Mua ngay

Cảnh giới Atula? Có bao nhiêu chủng loại? Đặc điểm, nghiệp báo chúng sanh tái sinh vào cõi Atula

Đang có: 153 đạo hữu ghé thăm
Cảnh giới Atula? Có bao nhiêu chủng loại? Đặc điểm, nghiệp báo chúng sanh tái sinh vào cõi Atula
Cảnh giới Atula? Có bao nhiêu chủng loại? Đặc điểm, nghiệp báo chúng sanh tái sinh vào cõi Atula

Cảnh giới Atula?

Cảnh giới Atula hay Cõi Atula (còn gọi là A-tu-la, A-tô-la, A-tô-lạc, Phi thiên, Bất đoan chính) là một trong sáu cõi luân hồi trong Phật giáo, thường được biết đến với tên gọi cõi thần.

Đặc điểm của Cảnh giới Atula:

 • Vị trí: Nằm giữa cõi trời và cõi người.
 • Thần lực: Có thần lực mạnh mẽ, hơn hẳn cõi người.
 • Cung điện: Có cung điện riêng, nhưng không đẹp và thanh tao như cõi trời.
 • Ngoại hình: Hung dữ, to lớn, thể hiện sức mạnh.
 • Tính cách:
  • Hiếu chiến, hay tranh đấu.
  • Ghen tị, đố kỵ.
  • Có phước báo nhưng thiếu lòng từ bi.
 • Hưởng thụ:
  • Nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn cõi người.
  • Ăn uống, sinh hoạt sung túc.
  • Tuổi thọ cao.
 • Hạn chế:
  • Không được thanh tịnh và an lạc như cõi trời.
  • Thường xuyên chiến tranh, tranh giành quyền lực.
  • Hạnh phúc không bền vững.

Phân loại Atula:

 • Atula thiện:
  • Có phước báo lớn hơn do bố thí, cúng dường.
  • Ít sân hận, ít tranh đấu.
  • Sống an lạc hơn.
 • Atula ác:
  • Do嗔 hận, tham lam, kiêu mạn mà tái sinh.
  • Hay tranh đấu, gây chiến.
  • Sống khổ sở hơn.

Nguyên nhân tái sinh vào cõi Atula:

 • Do tu phước nhưng còn sân hận, kiêu mạn.
 • Do ưa thích tranh giành, ganh đua.
 • Do cúng dường nhưng không có tâm thanh tịnh.

Cách thoát khỏi cõi Atula:

 • Tu tập lòng từ bi, hỷ xả.
 • Bỏ sân hận, ganh đua.
 • Cúng dường với tâm thanh tịnh.
 • Tin tưởng Tam Bảo, nương theo Phật Pháp.

Cõi Atula là một cõi trung gian trong lục đạo luân hồi. Chúng sinh tái sinh vào cõi này do nghiệp lực của mình. Tu tập và chuyển hóa nghiệp lực là cách duy nhất để thoát khỏi cõi Atula và hướng đến những cõi an lạc hơn.

Cảnh giới Niết Bàn? Niết Bàn trong Phật giáo và Ấn Độ giáo

Khám phá những bộ sách hay nào!!

Cảnh giới Atula và 4 chủng loại chính

Cõi Atula, hay còn gọi là cõi thần, là một trong sáu cõi luân hồi trong Phật giáo. Cõi này được chia thành 4 chủng loại chính theo kinh Lăng Nghiêm:

1. Atula Noãn Sanh:

 • Sinh ra từ trứng.
 • Thuộc về quỷ thần.
 • Có phép thần thông nhờ phước báu và giữ gìn chánh pháp.
 • Ví dụ: Atula Rahu (nghiệt long)

2. Atula Thai Sanh:

 • Sinh ra từ bào thai.
 • Thuộc về cõi người.
 • Từng thuộc cõi trời nhưng kém đức, không tích thêm phước báu nên bị đọa.
 • Ví dụ: Atula Vritra (thần rắn)

3. Atula Thấp Sanh:

 • Sinh ra từ nơi ẩm ướt, thường sống trong biển cả.
 • Thuộc về súc sinh.
 • Ví dụ: Atula Makara (cá sấu)

