Mua ngay

[Review] 10 Cấp độ cảnh giới Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Ngôn Quy Chính Truyện

Đang có: 8084 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Chuẩn Tiên Đế tầng 1
10 Cấp độ cảnh giới trong Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) - Ngôn Quy Chính Truyện
[Review] 10 Cấp độ cảnh giới trong Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Ngôn Quy Chính Truyện – Tóm tắt sơ lược

[Review] 10 Cấp độ cảnh giới trong Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Tóm tắt sơ lược

Giai đoạn trước khi thành tiên: Gồm 4 tiểu cảnh giới, từ thấp đến cao là:

 • Luyện khí: Là giai đoạn cơ bản, người tu luyện ở giai đoạn này mới bắt đầu cảm nhận được nguyên lực.
 • Hóa thần: Là giai đoạn người tu luyện đã có thể sử dụng nguyên lực để chiến đấu.
 • Phản hư: Là giai đoạn người tu luyện đã có thể điều khiển nguyên lực một cách thuần thục.
 • Quy đạo: Là giai đoạn người tu luyện đã đạt đến cảnh giới tiên nhân, có thể sống lâu hơn người thường.

Giai đoạn sau khi thành tiên: Gồm 5 tiểu cảnh giới, từ thấp đến cao là:

 • Địa tiên (Trọc Tiên): Là cảnh giới thấp nhất trong giai đoạn sau khi thành tiên, tu vi cùng tuổi thọ đều tương đối có hạn, người tu luyện ở cảnh giới này có thể tự do đi lại giữa các thế giới.
 • Thiên tiên (Nguyên Tiên, Chân Tiên, Thiên Tiên): Là cảnh giới cao hơn địa tiên, người tu luyện ở cảnh giới này có thể sánh ngang với trời đất.
 • Kim tiên: Là cảnh giới cao nhất trong giai đoạn sau khi thành tiên, người tu luyện ở cảnh giới này đã đạt đến cảnh giới trường sinh bất tử.
 • Đại La: Là cảnh giới siêu việt cả kim tiên, người tu luyện ở cảnh giới này có thể đạt đến cảnh giới chân chính siêu thoát.
 • Chuẩn thánh: Là cảnh giới tạm thời trước khi đạt đến cảnh giới thánh nhân.
 • Hỗn Nguyên Vô Cực: Là cảnh giới cao nhất trong truyện, chỉ có Thiên Đạo Thánh Nhân mới có thể đạt đến.

Dưới đây là một số điểm đặc biệt của cảnh giới tu hành trong truyện:

 • Sự phân chia cảnh giới dựa trên tư chất và tiềm lực của người tu luyện: Số lượng thiên kiếp mà người tu luyện phải vượt qua sẽ phụ thuộc vào tư chất và tiềm lực của họ. Người có tư chất và tiềm lực càng cao thì phải vượt qua càng nhiều thiên kiếp.
 • Cảnh giới sau khi thành tiên không nhất thiết phải cao hơn cảnh giới trước khi thành tiên: Người tu luyện có thể đạt đến cảnh giới thiên tiên ngay cả khi họ chưa đạt đến cảnh giới quy đạo.
 • Cảnh giới kim tiên và đại la không phải là cảnh giới cụ thể: Kim tiên là cảnh giới trường sinh bất tử, đại la là cảnh giới siêu việt cả kim tiên.

Khám phá những bộ truyện hay mới nào!

Thiên kiếp

Thành tiên thiên kiếp là thiên kiếp mà người tu luyện phải vượt qua để đạt đến cảnh giới tiên nhân. Thành tiên thiên kiếp thường có 4, 5, 6 đạo thiên lôi. Số lượng thiên lôi càng nhiều thì chứng tỏ tiềm lực của người tu luyện càng mạnh mẽ.

Căn cứ vào tư chất độ kiếp giả cùng với tiềm lực của Thành Tiên hậu, Thiên Đạo sẽ hạ xuống thiên kiếp uy lực bất đồng. Nghĩa là, Thiên Đạo sẽ căn cứ vào tư chất và tiềm lực của người tu luyện để hạ xuống thiên kiếp phù hợp. Người có tư chất và tiềm lực càng cao thì sẽ phải đối mặt với thiên kiếp có uy lực càng lớn.

Số kiếp lôi càng nhiều, chứng minh tiên lộ sau này của người này càng rộng lớn, tiềm lực càng sâu, muốn vượt qua thành tiên kiếp khó khăn cũng càng lớn. Nghĩa là, người vượt qua được nhiều thiên kiếp thì có tiềm lực càng mạnh mẽ, và con đường tu luyện sau này của họ cũng sẽ càng rộng mở.

