Mua ngay

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thần Đạo Đan Tôn – Cô Đơn Địa Phi

Đang có: 411 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Kết đan kỳ tầng 5
5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thần Đạo Đan Tôn - Cô Đơn Địa Phi
[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thần Đạo Đan Tôn – Cô Đơn Địa Phi – Tóm tắt sơ lược

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thần Đạo Đan Tôn – Cô Đơn Địa Phi – Tóm tắt sơ lược

Tiểu thế giới (Hằng Thiên đại lục)

Giai đoạn phàm thai

 • Luyện thể cảnh (9 tầng): là cảnh giới thấp nhất, người tu luyện chỉ có thể sử dụng sức mạnh của cơ thể.
 • Tụ Nguyên cảnh (10 tầng): là cảnh giới mà người tu luyện bắt đầu tu luyện nội lực.
 • Dũng Tuyền cảnh (9 tầng): là cảnh giới mà người tu luyện bắt đầu có thể sử dụng nội lực để chiến đấu.
 • Linh Hải cảnh (9 tầng): là cảnh giới mà người tu luyện bắt đầu có thể tu luyện linh hồn.
 • Thần Thai cảnh (9 tầng): là cảnh giới mà người tu luyện bắt đầu có thể tu luyện thần thông.

Người tu luyện ở giai đoạn phàm thai vẫn còn là phàm nhân, tuổi thọ chỉ có 100 năm. Mỗi tầng của các cảnh giới ở giai đoạn này đều có thể kéo dài tuổi thọ cho người tu luyện thêm 10 năm.

Giai đoạn thoát thai

 • Sinh Hoa cảnh (4 tầng): là cảnh giới mà người tu luyện thoát khỏi thân xác phàm thai, bắt đầu có thọ nguyên.
 • Linh Anh cảnh (4 tầng): là cảnh giới mà người tu luyện bắt đầu có thể tu luyện linh hồn, có thể tu luyện pháp bảo.
 • Hóa Thần cảnh (4 tầng): là cảnh giới mà người tu luyện bắt đầu có thể tu luyện thần thông, có thể tu luyện đan dược.
 • Thiên Nhân cảnh (4 tầng): là cảnh giới mà người tu luyện có thể tu luyện tiên khí, có thể tu luyện tiên thuật.
 • Phá Hư cảnh (4 tầng): là cảnh giới mà người tu luyện có thể phá vỡ hư không, có thể tu luyện tiên đạo.

Người tu luyện ở giai đoạn thoát thai đã thoát khỏi thân xác phàm thai, có thọ nguyên và bắt đầu tu luyện tiên khí. Mỗi tầng của các cảnh giới ở giai đoạn này đều có thể kéo dài tuổi thọ cho người tu luyện thêm 200 năm.

Cổ giới (Thần giới)

 • Sơn Hà cảnh (4 cảnh giới nhỏ: Tiểu – Trung – Đại cực vị – Đại viên mãn): là cảnh giới mà người tu luyện có thể điều khiển các lực lượng của thiên địa.
 • Nhật Nguyệt cảnh (4 cảnh giới nhỏ): là cảnh giới mà người tu luyện có thể điều khiển ánh sáng và bóng tối.
 • Tinh Thần cảnh (4 cảnh giới nhỏ): là cảnh giới mà người tu luyện có thể điều khiển tinh thần lực.
 • Hằng Hà cảnh (4 cảnh giới nhỏ): là cảnh giới mà người tu luyện có thể điều khiển không gian.
 • Sáng Thế cảnh (4 cảnh giới nhỏ): là cảnh giới cao nhất của cấp độ Cổ giới. Người tu luyện đạt đến cảnh giới này có thể tạo ra thế giới mới.

Thọ nguyên của người tu luyện ở cảnh giới này là 10 vạn năm cho mỗi cảnh giới nhỏ.

