Mua ngay

[Review] 21 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Động Cửu Thiên – Cô Đơn Địa Phi

Đang có: 360 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Kết đan kỳ tầng 4
21 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Động Cửu Thiên - Cô Đơn Địa Phi
[Review] 21 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Động Cửu Thiên – Cô Đơn Địa Phi – Tóm tắt sơ lược

[Review] 21 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Động Cửu Thiên – Cô Đơn Địa Phi – Tóm tắt sơ lược

Phàm giới

Là cảnh giới thấp nhất trong Kiếm Động Cửu Thiên. Ở cảnh giới này, con người chỉ có thể sử dụng sức mạnh của bản thân để chiến đấu.

 • Luyện Thể: Đây là cấp bậc thấp nhất của Phàm giới, con người chỉ có thể sử dụng sức mạnh của cơ thể để chiến đấu.
 • Tụ Linh: Ở cấp bậc này, con người có thể bắt đầu tu luyện linh lực.
 • Sơ Phân: Ở cấp bậc này, con người có thể phân tách linh lực thành hai phần.
 • Tích Địa: Ở cấp bậc này, con người có thể tích tụ linh lực trong cơ thể.
 • Khai Thiên: Ở cấp bậc này, con người có thể mở ra linh mạch trong cơ thể.
 • Sơn Hà: Ở cấp bậc này, con người có thể điều khiển linh lực của thiên địa.
 • Linh Hải: Ở cấp bậc này, con người có thể dung hợp linh lực của thiên địa với linh lực của bản thân.
 • Kết Thai: Ở cấp bậc này, con người có thể dung hợp linh lực của thiên địa với linh lực của bản thân, tạo thành một thai nhi linh lực trong cơ thể.
 • Thần Anh: Ở cấp bậc này, thai nhi linh lực trong cơ thể con người đã trưởng thành, trở thành một linh hồn độc lập.
 • Hóa Thần: Ở cấp bậc này, con người có thể hóa thân thành một sinh linh hoàn toàn mới, với linh hồn và thể xác đều được cường hóa.
 • Chuẩn Tiên: Ở cấp bậc này, con người đã đạt đến cảnh giới Tiên giới.

Tiên giới

Là cảnh giới cao cấp hơn Phàm giới. Ở cảnh giới này, con người có thể sử dụng linh lực của thiên địa để chiến đấu.

 • Nguyệt Minh: Ở cấp bậc này, con người có thể điều khiển linh lực của thiên địa ở mức độ thấp.
 • Nhật Diệu: Ở cấp bậc này, con người có thể điều khiển linh lực của thiên địa ở mức độ trung bình.
 • Thăng Hoa: Ở cấp bậc này, con người có thể điều khiển linh lực của thiên địa ở mức độ cao.
 • Sáng Thế: Ở cấp bậc này, con người có thể tạo ra một thế giới mới từ linh lực của thiên địa.
 • Minh Tiên: Ở cấp bậc này, con người đã đạt đến cảnh giới Minh giới.

Minh giới

Là cảnh giới cao nhất trong Kiếm Động Cửu Thiên. Ở cảnh giới này, con người có thể sử dụng sức mạnh của bản thân để sáng tạo ra thế giới mới.

 • Tinh Thần: Ở cấp bậc này, con người có thể điều khiển linh lực của thiên địa ở mức độ siêu việt.
 • Thiên Hà: Ở cấp bậc này, con người có thể sáng tạo ra một thiên hà mới từ linh lực của thiên địa.
 • Tuệ Tinh: Ở cấp bậc này, con người có thể đạt đến trí tuệ của thần linh.
 • Hắc Động: Ở cấp bậc này, con người có thể bước vào Hắc Động, một nơi chứa đựng những bí ẩn của vũ trụ.
 • Hỗn Độn: Ở cấp bậc này, con người có thể đạt đến cảnh giới Thánh Nhân.

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ngạo Thế Đan Thần – Tịch Tiểu Tặc

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

Thế giới

Phàm giới

Là cảnh giới thấp nhất, nơi sinh sống của con người và các sinh vật khác. Phàm giới được chia thành nhiều tinh cầu khác nhau, mỗi tinh cầu lại có một thế lực thống trị.

