nước ngoài: Su Yu Tên khác: A Vũ Giới tính: Nam Tác phẩm ra mắt: Vạn Tộc Chi Kiếp Tuổi tác: 22 tuổi Hộ tịch: Phủ Đại Hạ Nơi sinh: Thành Nam Nguyên, phủ Đại Hạ, Nhân Cảnh Tu vi: Khai Thiên Giả […]

Phương Bình – Toàn Cầu Cao Võ – Lão Ưng Cật Tiểu Kê

Phương Bình – Toàn Cầu Cao Võ – Lão Ưng Cật Tiểu Kê Tên: Phương Bình Tuổi: 21 Chiều cao: 176cm Giới tính: Nam Biệt danh: Cuồng Đao tướng quân, Ma Vương, Nhân Vương, Ma Hoàng Sở thích: Nghe người khác vỗ mông ngựa và bát quái, tham bảo ái tài, thu thập nợ nần Tính cách: Dám tranh dám chiến dám […]

[Review] 11 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vạn Tộc Chi Kiếp – Lão Ưng Cật Tiểu Kê

[Review] 11 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vạn Tộc Chi Kiếp – Lão Ưng Cật Tiểu Kê – Tóm tắt sơ lược Khai Nguyên: Cảnh giới thấp nhất, là giai đoạn mà con người bắt đầu tu luyện, khai mở bản nguyên của mình. Thiên Quân: Cảnh giới tiếp theo, con người đã có thể điều […]

[Review] 16 Cấp độ tu luyện cảnh giới Toàn Cầu Cao Võ – Lão Ưng Cật Tiểu Kê

[Review] 16 Cấp độ tu luyện cảnh giới Toàn Cầu Cao Võ – Lão Ưng Cật Tiểu Kê – Tóm tắt sơ lược Sơ võ giả: Chưa từng cảm ngộ bản nguyên: Sơ võ giả chưa từng cảm nhận được bản nguyên, cũng chưa từng bước vào lĩnh vực bản nguyên. Chỉ có thể dựa vào […]

You cannot copy content of this page