Nguyên thế giới (Tiên Vực)

 • Trảm Trần cảnh (4 cảnh giới nhỏ): là cảnh giới mà người tu luyện có thể chém vỡ hư không.
 • Phân Hồn cảnh (4 cảnh giới): là cảnh giới mà người tu luyện có thể phân tách hồn phách.
 • Tiên Phủ cảnh (5 cảnh giới): là cảnh giới mà người tu luyện có thể tạo ra tiên phủ.
 • Thăng Nguyên cảnh (3 cảnh giới): là cảnh giới mà người tu luyện có thể thăng thiên.
 • Tiên Vương (9 cảnh giới): là cảnh giới cao nhất của cấp độ Nguyên thế giới. Người tu luyện đạt đến cảnh giới này có thể trở thành một vị tiên vương.
 • Thiên Tôn (7 cảnh giới): là cảnh giới cao nhất trong Thần Đạo Đan Tôn. Người tu luyện đạt đến cảnh giới này có thể trở thành một vị thiên tôn.

Cảnh giới Tiên Vực là cấp độ cao nhất trong Thần Đạo Đan Tôn. Người tu luyện đạt đến cảnh giới này sẽ được coi là một vị tiên. Thọ nguyên của người tu luyện ở cảnh giới này là vô hạn.

[Review] 15 Cấp độ tu luyện cảnh giới Độc Bộ Tiêu Dao – Thuần Tình Tê Lợi Ca

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

Phàm cảnh

 • Thông mạch cảnh: là cảnh giới thấp nhất, người tu luyện chỉ có thể sử dụng sức mạnh của cơ thể. Để đạt đến cảnh giới này, người tu luyện cần phải đả thông 12 kinh mạch chính và 8 mạch ẩn, tổng cộng 20 mạch.
 • Hoán huyết cảnh: là cảnh giới mà người tu luyện bắt đầu tu luyện nội lực. Nội lực là nguồn sức mạnh quan trọng của người tu luyện, giúp họ có thể chiến đấu và sử dụng các pháp thuật. Để đạt đến cảnh giới này, người tu luyện cần phải biến đổi huyết dịch của cơ thể thành nội lực.
 • Cực cốt cảnh: là cảnh giới mà người tu luyện bắt đầu tu luyện tinh thần. Tinh thần là một loại năng lượng tinh thần, giúp người tu luyện có thể tu luyện thần thông. Để đạt đến cảnh giới này, người tu luyện cần phải cường hóa xương cốt của cơ thể.
 • Minh văn cảnh: là cảnh giới mà người tu luyện bắt đầu tu luyện linh hồn. Linh hồn là một loại năng lượng tinh thần, giúp người tu luyện có thể tu luyện thần thông. Để đạt đến cảnh giới này, người tu luyện cần phải khai mở các mạch linh văn trong cơ thể.
 • Khai khiếu cảnh: là cảnh giới mà người tu luyện bắt đầu tu luyện khiếu huyệt. Khiếu huyệt là những điểm yếu trên cơ thể, khi bị tấn công sẽ khiến người tu luyện bị thương nặng hoặc thậm chí là tử vong. Để đạt đến cảnh giới này, người tu luyện cần phải khai mở các khiếu huyệt trong cơ thể.
 • Tầm bí cảnh: là cảnh giới mà người tu luyện bắt đầu tu luyện bí thuật. Bí thuật là những loại pháp thuật cao cấp, chỉ có những người tu luyện có thực lực mạnh mẽ mới có thể sử dụng được. Để đạt đến cảnh giới này, người tu luyện cần phải học tập và luyện tập các bí thuật.