4. Atula Hóa Sanh:

 • Chủng loài cấp cao nhất của Atula.
 • Thuộc về cõi trời.
 • Có thế lực mạnh mẽ, không sợ sệt.
 • Thường đối đầu với Đế Thích, Tứ Thiên Vương và các vị thần khác.
 • Ví dụ: Atula Mara (ma vương)

Phân biệt Atula và Asura:

 • Atula là tên gọi chung cho các chủng loại trong cõi thần.
 • Asura là một chủng loài cụ thể trong cõi Atula, thường được miêu tả hung dữ, hiếu chiến.
Cảnh giới Atula? Có bao nhiêu chủng loại? Đặc điểm, nghiệp báo chúng sanh tái sinh vào cõi Atula
Cảnh giới Atula? Có bao nhiêu chủng loại? Đặc điểm, nghiệp báo chúng sanh tái sinh vào cõi Atula

Đặc điểm chúng sinh tái sinh vào cõi Atula

1. Nguyên nhân tái sinh:

 • Có phước báu: Do tạo các nghiệp thiện như bố thí, cúng dường,…
 • Mang nghiệp Sân, Mận, Nghi:
  • Hay sân hận, ghen tị.
  • Hay nghi ngờ, ngờ vực.
  • Tự cao tự đại, khinh thường người khác.

2. Đặc điểm khi còn sống:

 • Nóng nảy, hay giận dữ.
 • Hung hãn, hiếu chiến.
 • Không có lòng tin vào người khác.
 • Hay sân si, xét nét, tham gia vào việc không liên quan.

3. Đặc điểm khi tái sinh:

 • Ngoại hình: Hung dữ, to lớn.
 • Sức mạnh: Có thần lực, sức mạnh.
 • Cuộc sống:
  • Không phải chịu khổ như địa ngục.
  • Phải chịu phiền não do tranh đấu triền miên.
  • Không được thanh tịnh, an lạc như cõi trời.

4. Ví dụ:

 • Atula Rahu (nghiệt long)
 • Atula Vritra (thần rắn)
 • Atula Makara (cá sấu)
 • Atula Mara (ma vương)

7 Cảnh giới cuộc sống? Bài học từ nước!!

Những nghiệp báo khiến chúng sanh tái sinh vào cõi Atula

Theo kinh nghiệm báo sai biệt, những nghiệp báo sau đây có thể dẫn đến tái sinh vào cõi Atula:

1. Nghiệp ác:

 • Thân làm một chút nghiệp ác: Gây đau khổ cho chúng sinh khác.
 • Miệng nói một chút ít nghiệp ác: Khẩu nghiệp khiến người khác tổn thương.
 • Tâm nghĩ một chút ít điều ác: Ý niệm ác ý dù không hành động.

2. Tự cao tự đại:

 • Kiêu mạn: Hợm hĩnh, tự cao, khinh người.
 • Ngã mạn: Cho mình giỏi, khinh thường người khác.
 • Tăng thượng mạn: Quá tự cao, kiêu ngạo, cho mình thần thông.
 • Đại ngã mạn: Tự kiêu về sở hữu của bản thân.
 • Tà mạn: Không có đức hạnh nhưng tự cho mình có.
 • Mạn quá mạn: Tự cho mình hơn người.

3. Hồi hướng: Chuyển công đức tu tập cho chúng sinh khác.

Lời khuyên:

 • Tu tâm dưỡng tính.
 • Hạn chế nóng giận, tự cao tự đại.
 • Không khinh thường người khác.
 • Tránh tạo ác nghiệp.

Mục tiêu: Tái sinh ở cõi lành.

Lưu ý:

 • Cõi Atula là cõi trung gian trong lục đạo luân hồi.
 • Chúng sinh tái sinh vào cõi này do nghiệp lực của mình.
 • Tu tập và chuyển hóa nghiệp lực là cách duy nhất để thoát khỏi cõi Atula và hướng đến những cõi an lạc hơn.

9 Cảnh giới cao nhất của thiền? Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền…

Khám phá những bộ sách hay nào!!

You cannot copy content of this page