Mua ngay

[Review] 9 Cấp độ tu luyện cảnh giới Lược Thiên Ký – Hắc Sơn Lão Quỷ

Đang có: 1251 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Hóa thần kỳ tầng 8
9 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Lược Thiên Ký - Hắc Sơn Lão Quỷ
[Review] 9 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Lược Thiên Ký – Hắc Sơn Lão Quỷ – Tóm tắt sơ lược

[Review] 9 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Lược Thiên Ký – Tóm tắt sơ lược

Trong tiểu thuyết Lược Thiên Ký của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ, có 9 cảnh giới tu luyện, cụ thể như sau:

 • Linh động: Cảnh giới đầu tiên của một người tu luyện, khi linh khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển.
 • Trúc cơ: Cảnh giới thứ hai, khi linh khí trong cơ thể đã được cố định và hình thành một “trúc cơ”.
 • Kim đan: Cảnh giới thứ ba, khi linh khí trong cơ thể đã được tinh luyện thành kim đan.
 • Nguyên anh: Cảnh giới thứ tư, khi linh khí trong cơ thể đã được ngưng tụ thành nguyên anh.
 • Độ kiếp: Cảnh giới thứ năm, khi nguyên anh bước vào thế giới tiên giới.
 • Chân tiên: Cảnh giới thứ sáu, khi đã vượt qua kiếp nạn và trở thành chân tiên.
 • Thượng tiên: Cảnh giới thứ bảy, khi đã đạt đến cảnh giới cao nhất của tiên giới.
 • Đại la: Cảnh giới thứ tám, khi đã đạt đến cảnh giới tối cao của tiên giới.
 • Tiên đế: Cảnh giới thứ chín, khi đã trở thành một vị tiên đế.

Mỗi cảnh giới đều có những đặc điểm và yêu cầu riêng. Để đạt được một cảnh giới cao hơn, người tu luyện cần phải trải qua quá trình tu luyện gian khổ và khắc nghiệt.

Dưới đây là một số thông tin chi tiết về từng cảnh giới trong Lược Thiên Ký:

 • Linh động:
  • Đặc điểm: Linh khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, người tu luyện có thể cảm nhận được linh khí xung quanh.
  • Yêu cầu: Tu luyện các môn công pháp phù hợp để khai thông mạch lạc, giúp linh khí trong cơ thể vận chuyển.
 • Trúc cơ:
  • Đặc điểm: Linh khí trong cơ thể được cố định và hình thành một “trúc cơ”. Trúc cơ là một dạng thể chất đặc biệt, giúp người tu luyện có thể hấp thu và vận chuyển linh khí hiệu quả hơn.
  • Yêu cầu: Tu luyện các môn công pháp phù hợp để hình thành trúc cơ.
 • Kim đan:
  • Đặc điểm: Linh khí trong cơ thể đã được tinh luyện thành kim đan. Kim đan là một dạng thể chất tinh túy, chứa đựng linh khí của trời đất.
  • Yêu cầu: Tu luyện các môn công pháp phù hợp để luyện thành kim đan.
 • Nguyên anh:
  • Đặc điểm: Linh khí trong cơ thể đã được ngưng tụ thành nguyên anh. Nguyên anh là một dạng linh hồn, có thể tồn tại độc lập sau khi cơ thể chết đi.
  • Yêu cầu: Tu luyện các môn công pháp phù hợp để ngưng tụ nguyên anh.
 • Độ kiếp:
  • Đặc điểm: Nguyên anh bước vào thế giới tiên giới. Để vượt qua kiếp nạn, nguyên anh cần phải đạt đến một mức độ nhất định về tu vi và phẩm chất.
  • Yêu cầu: Tu luyện các môn công pháp phù hợp để vượt qua kiếp nạn.
 • Chân tiên:
  • Đặc điểm: Đã vượt qua kiếp nạn và trở thành chân tiên. Chân tiên có thể tu luyện các môn công pháp tiên giới, đạt được những năng lực phi thường.
  • Yêu cầu: Vượt qua kiếp nạn và đạt đến một mức độ nhất định về tu vi.
 • Thượng tiên:
  • Đặc điểm: Đã đạt đến cảnh giới cao nhất của tiên giới. Thượng tiên có thể tu luyện các môn công pháp thượng thừa, đạt được những năng lực vô hạn.
  • Yêu cầu: Đạt đến một mức độ nhất định về tu vi và phẩm chất.
 • Đại la:
  • Đặc điểm: Đã đạt đến cảnh giới tối cao của tiên giới. Đại la tiên có thể nắm giữ những bí mật của trời đất, đạt đến cảnh giới bất tử.
  • Yêu cầu: Đạt đến một mức độ nhất định về tu vi và phẩm chất.
 • Tiên đế:
  • Đặc điểm: Đã trở thành một vị tiên đế. Tiên đế có quyền lực tối cao trong tiên giới, có thể định đoạt sinh tử của muôn loài.
  • Yêu cầu: Đạt đến một mức độ nhất định về tu vi và phẩm chất.

