Trương Huyền – Thiên Đạo Đồ Thư Quán – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Trương Huyền – Thiên Đạo Đồ Thư Quán – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Trương Huyền – 张悬 Tên khác: Trương Điêu Phi Giới tính: Nam Nghề nghiệp: Cửu tinh Danh Sư Tu vi: Vượt qua Đế Quân Thực lực: Nhục thân: Đỉnh phong Hư Tiên Cảnh Vu hồn: Đỉnh phong Phá Toái Hư Không […]

[Review] 6 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vô Tận Đan Điền – Hoành Tảo Thiên Nhai

[Review] 6 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vô Tận Đan Điền – Hoành Tảo Thiên Nhai – Tóm tắt sơ lược 1. Khí Hải Cửu Trọng Thiên: Dẫn Khí: Hấp thu linh khí vào cơ thể. Linh Cốc: Luyện hóa linh khí thành linh lực. Dưỡng Tức: Tăng cường sức mạnh và độ dẻo dai. Chân Khí: Hình […]

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thiên Đạo Đồ Thư Quán – Hoành Tảo Thiên Nhai

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thiên Đạo Đồ Thư Quán – Hoành Tảo Thiên Nhai – Tóm tắt sơ lược Võ Giả Tụ Tức Là cảnh giới đầu tiên của võ giả, khi người võ giả mới bắt đầu tu luyện. Ở cảnh giới này, người võ giả có thể ngưng tụ […]

You cannot copy content of this page