Mua ngay

[Review] 15 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thánh Khư – Thần Đông

Đang có: 2618 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Đại thừa kỳ tầng 2
15 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Thánh Khư - Thần Đông
[Review] 15 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Thánh Khư – Thần Đông – Tóm tắt sơ lược

[Review] 15 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Thánh Khư – Tóm tắt sơ lược

Nhân giới

Giác Tỉnh cảnh: Cảnh giới thứ nhất, thức tỉnh giả bắt đầu tỉnh lại thể nội ngủ say thần bí thừa số, mở ra năng lực đặc thù.

Gia Tỏa cảnh: Cảnh giới thứ hai, gia tỏa giả xông mở tất cả gông xiềng, siêu thoát vạn vật.

Tiêu Dao cảnh: Cảnh giới thứ ba, tiêu dao giả tiêu dao thế gian, không chỗ ỷ lại, tuyệt đối tự do.

Quan Tưởng cảnh: Cảnh giới thứ tư, quan tưởng giả xem đại thiên thế giới, tái tạo tự thân.

Xan Hà cảnh: Cảnh giới thứ năm, hấp thu thế gian năng lượng chỉ riêng tiến hóa.

Tố Hình cảnh: Cảnh giới thứ sáu, rèn luyện nhục thân bước đầu tiên.

Kim Thân cảnh: Cảnh giới thứ bảy, Kim Thân La Hán Bồ Tát, Dương Gian thiên tài tại không dùng dị quả có thể đạt tới cảnh đẹp nhất giới.

Á Thánh cảnh: Cảnh giới thứ tám, Á Thánh tại chiến đấu lực bên trên thua xa Thánh giả, nhưng cũng viễn siêu Kim Thân tiến hóa giả.

Thánh Vực cảnh: Cảnh giới thứ chín, chứng Thánh giả đạo quả, viễn cổ Thánh giả, Kim Thân Bồ Tát, Yêu Thánh.

Ánh Chiếu cảnh: Cảnh giới thứ mười, có được hư không chiếu rọi ( Đem vũ trụ mặc cho một chỗ tràng cảnh chiếu rọi tại nơi nào đó năng lực ) Các kỹ năng, là tiến hóa giả bên trong tuyệt cao phong, hoàn toàn nghiền ép cấp độ cao người.

Thần Chích cảnh: Cảnh giới thứ mười một, Thần Ma, sa đọa chi địa bên trong thần minh, trong hỗn độn tàn tạ trong vũ trụ Thần Chích, hỗn độn Thần Ma đều tại đây cảnh giới.

Thiên Tôn cảnh: Cảnh giới thứ mười hai, Dương Gian quá võ, đục Nghệ, Nguyên Thủy, loạn vũ bốn Đại Thiên Tôn cùng dị vực thạch hồ Thiên Tôn bọn người ở vào này cảnh giới.

Hỗn Nguyên cảnh: Cảnh giới của những người đã đạt đến cảnh giới Đại năng, có thể lĩnh hội và điều khiển lực lượng Hỗn Nguyên.

Đại Vũ cảnh / Cứu Cực cảnh: Hai nhánh của cảnh giới Vũ Cứu, là con đường đi đến tiến hóa chung cực thể.

Chung cực tiến hóa giả: Cảnh giới lý thuyết, là cảnh giới cao nhất của tiến hóa giả.

Khám phá những bộ truyện hay mới nào!

Chư thiên vạn giới

Chân Tiên: Là con đường trường sinh, nhưng ở thế giới này, Chân Tiên đã hoàn toàn khác biệt, theo tới không giống, đã được xưng là sa đọa Tiên Tộc.

 • Con đường trường sinh, bất tử bất diệt.
 • Có thể sử dụng tiên khí, một loại năng lượng thần bí, để tu luyện và chiến đấu.
 • Có thể đạt đến cảnh giới này bằng cách tu luyện các loại thần thuật và pháp bảo.

Tiên Vương: Là cảnh giới cao hơn Chân Tiên, cũng đã biến thành sa đọa tiên Vương tộc.

 • Cao hơn Chân Tiên một bậc, là cảnh giới của những người đã đạt đến sự hoàn mỹ trong tu luyện.
 • Có thể sử dụng tiên khí một cách thành thạo, và có thể tạo ra các loại thần thông thần bí.
 • Có thể đạt đến cảnh giới này bằng cách tu luyện các loại thần thuật và pháp bảo cao cấp.

