[Review] 15 Cấp độ tu luyện cảnh giới Dược Thần – Ám Ma Sư

[Review] 15 Cấp độ tu luyện cảnh giới Dược Thần – Ám Ma Sư – Tóm tắt sơ lược Hệ thống cảnh giới trong truyện Dược Thần được chia thành hai đại cảnh giới chính: Người và Thần. Cảnh giới Người: Gồm 9 giai: Linh Đồ nhất giai Linh Sỹ nhị giai Linh Sư tam […]

Tần Trần – Võ Thần Chúa Tể – Ám Ma Sư

Tần Trần – Võ Thần Chúa Tể – Ám Ma Sư Tên đầy đủ: Tần Trần Tên tiếng Trung: 秦尘 Phiên âm tiếng Anh: Qin Chen Bí danh khác: Trần Thiếu Trần Trần thiếu gia Tuổi: 50 tuổi Giới tính: Nam Tu vi: Chuẩn Đế Thế lực nắm giữ: Trần Đế Các, Dị Ma tộc, Thiên Vũ Đại Lục, Thiên Giới Xưng […]

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Huyền Thiên Hồn Tôn – Ám Ma Sư

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Huyền Thiên Hồn Tôn – Ám Ma Sư – Tóm tắt sơ lược Ngưng mạch cảnh (1-7): Đây là cảnh giới đầu tiên của võ đạo, khi võ giả có thể ngưng tụ linh khí trong mạch máu của mình. Mỗi người có số lượng mạch máu […]

[Review] 18 Cấp độ tu luyện cảnh giới Võ Thần Chúa Tể – Ám Ma Sư

[Review] 18 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Võ Thần Chúa Tể – Ám Ma Sư – Tóm tắt sơ lược Nhân cấp: Cảnh giới tu luyện thấp nhất, võ giả ở cảnh giới này chỉ có thể sử dụng được lực lượng tinh thần và thân thể của bản thân. Địa cấp: Võ giả ở […]

You cannot copy content of this page