Thiên địa chí lý đại đạo ba động, sẽ theo lôi kiếp cùng nhau rơi xuống, nếu không có chính diện thừa nhận thiên kiếp, quanh người cũng sẽ không xuất hiện tiên linh khí. Nghĩa là, khi thiên kiếp giáng xuống, thiên địa chí lý đại đạo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu người tu luyện không chính diện thừa nhận thiên kiếp, thì xung quanh họ sẽ không xuất hiện tiên linh khí, và họ sẽ không thể trở thành tiên nhân.

Vượt qua đạo thiên kiếp đầu tiên sau khi phục Dung tiên đan có thể binh giải hóa thành Trọc tiên. Nghĩa là, người tu luyện sau khi phục Dung tiên đan và vượt qua đạo thiên kiếp đầu tiên thì sẽ có thể trở thành Trọc tiên, một cấp độ tiên nhân thấp nhất.

Dưới đây là một số thông tin chi tiết về thiên kiếp:

 • Thiên kiếp có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như thiên lôi, thiên tai, yêu ma quỷ quái,…
 • Để vượt qua thiên kiếp, người tu luyện cần phải có sức mạnh và ý chí kiên cường.
 • Nếu người tu luyện không vượt qua được thiên kiếp, họ sẽ bị tiêu diệt.

Thiên kiếp là một thử thách vô cùng khó khăn đối với những người tu luyện. Tuy nhiên, nó cũng là một cơ hội để người tu luyện thể hiện sức mạnh và ý chí của mình. Những người vượt qua được thiên kiếp sẽ có được sức mạnh và tiềm lực vô cùng mạnh mẽ.

[Review] 10 Cấp độ cảnh giới trong Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) - Ngôn Quy Chính Truyện - Tóm tắt sơ lược
[Review] 10 Cấp độ cảnh giới trong Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Ngôn Quy Chính Truyện – Tóm tắt sơ lược

Thông tin Lôi kiếp

Tử Tiêu Kiếp là kiếp nạn đầu tiên mà một người tu tiên phải vượt qua. Lôi kiếp của Tử Tiêu Kiếp có thể là một tia sét hoặc một trận mưa sấm, tùy thuộc vào sức mạnh của người tu tiên.

Cửu Tiêu Thần Ma Kiếp là kiếp nạn thứ hai mà một người tu tiên phải vượt qua. Lôi kiếp của Cửu Tiêu Thần Ma Kiếp có thể là những tia sét mạnh mẽ, có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho người tu tiên.

Cửu Thiên Tố Linh Kiếp là kiếp nạn thứ ba mà một người tu tiên phải vượt qua. Lôi kiếp của Cửu Thiên Tố Linh Kiếp có thể là những tia sét mang theo những linh lực của vạn vật thiên nhiên, có thể gây ra những ảnh hưởng tâm linh cho người tu tiên.

Ba mươi hai hung Bát Cực bát hoang triệu tiên kiếp là kiếp nạn thứ tư mà một người tu tiên phải vượt qua. Lôi kiếp của Ba mươi hai hung Bát Cực bát hoang triệu tiên kiếp có thể là những tia sét mang theo những hung khí của thế giới, có thể gây ra những nguy hiểm cho người tu tiên.

Bát hoang bát nan tam thập nhị tiên cầm kiếp là kiếp nạn thứ sáu mà một người tu tiên phải vượt qua. Lôi kiếp của Bát hoang bát nan tam thập nhị tiên cầm kiếp có thể là những tia sét mang theo những âm thanh của thế giới, có thể gây ra những tổn thương về tinh thần cho người tu tiên.

Vạn linh kiếp là kiếp nạn thứ hai mà một người tu tiên phải vượt qua. Lôi kiếp của Vạn linh kiếp có thể là một trận mưa sấm kéo dài, có thể gây ra những tổn thương về thể chất và tinh thần cho người tu tiên.

Bát hoang bát nan tâm sát kiếp là kiếp nạn thứ mười bảy mà một người tu tiên phải vượt qua. Lôi kiếp của Bát hoang bát nan tâm sát kiếp có thể là một tia sét mang theo những ý niệm của thế giới, có thể gây ra những ảnh hưởng tâm lý cho người tu tiên.