Chuẩn Tiên Đế (Đạo Tổ): Là cảnh giới tiếp cận cuối đường lĩnh vực, ở một số hệ thống tu luyện, Đạo Tổ cũng được xưng làm Tiên Đế, vô thượng chờ.

 • Là cảnh giới tiếp cận cuối đường lĩnh vực, là cảnh giới tối cao của một số hệ thống tu luyện.
 • Có thể sử dụng tiên khí một cách hoàn hảo, và có thể tạo ra các loại thần thông thần bí vô thượng.
 • Có thể đạt đến cảnh giới này bằng cách tu luyện các loại thần thuật và pháp bảo cao cấp nhất.

Tiên Đế (Cuối đường cấp): Là cảnh giới tối cao của tất cả tiến hóa chi đường, là chí tôn trong tiên đạo.

 • Là cảnh giới tối cao của tất cả tiến hóa chi đường, là chí tôn trong tiên đạo.
 • Có thể sử dụng tiên khí một cách tự nhiên, và có thể tạo ra các loại thần thông thần bí không thể tưởng tượng nổi.
 • Có thể đạt đến cảnh giới này bằng cách tu luyện các loại thần thuật và pháp bảo cao cấp nhất, và trải qua những thử thách khắc nghiệt nhất.
[Review] 15 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Thánh Khư - Thần Đông - Tóm tắt sơ lược
[Review] 15 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Thánh Khư – Thần Đông – Tóm tắt sơ lược

Quỷ dị chi địa

Chư thiên vô thượng:

 • Là những sinh linh mạnh nhất trong Quỷ dị chi địa, chủ yếu đến từ Hồn Hà, Thiên Đế hố chôn các vùng.
 • Có sức mạnh và quyền năng vô cùng to lớn, có thể khuấy động thiên địa.
 • Có thể đạt đến cảnh giới này bằng cách tu luyện các loại thần thông và pháp bảo đặc biệt.

Chư thiên chí cao (Cuối đường cấp):

 • Là cảnh giới tối cao của tất cả tiến hóa chi đường, là chí tôn trong thế giới Thánh Khư.
 • Có sức mạnh và quyền năng vô địch, có thể phá vỡ mọi quy tắc.
 • Có thể đạt đến cảnh giới này bằng cách tu luyện các loại thần thông và pháp bảo cao cấp nhất, và trải qua những thử thách khắc nghiệt nhất.

Cuối đường thăng hoa:

 • Là cảnh giới cao hơn Chư thiên chí cao, là cảnh giới cuối cùng của tất cả tiến hóa chi đường.
 • Có sức mạnh và quyền năng vô hạn, có thể đạt tới bất cứ điều gì.
 • Có thể đạt đến cảnh giới này bằng cách tu luyện các loại thần thông và pháp bảo cao cấp nhất, và trải qua những thử thách khắc nghiệt nhất.

Siêu thoát:

 • Là cảnh giới siêu việt tất cả các cảnh giới khác, là cảnh giới của những người đã đạt đến sự hoàn mỹ.
 • Có sức mạnh và quyền năng vô thượng, có thể làm bất cứ điều gì.
 • Có thể đạt đến cảnh giới này bằng cách tu luyện các loại thần thông và pháp bảo cao cấp nhất, và trải qua những thử thách khắc nghiệt nhất.

[Review] 10 Cấp độ cảnh giới Sư Huynh A Sư Huynh (Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng) – Ngôn Quy Chính Truyện

Hệ thống công pháp trong Thánh Khư

Hô hấp pháp

Là nền tảng của mọi tu luyện, giúp người tu luyện hấp thụ năng lượng thiên địa để nuôi dưỡng cơ thể và tinh thần. Một số hô hấp pháp nổi tiếng trong Thánh Khư bao gồm:

 • Đạo dẫn hô hấp pháp: Hô hấp pháp cứu cực của Địa Cầu hành tinh mẹ, có thể giúp người tu luyện đạt đến cảnh giới cao nhất.
 • Mộng cổ hô hấp pháp: Hô hấp pháp của tiền sử Dương Gian, có thể giúp người tu luyện tiến vào trạng thái đặc thù để tu hành.
 • Bất tử điểu hô hấp pháp: Hô hấp pháp của Bất Tử Điểu nhất tộc, có thể giúp người tu luyện đạt được tốc độ phi thường.
 • Đại lôi âm hô hấp pháp: Hô hấp pháp của Phật tộc, có thể giúp người tu luyện đạt được sức mạnh hủy diệt.

