Yên Thủy Thiên – Vĩnh Sinh – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Yên Thủy Thiên – Nữ Thủy Thần chuyển thế, tiên tử phi phàm trong Vĩnh Sinh Tên: Yên Thủy Thiên Giới tính: Nữ Thân phận: Nguyên Thái Nhất Môn đệ nhất Phó chưởng môn Chuyển thế của Thủy Thần nguyên linh Đăng tràng: Vĩnh Sinh Tu vi: Thiên Quân Pháp bảo: Thương Hải Thần Châu: […]

Linh Lung Tiên Tôn – Vĩnh Sinh – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Linh Lung Tiên Tôn – Vĩnh Sinh – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên đầy đủ: Linh Lung Tiên Tôn Tên tiếng Trung: 玲珑仙尊 – LingLong Xian Zun – Immortal Venerable Linglong Bí danh khác: Bất Tử Tôn Giả Giới tính: Nữ Tuổi: 4000 Môn Phái: Thái Nhất Môn, Linh Lung Phúc Địa, Kỷ […]

Phong Dao Quang – Vĩnh Sinh – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Phong Dao Quang – Vĩnh Sinh – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên đầy đủ: Phong Dao Quang Tên tiếng Trung: 风瑶光 – Feng Yaoguang Giới tính: Nữ Môn Phái: Kỷ Nguyên Môn Cảnh giới: Thiên Quân Chồng: Phương Hàn (kiếp trước), Khí linh Thiên Hoàng Kính chuyển thế (kiếp này) Hình tượng nhân […]

Phương Thanh Tuyết – Vĩnh Sinh – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Phương Thanh Tuyết – Vĩnh Sinh – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Phương Thanh Tuyết Thế lực: Hạ giới: Vũ Hóa Môn Tiên giới: Kỷ Nguyên Môn Đạo lữ: Phương Hàn Tu vi: Tiên Vương, sau được Phương Hàn trợ giúp tiến vào Vĩnh sinh chi môn, đạt được Vĩnh sinh nhưng cảnh […]

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Long Xà Diễn Nghĩa – Mộng Nhập Thần Cơ

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Long Xà Diễn Nghĩa – Mộng Nhập Thần Cơ – Tóm tắt sơ lược Hệ thống tu luyện trong Long Xà Diễn Nghĩa được chia thành 5 cảnh giới chính: Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình, Đan Kình và Cương Kình. Minh Kình Minh Kình là cảnh […]

Phương Hàn – Vĩnh Sinh – Mộng Nhập Thần Cơ

 Phương Hàn – Vĩnh Sinh – Mộng Nhập Thần Cơ Tên đầy đủ: Phương Hàn Tên tiếng Trung: 方寒 Phiên âm tiếng Anh: Fang Han Giới tính: Nam Tuổi: 16 tuổi (Lúc khởi đầu) Bí danh khác: Kỷ nguyên tiên vương, Phương Lãnh, Đoạt Mệnh Thư Sinh, Ô Lạp Vương Tử, Phương Ngọc, Thái Hàn […]

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Dương Thần – Mộng Nhập Thần Cơ

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Dương Thần – Mộng Nhập Thần Cơ – Tóm tắt sơ lược Luyện nhục võ sinh là cảnh giới đầu tiên, khi võ giả chỉ mới bắt đầu tu luyện. Ở cảnh giới này, võ giả tập trung vào việc rèn luyện cơ bắp, da thịt và […]

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Long Phù – Mộng Nhập Thần Cơ

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Long Phù – Mộng Nhập Thần Cơ – Tóm tắt sơ lược Phàm cảnh Sơ khuy môn kính (Võ Phu): Cảnh giới của người mới bắt đầu học võ, chỉ biết những kiến thức cơ bản. Đăng đường nhập thất (Võ Sĩ): Cảnh giới của người đã […]

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vĩnh Sinh – Mộng Nhập Thần Cơ

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vĩnh Sinh – Tóm tắt sơ lược Nhục Thân cảnh Đệ nhất trọng, dưỡng sinh Người tu luyện đạt đến cảnh giới này có thể duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Người bình thường cũng có thể đạt được cảnh giới này thông qua […]

You cannot copy content of this page