Mua ngay

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn – Đường Gia Tam Thiếu

Đang có: 286 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Kết đan kỳ tầng 1
10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn - Đường Gia Tam Thiếu
10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn – Đường Gia Tam Thiếu

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn – Đường Gia Tam Thiếu – Tóm tắt sơ lược

Hồn sư cùng Hồn đạo khí

Trong thế giới của Tuyệt Thế Đường Môn, Hồn sư là những người có thể sử dụng Võ Hồn để chiến đấu. Võ Hồn là một loại năng lượng đặc biệt tồn tại trong linh hồn của con người. Mỗi người chỉ có thể có một Võ Hồn, và Võ Hồn sẽ quyết định sức mạnh và khả năng của Hồn sư.

Hồn đạo khí là những loại vũ khí được tạo ra từ Võ Hồn. Hồn đạo khí có thể mang lại cho Hồn sư sức mạnh vượt trội, và là một yếu tố quan trọng giúp Hồn sư chiến đấu.

Cách thức phân chia cấp bậc Hồn sư và Hồn đạo sư

Cấp bậc Hồn sư và Hồn đạo sư được chia thành 10 cấp, từ thấp đến cao:

Cấp bậc Hồn sư Hồn đạo sư
Hồn Sĩ Lv.1 ⇒ 10 Lv.1
Hồn Sư Lv.11 ⇒ 20 Lv.1
Đại Hồn Sư Lv.21 ⇒ 30 Lv.2
Hồn Tôn Lv.31 ⇒ 40 Lv.3
Hồn Tông Lv.41 ⇒ 50 Lv.4
Hồn Vương Lv.51 ⇒ 60 Lv.5
Hồn Đế Lv.61 ⇒ 70 Lv.6
Hồn Thánh Lv.71 ⇒ 80 Lv.7
Hồn Đấu La Lv.81 ⇒ 90 Lv.8

Cấp bậc Hồn đạo sư được xác định dựa trên cấp bậc của Võ Hồn. Ví dụ, một Hồn sư có Võ Hồn cấp 10 sẽ được xếp vào cấp bậc Hồn đạo sư cấp 1.

Cấp bậc Phong Hào Đấu La

Cấp bậc Phong Hào Đấu La được chia thành 3 cấp, từ thấp đến cao:

Cấp bậc Hồn sư Hồn đạo sư
Phổ thông Đấu La Lv.91 ⇒ 94 Lv.9
Siêu cấp Đấu La Lv.95 ⇒ 98 Lv.9
Cực hạn Đấu La Lv.99 Lv.10

Cấp bậc Phong Hào Đấu La được xác định dựa trên cấp bậc của Hồn sư và khả năng sử dụng Võ Hồn. Ví dụ, một Hồn sư có cấp bậc Hồn Đấu La và có khả năng sử dụng Võ Hồn cực kỳ thành thạo sẽ được xếp vào cấp bậc Cực hạn Đấu La.

Cấp bậc Thần

Cấp bậc Thần là cấp bậc cao nhất trong thế giới của Tuyệt Thế Đường Môn. Những người đạt đến cấp bậc Thần sẽ được gọi là Thần. Cấp bậc Thần được chia thành 5 cấp, từ thấp đến cao:

Cấp bậc Thần
Thần Quan Lv.100 và có một vòng thần hoàn
Cấp ba Thần Chỉ trên Lv.100 và có ba vòng thần hoàn
Cấp hai Thần Chỉ Lv.110 và có năm vòng thần hoàn
Cấp một Thần Chỉ ( Chủ thần ) Lv.120 và có bảy vòng thần hoàn
Thần Vương ( Chí Cao Thần ) mạnh hơn các thần khác rất nhiều, có chín vòng thần hoàn

Cấp bậc Thần được xác định dựa trên sức mạnh và khả năng của Thần. Ví dụ, một Thần có thể sử dụng Võ Hồn để tạo ra các phép thuật mạnh mẽ, và có thể bay lượn trên không trung.