[Review] 15 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thánh Khư – Thần Đông

Pháp bảo của Lý Trường Thọ

Tiên thiên linh bảo

 • Đảo Thần Tiên: Một cây kiếm thần của Lý Trường Thọ có thể hút linh khí của trời đất để gia tăng sức mạnh.
 • Tương tư bảo thụ: Một cây trúc thần có thể cho người ta cảm nhận được nỗi nhớ của người khác.
 • Ngũ hành linh châu: Năm viên châu thần có thể điều khiển ngũ hành.

Hậu thiên linh bảo

 • Xuyên tâm tỏa: Một chiếc vòng thần có thể đâm xuyên kẻ thù.
 • Đại vũ trị thủy đồ: Một tấm bản đồ thần có thể điều khiển nước.
 • Trảm tiên phi đao: Một thanh đao thần có thể chém đứt tiên nhân.

Tàn khuyết:

 • Lục Thần Thương: Một cây thương thần có sáu mũi nhọn, nhưng chỉ có một mũi nhọn là hoàn chỉnh.
 • Lạc bảo đồng tiền: Một đồng tiền thần có thể biến hóa thành vật khác, nhưng chỉ còn một đồng tiền.
 • Diệt nhân kiếm: Một thanh kiếm thần có thể giết người, nhưng bị Vân Tiêu đánh mất một nửa.

Thần quyền bảo khí

 • Chân Vũ Tạo Giác Kỳ: Một ngọn kỳ bảo có thể tạo ra vũ trụ.

Đặc thù

 • Phương Chu: Một cây côn thần có thể phát ra ánh sáng màu xanh lam.

[Review] 17 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đế Bá – Yếm Bút Tiêu Sinh

Hồng Hoang đại sự ký

Bàn Cổ khai thiên lập địa

Bàn Cổ là một nhân vật thần thoại trong văn hóa Trung Hoa, được coi là người sáng tạo ra thế giới. Bàn Cổ xuất hiện từ Hỗn Độn, một khối hỗn mang hỗn tạp giữa âm dương, thiện ác, sáng tối. Bàn Cổ dùng cây búa thần Khai Thiên Phủ bổ ra Hỗn Độn Hải, khai thiên địa, phân thanh trọc, định âm dương, tạo ra thế giới và vũ trụ.

Đạo tổ diệt Lãng tiền bối cũng thành thánh

Đạo tổ là một nhân vật thần thoại trong văn hóa Trung Hoa, được coi là người sáng lập ra đạo giáo. Đạo tổ là một người tu luyện đạo pháp, đã đạt đến cảnh giới thần tiên. Đạo tổ đã hợp lực với Thiên Đạo để diệt Lãng tiền bối, một con yêu quái hung ác. Sau khi diệt Lãng tiền bối, Đạo tổ cũng đạt đến cảnh giới thánh nhân.

Sáu thánh thành thánh

Sáu thánh là sáu vị thần tiên đã đạt đến cảnh giới thánh nhân trong thời kỳ Hồng Hoang. Sáu vị thánh này là: Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề và Nữ Oa. Sáu vị thánh này đã cùng nhau bảo vệ thế giới và giúp đỡ nhân loại.

Đại kiếp nạn đầu tiên (Long Phượng đại kiếp)

Đại kiếp nạn đầu tiên trong thời kỳ Hồng Hoang là Long Phượng đại kiếp. Long Phượng đại kiếp là một trận chiến giữa hai tộc Long và Phượng. Trận chiến này đã khiến cho thế giới bị tàn phá nặng nề.

Đại kiếp nạn thứ hai (Vu yêu đại kiếp)

Đại kiếp nạn thứ hai trong thời kỳ Hồng Hoang là Vu yêu đại kiếp. Vu yêu đại kiếp là một trận chiến giữa hai tộc Vu và yêu. Trận chiến này đã khiến cho thế giới bị tàn phá nặng nề hơn nữa.

Đại kiếp nạn lần thứ ba (Phong Thần Đại Kiếp)

Đại kiếp nạn lần thứ ba trong thời kỳ Hồng Hoang là Phong Thần Đại Kiếp. Phong Thần Đại Kiếp là một trận chiến giữa hai phe chính đạo và tà đạo. Trận chiến này đã khiến cho thế giới bị tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử.

Tây Du Tiểu Kiếp (Đạo Tổ ngã xuống)

Tây Du Tiểu Kiếp là một kiếp nạn nhỏ xảy ra trong thời kỳ Hồng Hoang. Kiếp nạn này là do Đạo Tổ ngã xuống. Sau khi Đạo Tổ ngã xuống, đại đạo chi đình đã được thành lập.

