Diệp Huyền – Nhất Kiếm Độc Tôn – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Diệp Huyền – Kẻ thống trị chư thiên vạn giới bằng một thanh kiếm Diệp Huyền, nhân vật chính trong tiểu thuyết “Nhất Kiếm Độc Tôn“, là một kiếm khách vô song, một cường giả phi thường với sức mạnh khuynh đảo cả vũ trụ. Sở hữu huyết mạch Phong Ma và Bất Tử, Diệp […]

Dương Diệp – Vô Địch Kiếm Vực – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Dương Diệp – Vô Địch Kiếm Vực – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Dương Diệp – 杨叶 Xưng hào: Kiếm Hoàng Kiếm Ma Sát Thần Phong Kiếm Diệp đồ tể Diệp chó điên Diệp ma đầu Kiếm Cửu (đạo gia xưng hào) Thân phận: Huyền giả đại lục Kiếm Hoàng Minh chủ Kiếm Minh Hạ […]

[Review] 24 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vô Địch Kiếm Vực – Thanh Loan Phong Thượng

[Review] 24 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vô Địch Kiếm Vực – Thanh Loan Phong Thượng – Tóm tắt sơ lược Trong tiểu thuyết Vô Địch Kiếm Vực của tác giả Thanh Phong Loan, thế giới được chia thành 24 cảnh giới, từ thấp đến cao là: Phàm nhân cảnh: Đây là cảnh giới thấp […]

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Nhất Kiếm Độc Tôn – Thanh Loan Phong Thượng

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Nhất Kiếm Độc Tôn – Thanh Loan Phong Thượng – Tóm tắt sơ lược Bốn chiều vũ trụ Chiều vũ trụ 1 chiều, bao gồm các cảnh giới: Thối thể cảnh: Cảnh giới sơ cấp nhất, khi cơ thể còn yếu đuối và dễ bị tổn thương. […]

You cannot copy content of this page