Tuyệt thế thiên chương

Là những kỹ năng cao cấp, có thể giúp người tu luyện đạt được sức mạnh vượt trội. Một số tuyệt thế thiên chương nổi tiếng trong Thánh Khư bao gồm:

 • Tiến hóa lĩnh vực cộng chấn thuật: Kỹ năng kết hợp giữa tiến hóa lĩnh vực và lực chấn động, có thể tạo ra sức mạnh vô cùng lớn.
 • Tiến hóa lĩnh vực loa toàn thuật: Kỹ năng kết hợp giữa tiến hóa lĩnh vực và lực xoắn, có thể xé rách mọi vật.
 • Đại Nhật Như Lai Quyền: Kỹ năng quyền pháp của Phật tộc, có thể giúp người tu luyện đạt được sức mạnh vô thượng.
 • Thất bảo kỳ ảo: Kỹ năng kết hợp giữa bảy loại thuộc tính, có thể quét vạn vật.
 • Thần túc thông: Kỹ năng tăng cường tốc độ, có thể giúp người tu luyện di chuyển với tốc độ ánh sáng.

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị

Huyền công

Là những công pháp giúp người tu luyện tăng cường thể chất. Một số huyền công nổi tiếng trong Thánh Khư bao gồm:

 • Thất Tử Thân: Huyền công giúp người tu luyện nghịch chuyển sinh tử, đạt được sức mạnh vô biên.
 • Dị thuật Lục đạo thì quang thuật: Huyền công giúp người tu luyện dung luyện thần tính hạt và Đạo Tổ vật chất, đạt được sức mạnh vượt trội.

Dị thuật

Là một loại công pháp đặc biệt trong Thánh Khư của Thần Đông, được tạo ra bởi các nhân vật có năng lực vượt trội. Dị thuật thường có sức mạnh và hiệu quả vượt xa các công pháp bình thường, nhưng cũng có thể có những tác dụng phụ nguy hiểm.

 • Lục đạo thì quang thuật: Dị thuật do lục đạo Tà Tôn sáng tạo ra, có thể giúp người tu luyện dung luyện thần tính hạt và Đạo Tổ vật chất, đạt được sức mạnh vô cùng nghịch thiên.
 • Thất Tử Thân: Dị thuật giúp người tu luyện nghịch chuyển sinh tử, đạt được sức mạnh vô biên.
 • Thái Cổ Thần Thú Chi Thể: Dị thuật giúp người tu luyện dung hợp với tinh hoa của các loại thần thú, đạt được sức mạnh và tốc độ vượt trội.
 • Thiên Địa Luân Hồi Thuật: Dị thuật giúp người tu luyện điều khiển thời gian và không gian, đạt được những khả năng vô cùng kỳ diệu.
 • Thái Cổ Thần Thoại Chi Thể: Dị thuật giúp người tu luyện dung hợp với tinh hoa của các loại thần thoại cổ đại, đạt được sức mạnh và năng lực phi phàm.

Thần thú tiên cầm

Hệ thống phân cấp:

 • Dị loại phẩm cấp: Một tới cấp năm sao đấu thú → Á Thánh thú → Thánh Thú → Á thần thú → Thần thú → Dị hoang thú → Hoang Thần thú

Thần thú tiêu biểu:

 • Côn Bằng: Lại xưng tổ bằng, nguyên thủy Thần cầm so Thần thú càng mạnh, có thể hủy diệt một tinh cầu.
 • Thuần huyết bằng điểu: Mạnh nhất tổ bằng hậu duệ, hiếm gặp trong vũ trụ.
 • Bằng điểu: Hậu duệ của tổ bằng, nếu huyết mạch phản tổ có thể sánh ngang Thần thú.
 • Giao long: Hậu duệ của Chân Long.
 • Chân Long: Huyết thống sinh linh mạnh nhất, trưởng thành có thể so với Yêu Thánh.
 • Bất tử phượng hoàng: Thuần huyết Thần cầm, có khả năng dục hỏa trùng sinh.
 • Tam Túc Kim Thiềm: Thuần huyết là á thần thú.
 • Tinh hạch Quy: Á thần thú, thai nghén trong tinh hạch, được viễn cổ thánh nhân quân cõng.
 • Nam Minh Ly Hỏa Tước: Á thần thú, có khả năng chiếu rọi chư Thiên cấp đại năng tồn tại.
 • Kỳ Lân: Á thần thú, có khả năng tịnh hóa vạn vật.
 • Bạch Hổ: Á thần thú, có sức mạnh vô song.
 • Huyền Vũ: Á thần thú, có khả năng phòng ngự vô địch.
 • Thần Ưng: Á thần thú, có tốc độ vô song.
 • Tị Hỏa: Á thần thú, có khả năng điều khiển lửa.
 • Cửu Vĩ Hồ: Á thần thú, có khả năng mê hoặc.

