Mua ngay

Khổng Tử và Lão Tử ai có trước?

Đang có: 71 đạo hữu ghé thăm
Khổng Tử và Lão Tử ai có trước?
Khổng Tử và Lão Tử ai có trước?

Khổng Tử và Lão Tử ai có trước?

Lão Tử và Khổng Tử là hai nhà tư tưởng nổi tiếng thời kỳ Xuân Thu, tuy nhiên ai có trước ai vẫn còn là chủ đề tranh luận của các nhà nghiên cứu.

Theo truyền thống:

 • Lão Tử được cho là sinh năm 571 TCN và mất năm 471 TCN, lớn hơn Khổng Tử 20 tuổi.
 • Khổng Tử được cho là sinh năm 551 TCN và mất năm 479 TCN.

Tuy nhiên, có một số bằng chứng cho thấy Khổng Tử có thể sinh sau Lão Tử:

 • Sử ký Tư Mã Thiên:

  • Ghi chép rằng Khổng Tử từng đến gặp Lão Tử để hỏi về lễ.
  • Điều này cho thấy Lão Tử đã có tiếng tăm và được coi là bậc hiền triết khi Khổng Tử còn trẻ.
 • Tư tưởng của Khổng Tử:

  • Có chịu ảnh hưởng từ tư tưởng của Lão Tử.
  • Ví dụ: Khổng Tử cũng đề cao tầm quan trọng của “Đạo” và “vô vi”.

Do đó, có thể kết luận:

 • Rất khó để khẳng định chắc chắn ai có trước, Lão Tử hay Khổng Tử.
 • Tuy nhiên, có khả năng Lão Tử sinh trước Khổng Tử một thời gian ngắn.

Bài học về lòng biết ơn? Cách thực hành, Một số câu chuyện về lòng biết ơn!

Khám phá những bộ sách hay nào!!

Lão Tử là ai?

Lão Tử (khoảng 571 TCN – 471 TCN) là một triết gia nổi tiếng thời kỳ Xuân Thu, được xem là người sáng lập Đạo giáo. Ông được coi là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Trung Quốc và thế giới, với tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều lĩnh vực, từ triết học, tôn giáo, chính trị đến văn học, nghệ thuật.

Cuộc đời:

 • Theo truyền thuyết, Lão Tử sinh ra ở huyện Khổ (苦縣) nước Sở (楚), hiện nay là Lộc Ấp (鹿邑) thuộc tỉnh Hà Nam. Ông từng làm quan thủ thư trong triều đình nhà Chu.
 • Có nhiều giai thoại về cuộc đời Lão Tử, trong đó nổi tiếng nhất là câu chuyện ông cưỡi trâu đi qua cửa ải Hàm Cốc quan và viết sách “Đạo Đức Kinh” theo yêu cầu của Âm Hỉ.
 • Sau khi rời khỏi triều đình nhà Chu, Lão Tử đi du hành về phương Tây và không ai biết ông mất ở đâu.

Tư tưởng:

 • Tư tưởng của Lão Tử được ghi lại trong tác phẩm “Đạo Đức Kinh”, bao gồm 81 chương, khoảng 5000 chữ.
 • Nội dung chính của “Đạo Đức Kinh” là về “Đạo” – bản nguyên của vũ trụ, là quy luật tự nhiên chi phối mọi vật, mọi hiện tượng.
 • Lão Tử đề cao lối sống “vô vi” – thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu, không ham muốn danh lợi.
 • Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hài hòa, cân bằng trong cuộc sống.

Ảnh hưởng:

 • Tư tưởng của Lão Tử có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội Trung Quốc và thế giới.
 • Đạo giáo, một trong Tam giáo (Nho, Phật, Đạo) của Trung Quốc, được hình thành dựa trên tư tưởng của Lão Tử.
 • Tư tưởng của Lão Tử cũng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác như y học, võ thuật, nghệ thuật…

Câu nói nổi tiếng:

 • “Đạo khả đạo, phi thường đạo.” (Đạo mà có thể nói ra, thì không phải là Đạo chân chính.)
 • “Vô vi nhi trị” (Trị vì bằng cách không hành động)
 • “Nhu thắng cương” (Cái mềm có thể thắng cái cứng)
 • “Thượng sĩ vô vi, trung sĩ hữu vi, hạ sĩ tham vi.” (Người hiền triết hành động bằng sự vô vi, người tầm thường hành động bằng sự hữu vi, kẻ hèn hạ hành động bằng sự tham lam.)

Khổng Tử là ai?

Khổng Tử và Lão Tử ai có trước?
Khổng Tử và Lão Tử ai có trước?

Khổng Tử, tên húy là Khâu, tự Trọng Ni, sinh năm 551 TCN và mất năm 479 TCN, là nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục và chính trị gia nổi tiếng thời kỳ Xuân Thu. Ông được xem là người sáng lập Nho giáo, một trong những hệ tư tưởng có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến văn hóa và xã hội Á Đông.

Cuộc đời:

 • Khổng Tử sinh ra ở nước Lỗ, nay là tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
 • Cha ông mất sớm, ông được mẹ nuôi dưỡng và dạy dỗ nên người.
 • Khổng Tử nổi tiếng thông minh, ham học hỏi và có lòng nhân ái.
 • Ông từng làm quan trong triều đình nước Lỗ, nhưng sau đó cáo quan về quê mở trường dạy học.
 • Khổng Tử đi du hành nhiều nơi để truyền bá tư tưởng của mình.
 • Học trò của Khổng Tử rất đông, trong đó có nhiều người nổi tiếng như Mạnh Tử, Tử Cống, Tử Lộ,…

Tư tưởng:

 • Nho giáo của Khổng Tử tập trung vào các giá trị đạo đức như:

  • Nhân: Lòng yêu thương con người, đề cao giá trị con người.
  • Lễ: Giữ gìn phép tắc, lễ nghi trong xã hội.
  • Nghĩa: Làm tròn bổn phận, trách nhiệm.
  • Trí: Nâng cao tri thức, hiểu biết.
  • Tín: Giữ chữ tín, trung thực.
 • Khổng Tử cũng đề cao vai trò của người quân tử, người có đạo đức và phẩm chất cao quý.

 • Tư tưởng của Khổng Tử có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội, từ chính trị, giáo dục đến đạo đức, văn hóa.

Câu nói nổi tiếng:

 • “Học而不思则罔,思而不学则殆。” (Học mà không suy nghĩ thì uổng phí, suy nghĩ mà không học thì nguy hiểm.)
 • “吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。” (Ta mười lăm tuổi thì chí học, ba mươi tuổi thì lập thân, bốn mươi tuổi thì không còn迷惑, năm mươi tuổi thì biết mệnh trời, sáu mươi tuổi thì tai nghe thấu lý, bảy mươi tuổi thì theo ý muốn mà không trái phép.)
 • “君子以文会友,以友辅仁。” (Người quân tử dùng văn chương để kết bạn, dùng bạn bè để giúp đỡ lòng nhân.)

7 cảnh giới của đời người? Sinh tồn, hạnh phúc, thành công…

Khám phá những bộ sách hay nào!!

You cannot copy content of this page