An Lâm – Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

An Lâm – Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: An Lâm (安林) Biệt danh: An Lâm Kiếm Tiên, Siêu Lôi Thiên Thần, Nhật Lôi Tôn Giả, Độ Hóa Tôn Giả, Thiên Đình Chiến Thần, Thiên Đình Trù Thần, Độc Tôn, An Lâm tông chủ Vũ Trụ […]

[Review] 6 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên – Minh Nguyệt Địa Thượng Sương

[Review] 6 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên – Minh Nguyệt Địa Thượng Sương – Tóm tắt sơ lược Đạo chi thể: Dục Linh cảnh: Giai đoạn đầu tiên của tu luyện, rèn luyện thân thể và linh hồn. Hóa Thần cảnh: Ngưng tụ nguyên thần, bước đầu lĩnh hội […]

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ta Thật Không Phải Là Tiên Nhị Đại – Minh Nguyệt Địa Thượng Sương

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ta Thật Không Phải Là Tiên Nhị Đại – Minh Nguyệt Địa Thượng Sương – Tóm tắt sơ lược 1. Huyền Thể: Dẫn linh khí nhập thể, đánh dấu bước đầu tiên trên con đường tu luyện. 2. Nạp Linh: Đan điền mở khí hải, thọ nguyên tăng lên […]

You cannot copy content of this page