Các cảnh giới trong Lược Thiên Ký được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Mỗi cảnh giới đều có những đặc điểm và yêu cầu riêng, đòi hỏi người tu luyện phải có sự nỗ lực

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tu La Võ Thần – Thiện Lương Đích Mật phong

Khám phá những bộ truyện hay mới nào!

Võ kỹ Lược Thiên Ký

Luyện khí thuật

 • Cầm Long Khống Hạc Công: Là một loại công pháp tu luyện thân thể, giúp người luyện công có được thân thể cường tráng và linh hoạt. Cầm Long Khống Hạc Công được lưu truyền trong gia tộc Phương gia, và là một trong những công pháp tu luyện thân thể quý giá nhất của gia tộc này.

Linh thuật

 • Pháp Nhãn Thuật: Là một loại linh thuật, giúp người sử dụng có được tầm nhìn xa và tinh tường hơn. Pháp Nhãn Thuật được Phương Hành học được từ Bạch Thiên Trượng.
 • Bình Chướng Thuật: Là một loại linh thuật, giúp người sử dụng tạo ra một lớp bảo vệ xung quanh cơ thể. Bình Chướng Thuật được Phương Hành học được từ Bạch Thiên Trượng.
 • Cảm Ứng Thuật: Là một loại linh thuật, giúp người sử dụng có thể cảm nhận được linh khí trong thiên địa. Cảm Ứng Thuật được Phương Hành học được từ Bạch Thiên Trượng.

Kiếm thuật

 • Thiên Ý Kiếm: Là một loại kiếm pháp tinh diệu, có thể phát huy tối đa sức mạnh của Thiên Ý Kiếm. Thiên Ý Kiếm được Phương Hành học được từ Thiết Như Cuồng.
 • Thập Vạn Bát Thiên Kiếm · Yêu Tộc Huyền Quyết: Là một loại kiếm thuật yêu dị, có thể triệu hồi ra những con rồng yêu để tấn công đối thủ. Thập Vạn Bát Thiên Kiếm · Yêu Tộc Huyền Quyết được Phương Hành học được từ một yêu quái.

Pháp thuật

 • Âm Dương Đại Ma Bàn: Là một loại pháp thuật hắc ám, có thể tạo ra những trận pháp hắc ám để tấn công đối thủ. Âm Dương Đại Ma Bàn được Phương Hành học được từ một yêu quái.
 • Hồ Đan Kiếm: Là một loại pháp thuật, có thể tạo ra một thanh kiếm hồ quang để tấn công đối thủ. Hồ Đan Kiếm được Phương Hành học được từ một yêu quái.
 • Sát Sinh Đại Thuật: Là một loại pháp thuật hủy diệt, có thể giết chết đối thủ ngay lập tức. Sát Sinh Đại Thuật được Phương Hành học được từ một yêu quái.
 • Ngự Lôi Đại Thuật: Là một loại pháp thuật, có thể điều khiển sét để tấn công đối thủ. Ngự Lôi Đại Thuật được Phương Hành học được từ một yêu quái.
 • Bố Vũ Đại Thuật: Là một loại pháp thuật, có thể tạo ra những cơn gió mạnh để tấn công đối thủ. Bố Vũ Đại Thuật được Phương Hành học được từ một yêu quái.
 • Kiếm Ma Đại Thuật: Là một loại pháp thuật, có thể biến người sử dụng thành một con quỷ kiếm. Kiếm Ma Đại Thuật được Phương Hành học được từ một yêu quái.
 • Thiên Địa Đại Ma Bàn: Là một loại pháp thuật hắc ám, có thể tạo ra một trận pháp hắc ám khổng lồ để tấn công đối thủ. Thiên Địa Đại Ma Bàn được Phương Hành học được từ một yêu quái.
 • Thiên Địa Đại Đồng Lô: Là một loại pháp thuật, có thể tạo ra một chiếc lồng lớn để phong ấn đối thủ. Thiên Địa Đại Đồng Lô được Phương Hành học được từ một yêu quái.
 • Loạn Thế Đồ Tiên Pháp: Là một loại pháp thuật, có thể giúp người sử dụng trở nên vô địch. Loạn Thế Đồ Tiên Pháp được Phương Hành học được từ một yêu quái.
9 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Lược Thiên Ký - Hắc Sơn Lão Quỷ
9 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Lược Thiên Ký – Hắc Sơn Lão Quỷ