Nhân vật

Lý Trường Thọ

 • Tên gốc: Lý Trường Thọ
 • Bí danh: Lý Trường Canh
 • Cảnh giới:
  • Quyết chiến Hồng Quân trước: Chuẩn thánh siêu cường, có thể cùng Tiếp Dẫn đánh tới lui.
  • Quyết chiến Hồng Quân sau: Kim Tiên yếu nhất, sau đó dùng kim đan tu luyện đại đạo khôi phục một bộ phận thực lực.
 • Tính cách: Ổn định
 • Danh hiệu:
  • Thái Thanh nhị đệ tử
  • Nhân Giáo tiểu pháp sư
  • Đạo Môn người nói chuyện
  • Cửu Thành Bát
  • Long tộc, Phượng tộc, Vu tộc cứu vớt giả
  • Yêu tộc hủy diệt giả
  • Đại đức hậu thổ thủ hộ giả
  • Tây Phương giáo sĩ quan nhân
  • Nhiên Đăng Khắc Tinh
  • Vân Tiêu tiên tử chuẩn đạo lữ
  • Thiên Đình quyền thần
  • Nhị Thiên Đế
  • Hằng Nga tiên tử chuyện xấu bạn trai
  • Phong Thần Đại Kiếp Chủ kiếp người
  • Thí Thánh Giả
  • “Số một” chạy trốn
  • Nhân tộc Tân Hỏa đại đạo truyền thừa
  • Ổn giáo giáo chủ
 • Chức vụ:
  • Hải Thần Giáo Chủ
  • Nam Hải Hải Thần
  • Tứ Hải Hải Thần
  • Thiên Đình Thủy Thần
  • Thái Bạch Kim Tinh
  • Thiên Đình Hỷ Nga Tổng Giáo Tập
  • Đại Đạo Chi Đình đệ nhất thủ hộ giả
 • Thần thông:
  • Quy Tức Bình Khí Quyết
  • Tả Kinh Thành Pháp
  • Tiễn Chỉ Thành Nhân
  • Tát Đậu Thành Binh
  • Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông (Bộ Phân)
  • Độn Pháp Tam Thập Tam Thiên
  • Không Minh Đạo Tâm · Hiền Giả Thì Khắc
  • Bát Cửu Huyền Công
  • Khai Môn Độn
  • Nhất Khí Hóa Tam Thanh
  • Đại Đạo · Vạn Vật Quân Hành Đẳng
 • Pháp bảo:
  • Lạc Bảo Đồng Tiền
  • Đại Vũ trị thủy đồ
  • Tương Tư Bảo Thụ
  • Xuyên Tâm Tỏa
  • Chân Võ Xà Giác Kỳ
  • Phong Thần Bảng
  • Đả Thần Tiên
  • Trảm Tiên Phi Đao
  • Côn Bằng Hào Nặc Phương Chu
  • Hỗn Độn Chung
  • Bàn Cổ Phiên v.v…

[Review] 16 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Nghịch Thương Khung – EK

Lam Linh Nga:

 • Cảnh giới: Kim Tiên
 • Tính cách: Một lòng chỉ muốn sư huynh
 • Thần thông: Tiễn Chỉ Thành Nhân, v.v
 • Danh hiệu:
  • Thái Bạch Tinh Quân duy nhất chỉ định thân sư muội
  • Thái Thanh thánh nhân ghi danh đệ tử
  • Ngồi ở nhà cái gì cũng không làm được liền vô thượng tiên duyên hồng hoang bản kỷ nguyên nằm thắng đệ nhất nhân
  • Sư huynh linh đài lão bổ lăng thiêu
 • Mối quan hệ: Sư muội của Lý Trường Thọ, nhập môn muộn hơn trăm năm, dưới sự dạy dỗ của Lý Trường Thọ lấy chữ ổn kinh nhập đạo. Thầm mến Lý Trường Thọ, từng dùng nhiều phương thức biểu đạt tâm ý với Lý Trường Thọ, nhưng đều không còn nữa. Cuối cùng được toại nguyện, trở thành đạo lữ của sư huynh.

Vân Tiêu tiên tử:

 • Cảnh giới: Chuẩn Thánh (Mạnh)
 • Tính cách: Dịu dàng hào phóng (đối mặt với Lý Trường Thọ), đại tỷ (Triệu Công Minh và nhị tiêu khác)
 • Pháp bảo: Hỗn Nguyên Kim Đấu, Kim Giao Tiễn, Triệt Long Tác, Diễm Nguyên Gấp trăm lần linh khí nõ.
 • Thân phận:
  • Tiên thiên sinh linh, những đám mây đầu tiên trong thiên địa
  • Triệt giáo ngoại môn đại sư tỷ
  • Nữ nhân đầu tiên làm cho Trường Thọ động tâm
 • Mối quan hệ: Vốn là phong thần nhập kiếp giả thiên định, trải qua Trường Thọ nỗ lực không ngừng, có thể thoát khỏi kiếp nạn. Đại kết cục cùng Lam Linh Nga cùng nhau trở thành Trường Thọ đạo lữ.