Trong tiểu thuyết Kiếm Động Cửu Thiên, thế lực thống trị Huyền Càn tinh là Thiên Long Đế Triều. Thiên Long Đế Triều có lãnh thổ rộng lớn, bao gồm nhiều tinh cầu khác nhau. Thiên Long Đế Triều được chia thành tứ đại hoàng triều, theo thứ tự là:

 • Nguyên Càn hoàng triều
 • Đông Thịnh hoàng triều
 • Sương Nguyệt Hoàng Triêu
 • Lãng Nguyệt hoàng triều

Lãng Nguyệt hoàng triều là hoàng triều nhỏ nhất trong tứ đại hoàng triều. Lãng Nguyệt hoàng triều có lãnh thổ nhỏ, nằm ở phía Đông Huyền Càn tinh.

Công pháp võ kỹ

Trong Kiếm Động Cửu Thiên, công pháp võ kỹ được chia thành bốn cấp bậc chính: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Mỗi cấp bậc lại được chia thành ba phẩm: Thượng, Trung, Hạ.

 • Thiên cấp là cấp bậc cao nhất, chỉ có những nhân vật thiên tài mới có thể tu luyện.
 • Địa cấp là cấp bậc cao cấp, chỉ có những nhân vật xuất sắc mới có thể tu luyện.
 • Huyền cấp là cấp bậc trung cấp, có thể được tu luyện bởi những nhân vật bình thường.
 • Hoàng cấp là cấp bậc thấp nhất, có thể được tu luyện bởi bất kỳ ai.

Các loại vũ khí cấp

Trong Kiếm Động Cửu Thiên, vũ khí được chia thành hai loại chính: Phổ thông binh khí và Pháp khí.

 • Phổ thông binh khí là loại vũ khí thông thường, có thể được mua bán trên thị trường.
 • Pháp khí là loại vũ khí cao cấp, được tạo ra từ linh lực hoặc các vật liệu quý hiếm.

Pháp khí được chia thành chín giai cấp, mỗi giai cấp lại được chia thành mười phẩm. Giai cấp càng cao, pháp khí càng mạnh mẽ.

Võ kỹ nắm giữ

Có bốn cảnh giới nắm giữ võ kỹ trong Kiếm Động Cửu Thiên:

 • Hình chi cảnh là cảnh giới thấp nhất, người tu luyện chỉ nắm giữ được hình thức của võ kỹ.
 • Ý chi cảnh là cảnh giới trung cấp, người tu luyện nắm giữ được chân tủy của võ kỹ.
 • Thế chi cảnh là cảnh giới cao cấp, người tu luyện đã nắm giữ được tinh hoa của võ kỹ.
 • Vực chi cảnh là cảnh giới cao nhất, người tu luyện đã siêu thoát khỏi hình thức, nắm giữ được võ kỹ ở mức độ sâu sắc nhất.

Huyết mạch võ kỹ

Huyết mạch võ kỹ là loại võ kỹ đặc biệt, chỉ có những người có huyết mạch đặc biệt mới có thể tu luyện. Huyết mạch võ kỹ thường mang lại cho người tu luyện sức mạnh vượt trội.

Linh thể

Linh thể là một loại cơ thể đặc biệt, được hình thành từ linh lực hoặc các vật liệu quý hiếm. Linh thể mang lại cho người tu luyện nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Sức mạnh thể chất và linh lực được tăng cường.
 • Khả năng chống lại các loại sát thương được tăng cường.
 • Khả năng tu luyện võ kỹ được tăng cường.

Linh thể được chia thành ba cấp bậc: Nhân Linh Thể, Địa Linh Thể, Thiên Linh Thể. Mỗi cấp bậc lại được chia thành mười tinh.

21 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Động Cửu Thiên - Cô Đơn Địa Phi
21 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Động Cửu Thiên – Cô Đơn Địa Phi

Tiên giới

Tiên giới là cảnh giới cao cấp hơn Phàm giới, nơi sinh sống của các tiên nhân. Tiên giới được chia thành nhiều tầng bậc khác nhau, mỗi tầng bậc lại có một sức mạnh khác nhau.

Thế lực cách cục

 • Thời kỳ Thượng Cổ

Trong thời kỳ Thượng Cổ, Tiên giới được chia thành nhiều tiểu tinh cầu khác nhau, mỗi tiểu tinh cầu lại có một thế lực thống trị. Các thế lực này thường xảy ra xung đột với nhau, dẫn đến những cuộc chiến tranh đẫm máu.

 • Hiện đại

Sau một cuộc đại chiến trăm vạn năm trước, tất cả tiểu tinh cầu trong Tiên giới đã bị phá hủy. Thay vào đó, Tiên giới được chia thành bốn mươi chín tòa Tiên thành.