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ngạo Thế Đan Thần – Tịch Tiểu Tặc

Linh chu bí dược

 • Dung đạo thảo: Đoạt thiên địa tạo hóa, có thể giúp người có tư chất Thần Vương đạt tiềm năng Thiên Tôn. Đây là loại thảo mộc có thể quyết định thành tựu và độ cao cuối cùng của một tiến hóa giả. Do từng bị quy tắc đại đạo giáng lâm, trở thành vật dẫn, nên bên trong cỏ này lưu lại rất nhiều thông tin và huyền bí.
 • Huyết mạch cổ thụ: Có thể kết xuất huyết mạch quả. Tuy bản thể có hại, nhưng sinh linh nào ăn vào huyết mạch quả sẽ có sức mạnh vô song trong cảnh giới của mình.
 • Huyết mạch quả: Tồn tại trong một cấm địa hư hư thực thực ở Đông Thắng Thần Châu, được kết xuất từ huyết mạch cổ thụ. Có khả năng nghịch thiên cải mệnh, kích thích hoặc tinh luyện một loại huyết mạch nào đó. Tính ổn định, hiệu quả và tác dụng phụ đều rất cao.
 • Thất bảo cổ thụ: Cây hỗn độn thứ năm trong thiên hạ, ẩn chứa đạo pháp thất bảo kỳ ảo trời sinh.
 • Thiên Huyền cổ thụ: Bảo thụ vô thượng xếp hạng thứ tư Dương Gian, từ xưa đã tồn tại trong hỗn độn.
 • Bất tử thần tuyền: Nước suối có thể giúp người ta trường sinh bất lão.
 • Luân hồi hoa: Hoa có thể giúp người ta chuyển thế luân hồi.
 • Tạo hóa thần đan: Đan dược có thể giúp người ta cải tử hoàn sinh.
 • Tinh thần quả: Quả có thể giúp người ta tăng cường tinh thần lực.
 • Vạn thọ thảo: Cỏ có thể giúp người ta tăng thọ.

Thế lực

Âm Phủ:

 • Đại uyên: Cấm địa đệ nhất Tiểu Âm Phủ, nơi Yêu Yêu tổ phụ từng đạt được trộm dẫn hô hấp pháp. Hiện có cường giả tọa hóa Đại Vũ cấp trấn sát một bộ đạo thân của Qua Vũ Thiên Tôn.
 • Địa Cầu: Xếp hạng thứ mười một tinh cầu. Nơi xuất phát của Đạo dẫn hô hấp pháp, là cứu cực hô hấp pháp của tinh cầu này. Côn Luân, một trong những Tiên Thổ lớn, có không gian thứ nguyên chứa Luyện Ngục.
 • Đạo tộc: Một trong thập tộc mạnh nhất, truyền nhân là Kim Lân đạo tử.
 • Phật tộc: Một trong thập tộc mạnh nhất, chiếm cứ Tu Di Tinh Giới trong thập cường thế giới, Đại Lôi Âm Tự là điện đường tối cao, Đại Lôi Âm hô hấp pháp là cứu cực pháp của tộc này.
 • Thiên Thần tộc: Đã từng là một trong thập tộc mạnh nhất, chiếm cứ Thiên Thần tinh trong thập cường thế giới, Thiên Thần hô hấp pháp là cứu cực pháp của tộc này, đã bị Sở Phong tiêu diệt.