Tiên cảnh

 • Trúc Cơ cảnh: là cảnh giới thấp nhất, người tu luyện bắt đầu tu luyện tiên khí. Tiên khí là một loại năng lượng tinh thần, giúp người tu luyện có thể tu luyện thần thông. Để đạt đến cảnh giới này, người tu luyện cần phải luyện hóa tiên khí, tạo thành tiên cơ.
 • Chú Đỉnh cảnh: là cảnh giới mà người tu luyện bắt đầu tu luyện tiên đỉnh. Tiên đỉnh là một loại công cụ tu luyện giúp người tu luyện có thể tăng cường sức mạnh nội lực và linh hồn. Để đạt đến cảnh giới này, người tu luyện cần phải luyện hóa tiên đỉnh, tạo thành tiên đỉnh.
 • Sinh Đan cảnh: là cảnh giới mà người tu luyện bắt đầu tu luyện đan dược. Đan dược là một loại vật phẩm tu luyện giúp người tu luyện có thể tăng cường sức mạnh nội lực và linh hồn. Để đạt đến cảnh giới này, người tu luyện cần phải học tập và luyện tập các phương pháp luyện đan.
 • Chân Ngã cảnh: là cảnh giới mà người tu luyện bắt đầu tu luyện chân ngã. Chân ngã là một loại năng lượng tinh thần cao cấp, giúp người tu luyện có thể tăng cường sức mạnh nội lực và linh hồn. Để đạt đến cảnh giới này, người tu luyện cần phải luyện hóa chân ngã, tạo thành chân ngã.
 • Hóa Linh cảnh: là cảnh giới mà người tu luyện bắt đầu tu luyện linh thân. Linh thân là một loại thân thể tinh thần, giúp người tu luyện có thể chiến đấu và sử dụng các pháp thuật. Để đạt đến cảnh giới này, người tu luyện cần phải luyện hóa linh thân, tạo thành linh thân.
 • Tiểu Thừa cảnh: Ở cảnh giới này, người tu luyện có thể tu luyện thành giáo chủ của một môn phái. Giáo chủ là người đứng đầu của một môn phái, có quyền lực và địa vị cao nhất trong môn phái. Giáo chủ có thể tu luyện các công pháp cao cấp, có thể sử dụng các thần thông mạnh mẽ.
 • Tứ Cực cảnh: Ở cảnh giới này, người tu luyện có thể tu luyện thành tôn giả của một tông phái. Tôn giả là người đứng đầu của một tông phái, có quyền lực và địa vị chỉ sau giáo chủ. Tôn giả có thể tu luyện các công pháp cao cấp, có thể sử dụng các thần thông mạnh mẽ.
 • Tịch Diệt cảnh: Ở cảnh giới này, người tu luyện có thể tu luyện thành thánh nhân. Thánh nhân là những người đã đạt đến cảnh giới tối cao của Tiên giới. Thánh nhân có thể tu luyện các công pháp cao cấp, có thể sử dụng các thần thông mạnh mẽ, thậm chí là có thể phá vỡ hư không.
 • Chuẩn Đế: Ở cảnh giới này, người tu luyện có thể tu luyện thành chuẩn đế. Chuẩn đế là những người đã đạt đến cảnh giới gần với Đại Đế. Chuẩn đế có thể tu luyện các công pháp cao cấp, có thể sử dụng các thần thông mạnh mẽ, thậm chí là có thể tu luyện thành Đế Binh.
 • Tổ Vương cảnh: Ở cảnh giới này, người tu luyện có thể tu luyện thành đại đế. Đại Đế là những người đã đạt đến cảnh giới tối cao của Thần Đạo Đan Tôn. Đại Đế có thể tu luyện các công pháp cao cấp, có thể sử dụng các thần thông mạnh mẽ, thậm chí là có thể tạo ra thế giới mới.
5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thần Đạo Đan Tôn - Cô Đơn Địa Phi
5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thần Đạo Đan Tôn – Cô Đơn Địa Phi

Phân chia thế giới

Tiểu thế giới

Tiểu thế giới là cấp độ thế giới thấp nhất. Tiểu thế giới là những thế giới nằm trong Cổ giới. Cổ giới là một vùng không gian rộng lớn, bao gồm vô số tiểu thế giới.

Tiểu thế giới có thể được chia thành các cấp độ khác nhau, dựa trên quy mô và sức mạnh của chúng. Cấp độ tiểu thế giới càng cao thì quy mô và sức mạnh của chúng càng lớn.

Cổ giới

Cổ giới là cấp độ thế giới cao hơn tiểu thế giới. Cổ giới là một vùng không gian rộng lớn, bao gồm vô số vị diện.

Vị diện là một cấp độ thế giới nhỏ hơn Cổ giới. Vị diện có thể được chia thành các cấp độ khác nhau, dựa trên quy mô và sức mạnh của chúng. Cấp độ vị diện càng cao thì quy mô và sức mạnh của chúng càng lớn.