Bốn mươi chín Tiên thành tập trung ở cùng một chỗ, tạo thành một cấu trúc hình cây gậy. Mỗi Tiên thành được chia thành mười hai tầng, đối ứng với mười hai cảnh giới của Tiên giới, từ Trăng Sáng Cảnh đến Sáng Thế Cảnh.

Các Tiên thành được chia thành bốn khu vực:

 • Khu vực Đông

Khu vực Đông bao gồm mười hai Tiên thành: Đông Sửu Thành, Đông Dần Thành, Đông Mão Thành, Đông Thìn Thành, Đông Tị Thành, Đông Ngọ Thành, Đông Mùi Thành, Đông Thân Thành, Đông Dậu Thành, Đông Tuất Thành, Đông Hợi Thành.

 • Khu vực Nam

Khu vực Nam bao gồm mười hai Tiên thành: Nam Tý Thành, Nam Sửu Thành, Nam Dần Thành, Nam Mão Thành, Nam Thìn Thành, Nam Tị Thành, Nam Ngọ Thành, Nam Mùi Thành, Nam Thân Thành, Nam Dậu Thành, Nam Tuất Thành, Nam Hợi Thành.

 • Khu vực Tây

Khu vực Tây bao gồm mười hai Tiên thành: Tây Tý Thành, Tây Sửu Thành, Tây Dần Thành, Tây Mão Thành, Tây Thìn Thành, Tây Tị Thành, Tây Ngọ Thành, Tây Mùi Thành, Tây Thân Thành, Tây Dậu Thành, Tây Tuất Thành, Tây Hợi Thành.

 • Khu vực Bắc

Khu vực Bắc bao gồm mười hai Tiên thành: Bắc Tý Thành, Bắc Sửu Thành, Bắc Dần Thành, Bắc Mão Thành, Bắc Thìn Thành, Bắc Tị Thành, Bắc Ngọ Thành, Bắc Mùi Thành, Bắc Thân Thành, Bắc Dậu Thành, Bắc Tuất Thành, Bắc Hợi Thành.

Dược sư đẳng cấp

Dược sư là những người chuyên nghiên cứu và bào chế thuốc. Dược sư được chia thành mười cấp, từ Nhất Tinh thấp nhất đến Thập Tinh tối cao.

Từ Bát Tinh dược sư trở lên, được phân biệt xưng là Địa dược sư, Thiên dược sư và Thánh dược sư.

Nguyệt Luân kỹ

Nguyệt Luân kỹ là một loại kỹ năng đặc biệt, chỉ có thể sử dụng ở Trăng Sáng Cảnh. Nguyệt Luân kỹ có thể phát huy tối đa uy lực của Minh Nguyệt, một loại Tiên Khí cường ngạnh.

Nguyệt Luân kỹ được chia thành nhiều cấp bậc, mỗi cấp bậc lại có một sức mạnh khác nhau.

[Review] 16 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Nghịch Thương Khung – EK

Minh giới

Minh giới là cảnh giới cao nhất trong Kiếm Động Cửu Thiên, nơi sinh sống của các thánh nhân. Minh giới được chia thành nhiều tinh cầu khác nhau, mỗi tinh cầu lại có một sức mạnh khác nhau.

Nguyên tinh

Nguyên tinh là những tinh cầu thích hợp cho việc tu luyện trong Minh giới. Nguyên tinh được chia thành mười cấp, từ cấp một đến cấp mười. Cấp một nguyên tinh có linh khí hiếm hoi nhất, cấp mười nguyên tinh có linh khí dày đặc nhất.

Nghề nghiệp

Ngoài những nghề nghiệp cơ bản như tu sĩ, võ giả, pháp sư,… Minh giới còn có một số nghề nghiệp đặc biệt, bao gồm:

 • Trận văn sư: Những người chuyên khắc trận văn lên binh khí, để binh khí có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn.
 • Thần y: Những người chuyên nghiên cứu và bào chế thuốc, có thể chữa trị mọi loại bệnh tật.
 • Tạo vật sư: Những người chuyên tạo ra các loại vật phẩm thần kỳ, có thể giúp con người thực hiện những điều phi thường.

Thần giới

Thần giới là thế giới của các vị thần, được tạo ra bởi Thần Vương. Thần giới được chia thành nhiều tầng bậc khác nhau, mỗi tầng bậc lại có một sức mạnh khác nhau.

