Hứa Ứng – Trạch Nhật Phi Thăng – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Hứa Ứng – Trạch Nhật Phi Thăng – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên đầy đủ: Hứa Ứng Tên tiếng Trung: 许应 – Xu Ying Giới tính: Nam Tác phẩm: Trạch Nhật Phi Thăng Tác giả: Trạch Trư Đạo lữ/Thê tử: Nguyên Vị Ương Khởi điểm: Hứa Ứng là một thiếu niên mồ côi, […]

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Độc Bộ Thiên Hạ – Trạch Trư

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Độc Bộ Thiên Hạ – Trạch Trư – Tóm tắt sơ lược Phàm Nhân: Võ Đạo Cảnh: Hậu Thiên Võ Đạo: Tầng 1 đến Tầng 9 Tiên Thiên Võ Đạo: Tầng 10 (Ngưng Khí Thành Cương, Cương Khí Ngoại Phóng, Tiên Thiên Bá Thể) Vu Sĩ: Tam Nguyên Cảnh: […]

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư – Tóm tắt sơ lược Luyện khí sĩ Thải khí kỳ Thải khí kỳ là giai đoạn đầu tiên của tu hành luyện khí sĩ. Trong giai đoạn này, luyện khí sĩ sẽ hái thái dương tinh khí để bổ […]

You cannot copy content of this page