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ma Giới Đích Nữ Tế (Chàng Rể Ma Giới) – Điểm Tinh Linh

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

Hồn Hoàn

Trong thế giới của Tuyệt Thế Đường Môn, Hồn Hoàn được chia thành 13 phẩm chất, từ thấp đến cao:

 • 10 năm: Bạch sắc
 • 100 năm: Hoàng sắc
 • 1000 năm: Tử sắc
 • Vạn năm: Hắc sắc
 • 10 vạn năm: Hồng sắc
 • 100 vạn năm: Kim sắc
 • Đặc thù: Xích kim, lam kim, bạch kim, mân côi kim, chanh kim, lục kim, xám
 • Thần cấp: Thần vị khác nhau thì màu sắc cũng khác nhau

Mỗi phẩm chất Hồn Hoàn sẽ mang lại những lợi ích khác nhau cho Hồn sư. Ví dụ, Hồn Hoàn 10 năm chỉ mang lại cho Hồn sư một chút sức mạnh, nhưng Hồn Hoàn vạn năm có thể mang lại cho Hồn sư sức mạnh vượt trội.

Phẩm chất Hồn Hoàn phối trộn tốt nhất:

Theo tác giả Đường Gia Tam Thiếu, Hồn Hoàn phối trộn tốt nhất là Hoàng Hoàng Tử Tử Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc. Phối trộn này sẽ giúp Hồn sư đạt được sức mạnh tối ưu.

Võ hồn dung hợp kỹ

Trong thế giới của Tuyệt Thế Đường Môn, Võ hồn dung hợp kỹ là một kỹ thuật cao cấp, cho phép hai hoặc nhiều Hồn sư kết hợp Võ hồn của họ để tạo ra một kỹ thuật mới có sức mạnh vượt trội.

Các Võ hồn dung hợp kỹ được chia thành hai loại:

 • Loại một: Là sự kết hợp giữa hai Võ hồn của hai người Hồn sư khác nhau. Loại này thường có sức mạnh lớn, nhưng có thể khó thực hiện.
 • Loại hai: Là sự kết hợp giữa hai Võ hồn của cùng một người Hồn sư. Loại này thường dễ thực hiện hơn, nhưng sức mạnh có thể không bằng loại một.

Một số Võ hồn dung hợp kỹ trong Tuyệt Thế Đường Môn:

 • Hoàng Kim Lộ: Là sự kết hợp giữa Võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của Hoắc Vũ Hạo và Võ hồn Linh Mâu của Đường Vũ Đồng. Hợp kích này có thể tước đoạt Võ hồn và linh hồn của đối thủ, gây ra hiệu ứng choáng.
 • Thiên Đế Chùy: Là sự kết hợp giữa Võ hồn Hạo Thiên Chùy của Hoắc Vũ Hạo và Võ hồn Bích Băng Đế Hoàng Hạt của Đường Vũ Đồng. Hợp kích này có thể phát động một tất sát nhất kích, có uy lực lớn hơn lực lượng của hai người kết hợp.
 • Tâm Linh Phong Bạo: Là sự kết hợp giữa Võ hồn Hạo Thiên Chùy của Hoắc Vũ Hạo và Võ hồn Linh Mâu của Đường Vũ Đồng. Hợp kích này có thể phát động một xung kích tâm linh, ảnh hưởng đến thần trí của đối thủ.
 • Quang Nghê Thường: Là sự kết hợp giữa Võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của Hoắc Vũ Hạo và Võ hồn Bích Băng Đế Hoàng Hạt của Đường Vũ Đồng. Hợp kích này có thể buff toàn bộ thuộc tính của hai người lên chỉ số cao nhất, kèm theo hiệu ứng hàn băng.
 • Vận Mệnh Long Ngâm: Là sự kết hợp giữa Võ hồn Linh Mâu, Võ hồn Bích Băng Đế Hoàng Hạt và Võ hồn Hoàng Kim Long của Hoắc Vũ Hạo. Hợp kích này có thể nguyền rủa đối thủ.
 • Hoàng Kim Điệp Long Biến: Là sự kết hợp giữa Võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, Võ hồn Hạo Thiên Chùy và Võ hồn Hoàng Kim Long của Vương Thu Nhi và Đường Vũ Đồng. Hợp kích này có thể tăng thời gian duy trì chiến đấu, giúp hai người có thể chiến đấu lâu hơn.
 • Tử Kim Điệp Long Biến: Là sự kết hợp giữa Võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, Võ hồn Linh Mâu, Võ hồn Hạo Thiên Chùy, Võ hồn Hoàng Kim Long và Võ hồn Bích Băng Đế Hoàng Hạt của Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Vương Thu Nhi. Hợp kích này có thể tăng một cấp cho Hoắc Vũ Hạo, giúp anh ta có thể đạt đến cảnh giới Đấu La trong thời gian ngắn. Sau khi thành Thần, Hoắc Vũ Hạo sẽ có thêm một thần hoàn, giúp anh ta có sức mạnh vượt qua cấp một Thần Chỉ.
10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn - Đường Gia Tam Thiếu
10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn – Đường Gia Tam Thiếu

Thập đại hung thú

Thập đại hung thú là những sinh vật mạnh mẽ nhất trong thế giới của Tuyệt Thế Đường Môn. Chúng là những con thú có tuổi thọ hàng vạn năm, sở hữu sức mạnh và khả năng vượt trội.