Thiết lập của Thần giới trong Kiếm Động Cửu Thiên tương tự như thiết lập của Thần giới trong Hoành Tảo Hoang Vũ.

Thế lực của Thần Vương

Thần Vương là một sinh linh vô cùng mạnh mẽ, có thể sáng tạo ra thế giới. Thần Vương sở hữu một không gian rộng lớn, bao gồm ba cảnh giới Phàm giới, Tiên giới và Minh giới.

Không gian của Thần Vương được chia thành nhiều tầng bậc khác nhau. Tầng bậc thấp nhất là Phàm giới, tầng bậc cao nhất là Minh giới.

Tầng bậc của cảnh giới Phàm giới trong không gian của Thần Vương tương đương với tầng bậc của cảnh giới Tiên giới trong thế giới bên ngoài. Tầng bậc của cảnh giới Tiên giới trong không gian của Thần Vương tương đương với tầng bậc của cảnh giới Minh giới trong thế giới bên ngoài.

Nhân vật

 • Chu Hằng: Nhân vật chính của truyện, là một thiếu niên thông minh, tài giỏi và có chí hướng lớn. Chu Hằng sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Lãng Nguyệt hoàng triều. Từ nhỏ, Chu Hằng đã bộc lộ tài năng thiên phú trong việc tu luyện. Sau khi được Hoặc Thiên truyền thụ bí kíp tu luyện, Chu Hằng đã nhanh chóng đạt được những thành tựu đáng kể.

 • Nhân vật nữ chính: Chu Hằng có nhiều mối tình với các nữ nhân khác nhau. Trong số đó, có thể kể đến những nhân vật nữ chính nổi bật sau:

  • Hoặc Thiên: Nữ chính đầu tiên của Chu Hằng. Hoặc Thiên là một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh và có khí chất phi phàm. Cô là con gái của Thần Vương, chủ nhân của Hắc Động.
  • Lâm Phức Hương: Nữ chính thứ hai của Chu Hằng. Lâm Phức Hương là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng và có tâm hồn cao thượng. Cô là con gái của một vị hoàng tử trong Thiên Long Đế Triều.
  • An Ngọc Mị: Nữ chính thứ ba của Chu Hằng. An Ngọc Mị là một thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ và có trí tuệ hơn người. Cô là con gái của một vị đại lão trong Thiên Long Đế Triều.
  • Cổ Tư: Nữ chính thứ tư của Chu Hằng. Cổ Tư là một thiếu nữ xinh đẹp, lạnh lùng và có tính cách độc lập. Cô là con gái của một vị đại lão trong Minh giới.
 • Nữ nô: Ngoài những nhân vật nữ chính kể trên, Chu Hằng còn có nhiều nữ nô khác. Trong số đó, có thể kể đến những nữ nô nổi bật sau:

  • Nam Cung Nguyệt Dung: Một trong những nữ nô đầu tiên của Chu Hằng. Nam Cung Nguyệt Dung là một thiếu nữ xinh đẹp, tài giỏi và có tính cách mạnh mẽ.
  • Lan Phi: Một trong những nữ nô đầu tiên của Chu Hằng. Lan Phi là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng và có tâm hồn lãng mạn.

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đắc Ý Nhất Nhân Gian – Bình Sinh Vị Tri Hàn

Tóm tắt

Huyền Càn Đại Lục, một thế giới rộng lớn và phức tạp, nơi sinh sống của con người, tiên nhân và các sinh vật khác. Thiếu niên Chu Hằng sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Lãng Nguyệt hoàng triều. Từ nhỏ, Chu Hằng đã bộc lộ tài năng thiên phú trong việc tu luyện.

Một ngày nọ, Chu Hằng vô tình tìm được một thanh kiếm gãy màu đen trong đan điền của mình. Thanh kiếm này có nguồn gốc bí ẩn, nhưng nó đã mang lại cho Chu Hằng sức mạnh phi thường.

Dưới sự giúp đỡ của Hoặc Thiên, một thiếu nữ xinh đẹp và tài giỏi, Chu Hằng đã nhanh chóng đạt được những thành tựu đáng kể trong việc tu luyện. Anh trở thành một tu sĩ mạnh mẽ, được nhiều người kính trọng.

Chu Hằng đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu và gặp gỡ nhiều người bạn mới. Anh đã chiến đấu chống lại những thế lực xấu xa, bảo vệ người dân và tạo dựng một thế giới hòa bình.

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

You cannot copy content of this page