Nguyên thế giới

Nguyên thế giới là những thế giới sinh ra từ sinh mệnh thạch thai. Nguyên thế giới chứa vô số vị diện.

Đặc điểm của Nguyên thế giới

 • Nguyên thế giới là những thế giới rộng lớn và hùng vĩ.
 • Nguyên thế giới chứa đựng nhiều loại năng lượng khác nhau, bao gồm sáu loại bản chất năng lượng: Hư tử, hằng tử, giới tử, nạp tử, hồng tử, khoa tử.
 • Sinh linh trong Nguyên thế giới có sức mạnh vô cùng lớn.

Phân chia Nguyên thế giới

Nguyên thế giới có thể được chia thành các cấp độ khác nhau, dựa trên phẩm chất của sinh mệnh thạch thai. Phẩm chất sinh mệnh thạch thai càng cao thì Nguyên thế giới càng mạnh mẽ.

Nguyên thế giới được chia thành bốn cấp độ:

 • Siêu cao đẳng vị diện là cấp độ Nguyên thế giới cao nhất. Siêu cao đẳng vị diện được sinh ra từ những sinh mệnh thạch thai phẩm chất tối cao.
 • Cao đẳng vị diện là cấp độ Nguyên thế giới thứ hai. Cao đẳng vị diện được sinh ra từ những sinh mệnh thạch thai phẩm chất cao.
 • Trung đẳng vị diện là cấp độ Nguyên thế giới thứ ba. Trung đẳng vị diện được sinh ra từ những sinh mệnh thạch thai phẩm chất trung bình.
 • Cấp thấp vị diện là cấp độ Nguyên thế giới thứ tư. Cấp thấp vị diện được sinh ra từ những sinh mệnh thạch thai phẩm chất thấp.

Các loại năng lượng trong Nguyên thế giới

Nguyên thế giới chứa đựng nhiều loại năng lượng khác nhau, bao gồm sáu loại bản chất năng lượng:

 • Hư tử là loại năng lượng cơ bản nhất trong Nguyên thế giới. Hư tử là nguồn gốc của tất cả các loại năng lượng khác.
 • Hằng tử là loại năng lượng đại diện cho sự tồn tại vĩnh hằng. Hằng tử giúp sinh linh trong Nguyên thế giới có thể sống lâu hơn.
 • Giới tử là loại năng lượng đại diện cho sự tuần hoàn của vũ trụ. Giới tử giúp sinh linh trong Nguyên thế giới có thể tái sinh sau khi chết.
 • Nạp tử là loại năng lượng đại diện cho sự biến đổi. Nạp tử giúp sinh linh trong Nguyên thế giới có thể tiến hóa.
 • Hồng tử là loại năng lượng đại diện cho sự hủy diệt. Hồng tử có thể tiêu diệt tất cả các thứ.
 • Khoa tử là loại năng lượng đại diện cho sự sáng tạo. Khoa tử có thể tạo ra tất cả các thứ.

Sinh mệnh chỉ số và tiến hóa chỉ số

Sinh mệnh chỉ số là tổng hợp chỉ số của sinh linh, bao gồm sức sống, sức chiến đấu,… Tiến hóa chỉ số là tiềm lực tăng lên sinh mệnh cấp độ.

Sinh mệnh chỉ số của sinh linh trong Nguyên thế giới có thể đạt tới một vạn năm, tương đương với cấp độ Thiên tôn.

Tiến hóa chỉ số của sinh linh trong Nguyên thế giới có thể đạt tới mười hai, tương đương với cấp độ Thiên Tôn.

Đan sư đẳng cấp

Đan sư là những người có thể luyện chế đan dược. Đan sư trong Nguyên thế giới được chia thành các cấp độ khác nhau, dựa trên năng lực luyện chế đan dược của họ.

Luyện linh đẳng cấp

Luyện linh là một loại nghệ thuật có thể giúp sinh linh tăng cường sức mạnh. Luyện linh đẳng cấp được chia thành các cấp độ khác nhau, dựa trên năng lực luyện linh của người luyện linh.