Dương Gian:

 • Hằng tộc: Một trong tam đại cự đầu tranh đoạt đế vị, có thể xem là Dương Gian đệ nhất tộc. Dị Hoang tộc độc lập từ Hằng tộc: Bất hủ hằng tộc.
 • Đạo tộc: Một trong tam đại cự đầu tranh đoạt đế vị. Dị Hoang tộc độc lập từ Đạo tộc: Nguyên thủy đạo tộc, Cửu sắc cốt tủy đạo tộc, Kim Thân đạo tộc.
 • Phật tộc: Một trong tam đại cự đầu tranh đoạt đế vị. Dị Hoang tộc độc lập từ Phật tộc: Bồ Đề phật tộc, Máy móc phật tộc, Đại Lôi Âm phật tộc.
 • Cơ tộc: Một trong ngũ đại cường tộc Dương Gian.
 • Lê tộc: Một trong ngũ đại cường tộc Dương Gian.
 • Tuần tộc: Thứ sáu tộc Dương Gian.
 • Nhân tộc: Dị Hoang tộc độc lập từ Nhân tộc: Thiên Nhãn tộc, Thánh Huyết tộc, Huyền Hoàng Vương tộc, Thiên Tiên tộc, Thiên Cốt Tộc, Cửu Sắc Huyết Dịch Vương tộc.

Tàn tạ vũ trụ:

 • Nằm trong hỗn độn, là vành đai cách ly giữa Dương Gian và Âm Phủ.

Sa đọa chi địa:

 • Cùng tàn tạ vũ trụ, từng là một thế giới đáng sợ, đại biểu cho huyết tinh, hỗn loạn, giết chóc, hủy diệt. Từng xung kích Dương Gian, xé rách một góc.

Luyện ngục luân hồi động:

 • Nằm dưới Côn Luân Địa Cầu, là tiết điểm trọng yếu của luân hồi đường, tồn tại chí ít mấy trăm triệu chở thời gian. Được kiến tạo bởi những người tiến hóa siêu cấp, có thể cho tất cả tiến hóa giả từ vị diện khác chuyển thế. Người canh giữ là Mạnh Thiên Chính.

Nhân vật

Nhân vật chính:

 • Sở Phong: Nam chính, từ Địa Cầu quật khởi, uy chấn chư tộc. Cuối cùng đạt cảnh giới Tiên Đế, được xưng là Sở Thiên Đế.

Nữ chính:

 • Thiếu Nữ Hi (Chu Hi): Một trong những nữ chính, thê tử của Sở Phong, là tiểu công chúa của Dương Gian đời thứ sáu – Chu gia. Khi còn bé ngộ nhập tiểu Âm Phủ, cùng Sở Phong có thể nói là tri âm khó kiếm, luôn bên cạnh hắn tu luyện. Sau cùng Sở Phong tại Dương Gian Thiên Đình thành hôn.

 • Tần Lạc Âm: Một trong những nữ chính, kiếp trước là đệ nhất mỹ nhân Dương Gian – Thanh Âm, mộng cổ đạo thiên nữ.
Tần Lạc Âm
Tần Lạc Âm

Nhân vật khác:

 • Sở Vô Ngân (Sở Nan): Thân phận thực sự là một phần hồn quang của Đoạn Đức, chuyển sinh thành con trai của Sở Phong. Hiện đã chuyển thế hoàn chỉnh đến Dương Gian.
 • Lâm Nặc Y: Hình thể do Thủy tổ Tiên Đế Hoa Phấn Lộ chiếu rọi ra. Thủy tổ Tiên Đế Hoa Phấn Lộ đã chỉ điểm cho nàng rất nhiều, nhưng không cho nàng ký ức kiếp trước. Cùng Sở Phong du lịch Dương Gian mấy chục vạn năm, thành tựu Hồng Trần Tiên.

Tóm tắt sơ lược

Bối cảnh:

Thánh Khư lấy bối cảnh là một thế giới đang trong giai đoạn diệt vong. Biển cả hóa thành cát bụi, lôi điện khô kiệt, sương mù bao trùm đại địa. Thế gian như gông xiềng được mở ra, hé lộ một góc nhìn về thế giới mới đầy bí ẩn.

Nhân vật chính:

Sở Phong, một thiếu niên từ Địa Cầu mang theo bí mật về Hỗn Độn, được đưa đến thế giới mới này. Tại đây, hắn bắt đầu hành trình quật khởi, khám phá bí ẩn của thế giới và tìm kiếm con đường trở về nhà.

Cốt truyện:

Trên hành trình của mình, Sở Phong gặp gỡ nhiều nhân vật khác nhau, trải qua vô số thử thách và nguy hiểm. Hắn phải chiến đấu với các thế lực hùng mạnh, khám phá những bí mật cổ xưa, và dần dần vén màn bí ẩn về sự diệt vong của thế giới cũ.

[Review] 19 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vũ Nghịch – Chích Thị Tiểu Hà Mễ

Khám phá những bộ truyện hay mới nào!

You cannot copy content of this page