 • Thú Thần Đế Thiên: Là thủ lĩnh của thập đại hung thú, có tuổi thọ 88 vạn năm, sống ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Thú Thần Đế Thiên có sức mạnh vô địch, có thể đánh bại tất cả các hung thú khác.
 • Tà Đế: Có tuổi thọ 80 vạn năm, sống ở Tà Ma Sâm Lâm. Tà Đế là một con rồng hung dữ, có sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc.
 • Tuyết Đế: Có tuổi thọ 70 vạn năm, sống ở Cực Bắc Chi Địa. Tuyết Đế là một con sói khổng lồ, có sức mạnh và khả năng điều khiển băng giá.
 • Bích Cơ: Có tuổi thọ 60 vạn năm, sống ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Bích Cơ là một con rắn khổng lồ, có sức mạnh và khả năng điều khiển độc tố.
 • Vạn Yêu Vương: Có tuổi 58 vạn năm, sống ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Vạn Yêu Vương là một con quỷ, có sức mạnh và khả năng điều khiển ma thuật.
 • Hùng Quân: Có tuổi 50 vạn năm, sống ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Hùng Quân là một con gấu khổng lồ, có sức mạnh và khả năng chịu đựng phi thường.
 • Băng Đế: Có tuổi 40 vạn năm, sống ở Cực Bắc Chi Địa. Băng Đế là một con hổ khổng lồ, có sức mạnh và khả năng điều khiển băng giá.
 • Xích Vương: Có tuổi 38 vạn năm, sống ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Xích Vương là một con sư tử khổng lồ, có sức mạnh và khả năng điều khiển lửa.
 • Tử Cơ ( Ma Hậu ): Có tuổi 27 vạn năm, sống ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tử Cơ là một con rắn khổng lồ, có sức mạnh và khả năng điều khiển độc tố.
 • Không rõ: Vị trí thứ 10 trong thập đại hung thú chưa được xác định.

Thế lực

Thế giới của Tuyệt Thế Đường Môn là một thế giới rộng lớn và phức tạp, nơi có sự tồn tại của nhiều thế lực khác nhau. Các thế lực này có thể được chia thành hai loại chính:

 • Thế lực tông môn: Các tông môn là những tổ chức tập hợp các Hồn sư lại với nhau, nhằm mục đích tu luyện và phát triển Võ hồn. Các tông môn có thể được chia thành hai loại:
  • Tông môn chính tông: Đây là những tông môn lớn và có tiếng tăm, sở hữu nhiều Hồn sư mạnh mẽ. Các tông môn chính tông thường đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và phát triển của Đấu La Đại Lục.
  • Tông môn ẩn thế: Đây là những tông môn nhỏ và ít được biết đến, thường ẩn mình trong các khu vực hẻo lánh. Các tông môn ẩn thế thường sở hữu những bí mật và kỹ năng đặc biệt.
 • Thế lực đế quốc: Các đế quốc là những tổ chức chính trị, quân sự thống trị một vùng lãnh thổ nhất định. Các đế quốc thường có quân đội hùng hậu và nguồn lực dồi dào. Các đế quốc có thể tham gia vào các cuộc chiến tranh và xung đột với nhau, nhằm mục đích mở rộng lãnh thổ và quyền lực.

Một số thế lực quan trọng trong Tuyệt Thế Đường Môn:

 • Đường Môn: Là một tông môn chính tông cổ xưa, được sáng lập bởi Đường Tam. Đường Môn từng là một trong những tông môn mạnh nhất Đấu La Đại Lục, nhưng sau khi Đường Tam mất tích, Đường Môn dần suy yếu. Hoắc Vũ Hạo, con trai của Đường Tam, đã bắt đầu trọng chấn Đường Môn.
 • Hạo Thiên Tông: Là một tông môn ẩn thế, sở hữu võ hồn công kích đệ nhất Hạo Thiên Chùy. Đại tông chủ của Hạo Thiên Tông là Ngưu Thiên.
 • Sử Lai Khắc Học Viện: Là đệ nhất học viện Đấu La Đại Lục, tồn tại vạn năm, nội tình hùng hậu. Sử Lai Khắc Học Viện nằm giữa ba đại đế quốc nhưng không chịu sự quản hạn của đế quốc nào.
 • Tinh Đấu Đại Sâm Lâm: Là một khu vực rộng lớn, nằm ở trung tâm Đấu La Đại Lục. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là nơi sinh sống của nhiều loại hồn thú, bao gồm cả những hồn thú cấp bậc cao.
 • Nhật Nguyệt Đế Quốc: Là một đế quốc hùng mạnh, thuộc về Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhật Nguyệt Đế Quốc đã xâm lược Đấu La Đại Lục và gây ra nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu.
 • Ba đại đế quốc: Là ba quốc gia có sức mạnh lớn nhất trên Đấu La Đại Lục. Ba đại đế quốc là Thiên Hồn Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc.

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Huyền Trần Đạo Đồ – Nhất Giới Tàn Hài

Nhân vật

Hoắc Vũ Hạo

 • Nam chính của truyện, hơn 20 tuổi, thần vị Tình Tự Chi Thần, tu vi Thần Vương, phong hào “Linh Băng”.
 • Là người thừa kế của Tử Linh Thánh Pháp Thần, sở hữu võ hồn Nhật Nguyệt Trích Tinh.
 • Là một người tài năng, thông minh và có ý chí kiên cường.
 • Anh là người đã giúp Đường Môn lấy lại vị thế của mình, và trở thành một trong những nhân vật mạnh nhất trên Đấu La Đại Lục.

Đường Vũ Đồng (Vương Đông Nhi)

 • Nữ chính của truyện, thần vị Điệp Thần, tu vi Lv.2 Thần Cách, phong hào “Long Điệp”.
 • Là con gái của Đường Hạo và Tiểu Vũ.
 • Là một người xinh đẹp, dịu dàng và có trái tim nhân hậu.
 • Cô là người đã giúp Hoắc Vũ Hạo vượt qua nhiều khó khăn.

Vương Thu Nhi

 • Nữ phụ, tu vi Hồn Đấu La, hiệu “Hoàng Kim Long Nữ”
 • Là một người xinh đẹp, thông minh và có tài lãnh đạo.
 • Cô là người thừa kế của Đường Môn.

Mã Tiểu Đào
Mã Tiểu Đào

Sử Lai Khắc Thất Quái

 • Là những đệ tử trẻ tuổi của Đường Môn, bao gồm:
 • Bối Bối ( phong hào “Long Thần”, trong hiện thực là tác giả Bối Chí Thành )
 • Từ Hòa ( phong hào “Hủy Diệt”, trong hiện thực là tác giả Hòa Thái Đầu )
 • Từ Tam Thạch ( phong hào “Huyền Vũ”, nguyên hình chính là đại danh đỉnh đỉnh Nam Phái Tam Thúc )
 • Giang Nam Nam ( phong hào “Nhu Thỏ”, nguyên hình là tác giả Giang Nam series Long Tộc )
 • Tiêu Tiêu ( phong hào “Tiêu Đỉnh”, nguyên hình là tác giả Tiêu Đỉnh, dùng Tiêu làm tên, lấy Đỉnh làm hồn )

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới – Long Xà Chi

Tóm tắt

Tuyệt Thế Đường Môn là phần tiếp theo của tiểu thuyết Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Câu chuyện xoay quanh cuộc hành trình của Sử Lai Khắc Thất Quái – những đệ tử trẻ tuổi của Đường Môn, trong hành trình tìm lại vinh quang đã mất của môn phái.

Trên Đấu La Đại Lục, nơi không có ma pháp, không có đấu khí, không có võ thuật, nhưng có Võ Hồn, Đường Môn đã tồn tại hơn vạn năm. Tuy nhiên, sau sự kiện Tử Linh Thánh Pháp Thần xuất hiện và dẫn đến sự ra đời của hệ thống Hồn Đạo Khí, Đường Môn bắt đầu suy thoái.

Bằng tài năng và nghị lực của mình, Sử Lai Khắc Thất Quái đã dần dần khôi phục lại vinh quang của Đường Môn. Họ đã tham gia nhiều cuộc thi đấu lớn nhỏ, và đều giành được thành tích cao. Đặc biệt, Đường Hạo đã trở thành người đầu tiên đạt đến cảnh giới Chí Tôn, và trở thành một trong những nhân vật mạnh nhất trên Đấu La Đại Lục.

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

You cannot copy content of this page