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Võ Ánh Tam Thiên Đạo – Thuần Tình Tê Lợi Ca

Vũ trụ

Vũ trụ là cấp độ thế giới cao hơn Nguyên thế giới. Vũ trụ là nơi sinh sống của các vị thần.

Vũ trụ có thể được chia thành các cấp độ khác nhau, dựa trên sức mạnh của các vị thần. Sức mạnh các vị thần càng mạnh thì Vũ trụ càng cao cấp.

Trong Thần Đạo Đan Tôn, nhân vật chính Lăng Hàn đã trải qua quá trình tu luyện từ phàm nhân đến Thiên Tôn. Trong quá trình tu luyện, Lăng Hàn đã từng bước khám phá các cấp độ thế giới khác nhau.

Nhân vật

Lăng Hàn

Là nhân vật chính của Thần Đạo Đan Tôn, là một cường giả tuyệt thế, nhất đại đan đế Lăng Hàn trùng sinh vào một thiếu niên và bắt đầu quật khởi.

Lăng Hàn là một người thông minh, tài giỏi, có ý chí mạnh mẽ và kiên cường. Anh có một trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Lăng Hàn là một nhân vật được nhiều người yêu mến, là biểu tượng của khát vọng và ý chí chiến thắng.

Hậu cung của Lăng Hàn

Lăng Hàn có một hậu cung vô cùng hùng hậu, bao gồm những mỹ nhân tuyệt sắc nhất của các thế giới khác nhau.

 • Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền là hai mỹ nhân tuyệt sắc của Hổ Dương học viện. Họ là những người bạn thân thiết của Lăng Hàn, cũng là những người đầu tiên yêu Lăng Hàn.
 • Hổ Nữu là Cung chủ Côn Bằng Cung chuyển sinh. Cô là một người mạnh mẽ, kiên cường và độc lập.
 • Chư Toàn Nhi là Bắc vực đệ nhất mỹ nữ. Cô là một người dịu dàng, ôn hòa và biết quan tâm đến người khác.
 • Hách Liên Tầm Tuyết là Hải tộc công chúa. Cô là một người xinh đẹp, thông minh và tài giỏi.
 • Thủy Nhạn Ngọc là giảng viên Xích Thiên học viện. Cô là một người xinh đẹp, quyến rũ và mê hoặc.
 • Loạn Tinh Nữ Hoàng là chủ nhân hậu cung, Nữ hoàng Loạn Tinh Hoàng Triều. Cô là một người xinh đẹp, quyền lực và độc đoán.
 • Thiên Phượng Thần Nữ là hậu đại chân phượng. Cô là một người xinh đẹp, thanh thuần và cao quý.
 • Nhu Yêu Nữ là một yêu nữ xinh đẹp, quyến rũ và mê hoặc.
 • Tống Lam là một nữ sát thủ xinh đẹp, lạnh lùng và tàn nhẫn.
 • Trì Mộng Hàm là một cô gái xinh đẹp, trong sáng và ngây thơ.

Những nhân vật khác

Ngoài Lăng Hàn và hậu cung của anh, Thần Đạo Đan Tôn còn có nhiều nhân vật khác đáng chú ý, bao gồm:

 • Thái Huyền là sư phụ của Lăng Hàn, là một đan sư đại tài.
 • Lục Mục là sư huynh của Lăng Hàn, là một người mạnh mẽ, hào phóng và nghĩa khí.
 • Lăng Vũ là cha của Lăng Hàn, là một cường giả tuyệt thế.
 • Lăng Uyển là mẹ của Lăng Hàn, là một người dịu dàng, ôn hòa và biết quan tâm đến người khác.
 • Bàng Tử Thành là một đan sư đại tài, là người đã giúp Lăng Hàn tu luyện đan đạo.
 • Hắc Ám Thần Đế là một cường giả tuyệt thế, là kẻ thù của Lăng Hàn.
 • Lục Tinh Thần Đế là một cường giả tuyệt thế, là người bạn của Lăng Hàn.
 • Thiên Đế là kẻ mạnh nhất trong vũ trụ, là mục tiêu mà Lăng Hàn hướng tới.

7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Chư Thiên Kỷ – Trang Tất Phàm

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

You cannot copy content of this page