Hữu Cầm Huyền Nhã:

 • Thân phận: Hữu Cầm Huyền Nhã là Công chúa của Hữu Cầm quốc, sư muội của Lý Trường Thọ
 • Ngoại hình: Quốc sắc thiên hương, khí chất xuất chúng
 • Tính cách: Thông minh, mạnh mẽ, có chút tinh nghịch
 • Mối quan hệ:
  • Kính nể và ngầm mang tình cảm với Lý Trường Thọ
  • Tham gia “Siêu cấp thiên binh kế hoạch”, trở thành nữ chiến thần và người phát ngôn của Thiên Đình
  • Cuối cùng viết thư tỏ tình với Lý Trường Thọ và được đáp lại
  • Cùng Lý Trường Thọ trở về Tiểu Quỳnh Phong sinh sống

Tửu Cửu:

 • Thân phận: Tửu Cửu là Đệ tử thứ chín của Vong Tình Thượng Nhân, sư thúc của Lý Trường Thọ
 • Sở thích: Yêu rượu như mạng
 • Tính cách: Nhẹ nhàng, thanh tao, có chút bí ẩn
 • Mối quan hệ:
  • Ngầm mang tình cảm với Lý Trường Thọ
  • Từng nhận chức Thánh nữ Lâm Thiên Điện
  • Cuối cùng về ở Tiểu Quỳnh Phong

Long Cát công chúa:

 • Thân phận: Con gái của Ngọc Đế và Vương Mẫu
 • Tính cách: Tiểu la lỵ đơn thuần đáng yêu, cực kỳ kính nể Trường Thọ
 • Mối quan hệ:
  • Ký danh đệ tử của Trường Thọ
  • Đệ tử thân truyền duy nhất của Trường Thọ
  • Sau phong thần đại kiếp nạn thường trú trên tiểu Quỳnh Phong

Kim Bằng:

 • Thân phận: Phượng tộc Kim Sí Đại Bằng, Thủy Phượng thứ tử, đệ đệ ruột của Khổng Huyên
 • Khả năng: Tốc độ là thứ hai trong vũ trụ
 • Mối quan hệ:
  • Ký danh đệ tử của Trường Thọ
  • Kỵ chuyên dụng của Trường Thọ

Lý Tịnh:

 • Thân phận: Đệ tử bình thường của Độ Tiên Môn
 • Mối quan hệ:
  • Được Trường Thọ sắp xếp tuổi thọ, tránh bi kịch gia đình
  • Nhận Trường Thọ làm nghĩa phụ
  • Được coi là con ruột của Trường Thọ

Tôn Ngộ Không:

 • Thân phận: Thiên sản thạch hầu, nhân vật chính trong kiếp nạn Tây Du
 • Sư phụ: Bồ Đề Tổ Sư (hiện thân của Trường Thọ)
 • Mối quan hệ:
  • Kế hoạch của Trường Thọ khiến cốt truyện Tây Du kết thúc sớm

Tóm tắt sơ lược

Lý Trường Thọ trọng sinh về thời đại thượng cổ trước đại chiến phong thần, trở thành một luyện khí sĩ nho nhỏ. Hắn không có số mệnh gia thân, cũng không phải là con trai của đại kiếp nạn, chỉ có một mộng tu tiên muốn trường sinh bất lão.

Vì muốn an thân lập mệnh ở Hồng Hoang tàn khốc, Lý Trường Thọ luôn cố gắng không dính nhân quả, hành động cẩn trọng, mưu đồ bí mật. Hắn ẩn giấu thực lực, tu luyện pháp thuật, luyện đan độc, chưởng thần thông.

Lý Trường Thọ dự định sẽ ẩn cư trong núi tu hành thành tiên, nhưng mọi chuyện thay đổi khi lão sư phụ của hắn Tĩnh Cực quyết định thu nhận một sư muội mới – Kiều Linh Nhi.

[Review] 21 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Động Cửu Thiên – Cô Đơn Địa Phi

Khám phá những bộ truyện hay mới nào!

You cannot copy content of this page