Tuyết Nguyệt – Võ Luyện Đỉnh Phong – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Tuyết Nguyệt – Võ Luyện Đỉnh Phong – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên đầy đủ: Tuyết Nguyệt Tên tiếng Trung: 雪月 Phiên âm tiếng Anh: Xue Yue Bí danh khác: Nguyệt Nhi Tuổi: Đầu truyện: > 30 tuổi Cuối truyện: > 16000 tuổi Giới tính: Nữ (ngụy trang Nam) Tu vi: Bát phẩm […]

Chúc Tình – Võ Luyện Đỉnh Phong – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Chúc Tình – Võ Luyện Đỉnh Phong – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên đầy đủ: Chúc Tình Tên tiếng Trung: 祝晴 – Zhu Qing Biệt danh: Tình Nhi Giới tính: Nữ Tác phẩm: Võ Luyện Đỉnh Phong Tu vi: Bát Phẩm Khai Thiên Chủng tộc: Long tộc (Hỏa Long) Thể chất, dung mạo: […]

Phiến Khinh La – Võ Luyện Đỉnh Phong – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Phiến Khinh La: Yêu Mị Nữ Vương đầy mê hoặc trong Võ Luyện Đỉnh Phong Tên đầy đủ: Phiến Khinh La Tên tiếng Trung: 扇轻罗 – Shān Qīng Luó Biệt danh: Yêu Mị Nữ Vương, Yêu Nữ, A La Giới tính: Nữ Tác phẩm: Võ Luyện Đỉnh Phong Tu vi: Bát Phẩm Khai Thiên Chủng […]

Hạ Ngưng Thường – Võ Luyện Đỉnh Phong – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Hạ Ngưng Thường – Võ Luyện Đỉnh Phong – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên đầy đủ: Hạ Ngưng Thường Tên tiếng Trung: 夏凝裳 Phiên âm tiếng Anh: Xia Ningshang Tên khác: Tiểu sư tỷ Lăng Tiêu Các Giới tính: Nữ Chủng tộc: Con người Tu vi: Bát phẩm khai thiên Đan đạo: Đế […]

[Review] 6 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vô Thường – Mạc Mặc

[Review] 6 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vô Thường – Mạc Mặc – Tóm tắt sơ lược Luyện Cương kỳ: Chia làm cửu phẩm, từ nhất phẩm tới cửu phẩm. Huyền giai: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Hoàng giai: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Địa giai: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Thiên giai: Hạ phẩm, trung […]

Dương Khai – Võ Luyện Đỉnh Phong – Mạc Mặc

Dương Khai – Võ Luyện Đỉnh Phong – Mạc Mặc Tên đầy đủ: Dương Khai Tên tiếng Trung: 杨开 Phiên âm tiếng Anh: Yang Kai Tuổi: Hơn 10000 tuổi (Kết thúc) Giới tính: Nam Bí danh: Tiểu công tử Thánh chủ Tông chủ Cung chủ Hư không đại đế Hư không chân quân Tu vi: Sáng thế cảnh (Nhân tộc) […]

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Võ Luyện Đỉnh Phong – Mạc Mặc

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Võ Luyện Đỉnh Phong – Tóm tắt sơ lược Càn Khôn Nội Thối Thể Cảnh (Thối Thể Cảnh): Từ 1 đến 9 tầng, là cảnh giới cơ bản nhất của võ luyện. Ở cảnh giới này, tu sĩ tập trung tu luyện thân thể, loại bỏ tạp […]

You cannot copy content of this page