Binh khí Bảo vật Lược Thiên Ký

Yên Hồ là một loại pháp bảo thần kỳ, có thể giúp người sử dụng di chuyển trong không gian. Yên Hồ được lưu truyền trong gia tộc Phương gia, và là một trong những bảo vật quý giá nhất của gia tộc này.

Vạn La Quỷ Diện là một loại pháp khí trung giai, có thể phóng ra những luồng khí độc mang sức mạnh hủy diệt. Vạn La Quỷ Diện được Phương Hành thu được sau khi đánh bại một yêu quái.

Cửu Xà Kim Viêm Kiếm là một loại pháp khí trung giai, có thể phóng ra những luồng lửa rồng mang sức mạnh vô địch. Cửu Xà Kim Viêm Kiếm được Phương Hành thu được sau khi đánh bại một yêu quái.

Khổn Tiên Tác là một loại linh phù, có thể phong ấn các loại linh thú. Khổn Tiên Tác được Phương Hành thu được sau khi đánh bại một yêu quái.

Thiên La Tán là một loại huyền khí, có thể phóng ra những mạng nhện linh lực để trói buộc đối thủ. Thiên La Tán được Phương Hành thu được sau khi đánh bại một yêu quái.

Lôi Kích Phù Tang Mộc là một loại pháp khí trung giai, có thể phóng ra những luồng sét mang sức mạnh khủng khiếp. Lôi Kích Phù Tang Mộc được Phương Hành thu được sau khi đánh bại một yêu quái.

Sơn Bảo là một loại pháp khí trung giai, có thể tạo ra những ngọn núi linh lực để bảo vệ người sử dụng. Sơn Bảo được Phương Hành thu được sau khi đánh bại một yêu quái.

Thái Tức Đồng Kính là một loại pháp khí trung giai, có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai. Thái Tức Đồng Kính được Phương Hành thu được sau khi đánh bại một yêu quái.

Phong Thiền Đỉnh là một loại pháp khí trung giai, có thể tạo ra những cơn gió linh lực để tấn công đối thủ. Phong Thiền Đỉnh được Phương Hành thu được sau khi đánh bại một yêu quái.

Khi Thiên Bá Man Đao là một loại linh vật trung giai, có thể biến thành một thanh đao khổng lồ. Khi Thiên Bá Man Đao được Phương Hành thu được sau khi đánh bại một yêu quái.

Bát Phương Táng Tiên Bào là một loại linh vật trung giai, có thể biến thành một bộ giáp khổng lồ. Bát Phương Táng Tiên Bào được Phương Hành thu được sau khi đánh bại một yêu quái.

Cửu Đạo Kích là một loại linh vật cao giai, có thể biến thành một cây gậy khổng lồ. Cửu Đạo Kích được Phương Hành thu được sau khi đánh bại một yêu quái.

Trong số các pháp bảo và linh vật này, Yên Hồ là pháp bảo quý giá nhất của Phương Hành. Yên Hồ có thể giúp Phương Hành di chuyển nhanh chóng và an toàn, đồng thời có thể sử dụng để tấn công đối thủ.

Cửu Xà Kim Viêm Kiếm và Cửu Đạo Kích cũng là những pháp bảo mạnh mẽ của Phương Hành. Cửu Xà Kim Viêm Kiếm có thể phóng ra những luồng lửa rồng mang sức mạnh vô địch, còn Cửu Đạo Kích có thể biến thành một cây gậy khổng lồ với sức mạnh hủy diệt.

