Tần Vấn Thiên – Thái Cổ Thần Vương – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Tần Vấn Thiên – Thái Cổ Thần Vương – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Nhân thân: Tên: Tần Vấn Thiên Phong hào: Đế Thiên Tuổi ra sân: 15 tuổi Tu vi: Siêu thoát Nơi ở: Cửu thiên thế giới Thân phận: Con nuôi Tần Xuyên Truyền nhân Thương Vương Đứng đầu bảng Đại Hạ […]

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thái Cổ Thần Vương – Tịnh Vô Ngân

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thái Cổ Thần Vương – Tịnh Vô Ngân – Tóm tắt sơ lược 1. Luyện Thể (Cửu trọng): Rèn luyện thân thể, tăng cường sức mạnh và độ dẻo dai. Mở ra các Luân Mạch. 2. Luân Mạch (Cửu Luân): Dẫn khí lưu chuyển trong cơ thể, […]

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tuyệt Thế Võ Thần – Tịnh Vô Ngân

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tuyệt Thế Võ Thần – Tịnh Vô Ngân – Tóm tắt sơ lược Đế Đạo Đế Đạo là con đường tu luyện chính của các võ giả trong Tuyệt thế võ thần. Con đường này được chia thành 10 cảnh giới, từ thấp đến cao là: Khí […]

You cannot copy content of this page