Phương Hành – Lược Thiên Ký – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Phương Hành – Lược Thiên Ký – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Chính: Phương Hành – 方行 Tên khác: Phương Tiểu Cửu, Tiểu Cửu ca ca, tiểu ma đầu Xưng hào: Thân hữu xưng hô: Tiểu thổ phỉ Chức danh: Thống Thiên giáo chủ, di động tàng bảo khố Danh hiệu: Thông Thiên giáo chủ (Tiệt Giáo), tam […]

[Review] 9 Cấp độ tu luyện cảnh giới Bạch Thủ Yêu Sư – Hắc Sơn Lão Quỷ

[Review] 9 Cấp độ tu luyện cảnh giới Bạch Thủ Yêu Sư – Hắc Sơn Lão Quỷ – Tóm tắt sơ lược Luyện khí sĩ: Bảo cảnh: Dưỡng Khí: Rèn luyện cơ thể, hấp thu linh khí. Luyện Tức: Tăng cường khí lực, khai mở kinh mạch. Trúc Cơ: Hình thành nền tảng tu luyện, […]

[Review] 9 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đại Kiếp Chủ – Hắc Sơn Lão Quỷ

[Review] 9 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đại Kiếp Chủ – Hắc Sơn Lão Quỷ – Tóm tắt sơ lược Phân chia cảnh giới trong tiểu thuyết Đại Kiếp Chủ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ có thể được chia thành ba giai đoạn lớn: Giai đoạn đầu tiên, từ Luyện Khí Cảnh […]

[Review] 9 Cấp độ tu luyện cảnh giới Lược Thiên Ký – Hắc Sơn Lão Quỷ

[Review] 9 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Lược Thiên Ký – Tóm tắt sơ lược Trong tiểu thuyết Lược Thiên Ký của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ, có 9 cảnh giới tu luyện, cụ thể như sau: Linh động: Cảnh giới đầu tiên của một người tu luyện, khi linh khí trong cơ […]

You cannot copy content of this page