Khi Thiên Bá Man Đao và Bát Phương Táng Tiên Bào cũng là những linh vật mạnh mẽ của Phương Hành. Khi Thiên Bá Man Đao có thể biến thành một thanh đao khổng lồ, còn Bát Phương Táng Tiên Bào có thể biến thành một bộ giáp khổng lồ.

[Review] 11 Cấp độ tu luyện cảnh giới Nguyên Tôn – Thiên Tằm Thổ Đậu

Nhân vật Lược Thiên Ký

Nhân vật chính

 • Phương Hành: Tên thổ phỉ chính hiệu, sau trở thành một trong những nhân vật mạnh nhất trong thiên hạ. Phương Hành có tính tình phóng khoáng, hào sảng, nhưng cũng rất thông minh và có tài. Trong quá trình tu luyện, Phương Hành gặp gỡ và kết giao với nhiều nhân vật khác nhau, từ thiện đến ác, từ chính đến tà.

Thê tử

 • Ngao Trinh: Vợ cả, là tiểu thư của Ngao gia, có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách dịu dàng, hiền lành
 • Ứng Xảo Xảo: Vợ hai, là con gái của Ứng Sư Hống, có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán
 • Sở Từ: Vợ ba, là con gái của Sở gia, có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách thông minh, tài giỏi
 • Mộ Tiêu Thanh: Vợ tư, là con gái của Mộ gia, có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách lạnh lùng, bí ẩn
 • Si Nhi: Vợ năm, là con gái của Si gia, có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách hồn nhiên, vô tư

Sư phụ

 • Bạch Thiên Trượng: Sư phụ đầu tiên của Phương Hành, là một đại tiên nhân.
 • Thiết Như Cuồng: Sư phụ thứ hai của Phương Hành, là một đại ma đầu.
 • Vạn La Lão Tổ: Sư phụ thứ ba của Phương Hành, là một đại tiên nhân.

Nhạc phụ

 • Long Quân: Nhạc phụ của Phương Hành, là vua của biển cả.
 • Ứng Sư Hống: Nhạc phụ của Phương Hành, là một đại tiên nhân.
 • Thanh Huyền Vực Chủ: Nhạc phụ của Phương Hành, là một đại tiên nhân.

Em vợ

 • Ngao Liệt: Em vợ của Phương Hành, là một thiên tài võ thuật.

Huynh đệ kết nghĩa

 • Hàn Anh: Huynh đệ kết nghĩa của Phương Hành, là một đại tiên nhân.
 • Lệ Anh: Huynh đệ kết nghĩa của Phương Hành, là một đại ma đầu.

Nha hoàn

 • Tiểu Man: Nha hoàn của Phương Hành, là một tiểu yêu tinh xinh đẹp.

Nghĩa nữ

 • Phương Tiểu Mỹ: Nghĩa nữ của Phương Hành, là con gái của Phương Hành và Ngao Trinh.

Đồ đệ

 • Phương Lư: Con gái của Phương Hành và Ứng Xảo Xảo, là một thiên tài tu tiên.
 • Thái Hư Bảo Bảo: Con gái của Phương Hành và Sở Từ, là một tiểu yêu tinh xinh đẹp.
 • Hồ nữ Tiểu Nhất tỷ muội: Hai cô gái hồ ly, là đồ đệ của Phương Hành.
 • Phì Trư: Một con heo rừng, là đồ đệ của Phương Hành.

Bằng hữu

 • Dư Tam Lưỡng: Một đại tiên nhân, là bằng hữu của Phương Hành.
 • Hứa Linh Vân: Một nữ tiên nhân, là bằng hữu của Phương Hành.
 • Kim Lân Hoa: Một nữ sát thủ, là bằng hữu của Phương Hành.
 • Thần Tú: Một tiểu tiên nhân, là bằng hữu của Phương Hành.
 • Tiêu Tuyết: Một nữ tiên nhân, là bằng hữu của Phương Hành.
 • Lệ Hồng Y: Một nữ yêu quái, là bằng hữu của Phương Hành.
 • Ô Tang Nhi: Một nữ sát thủ, là bằng hữu của Phương Hành.
 • Diệp Cô Âm: Một nữ tiên nhân, là bằng hữu của Phương Hành.
 • Vương Quỳnh: Một nữ thần tiên, là bằng hữu của Phương Hành.

[Review] 17 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thôn Phệ Tinh Không – Ngã Cật Tây Hồng Thị

Khám phá những bộ truyện hay mới nào!

You cannot copy content of this page