Mua ngay

[Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Hoành Tảo Hoang Vũ – Cô Đơn Địa Phi

Đang có: 251 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Trúc cơ kỳ tầng 9
3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Hoành Tảo Hoang Vũ - Cô Đơn Địa Phi
3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Hoành Tảo Hoang Vũ – Cô Đơn Địa Phi

[Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Hoành Tảo Hoang Vũ – Cô Đơn Địa Phi – Tóm tắt sơ lược

Phàm giới

Phàm giới là cảnh giới tu luyện của những người phàm trần. Cảnh giới tu luyện trong Phàm giới được chia thành hai phần: Hậu Thiên và Tiên Thiên.

Hậu Thiên là cảnh giới tu luyện đầu tiên, gồm 12 tầng, mỗi tầng phân thành Sơ, Trung, Hậu, Đỉnh Phong.

 • Nhập Môn Cảnh (1-3 tầng): Đây là cảnh giới tu luyện đầu tiên, người tu luyện mới bắt đầu hấp thụ linh khí và phát triển khiếu huyệt.
 • Hổ Lực Cảnh (4-6 tầng): Người tu luyện ở cảnh giới này đã có thể phát huy sức mạnh của linh khí, cơ thể trở nên cường tráng.
 • Bạo Khí Cảnh (7-9 tầng): Người tu luyện ở cảnh giới này đã có thể phát huy sức mạnh của bạo khí, nội lực mạnh mẽ.
 • Cương Khí Cảnh (10-12 tầng): Người tu luyện ở cảnh giới này đã có thể đạt đến cảnh giới đỉnh cao của Phàm giới, nội lực đạt đến cực hạn.

Tiên Thiên là cảnh giới tu luyện cao hơn Hậu Thiên, gồm 10 cảnh giới, mỗi cảnh giới phân 10 trọng thiên, mỗi trọng thiên phân thành Sơ, Trung, Hậu, Đại Viên Mãn.

 • Tiểu Thừa Cảnh: 1-Tiên Thiên —- 2-Thanh Huyền —- 3-Niết Âm: Tiểu Thừa Cảnh (1-30 trọng thiên): Đây là cảnh giới tu luyện đầu tiên của Tiên giới, người tu luyện đã có thể thoát khỏi Phàm giới và bước vào Tiên giới.
 • Trung Thừa Cảnh: 4-Minh Dương —- 5-Giác Vi —- 6-Thông Minh (31-60 trọng thiên): Người tu luyện ở cảnh giới này đã có thể đạt đến cảnh giới trung cấp của Tiên giới, nội lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Phàm giới.
 • Đại Thừa Cảnh: 7-Khuy Linh —- 8-Địa Nguyên —- 9-Thiên Hợp (61-90 trọng thiên): Người tu luyện ở cảnh giới này đã có thể đạt đến cảnh giới cao cấp của Tiên giới, có thể sử dụng pháp thuật và tu luyện các loại công pháp cao cấp.
 • Đại Viên Mãn: 10-Thích Biến (91-100 trọng thiên): Đây là cảnh giới tu luyện đỉnh cao của Tiên giới, người tu luyện đã đạt đến cảnh giới viên mãn, có thể tu luyện các loại pháp thuật và công pháp cao cấp nhất.

Tiên cảnh thập bộ (Linh cảnh thập bộ)

 • Không Linh
  • Là cảnh giới thấp nhất của tiên giới, khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể bắt đầu hấp thu linh khí tiên thiên.
 • Huyễn Linh
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể sử dụng linh khí tiên thiên để tăng cường sức mạnh cơ bắp và tốc độ.
 • Huyền Linh
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể sử dụng linh khí tiên thiên để tạo ra huyền lực, giúp tăng cường sức mạnh tấn công.
 • Tịch Linh
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể sử dụng linh khí tiên thiên để luyện hóa thành tịch khí, giúp tăng cường sức mạnh phòng ngự.
 • Diệt Linh
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể sử dụng linh khí tiên thiên để tạo ra diệt lực, giúp tăng cường sức mạnh hủy diệt.
 • Toái Linh
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể sử dụng linh khí tiên thiên để luyện hóa thành toái khí, giúp tăng cường sức mạnh phòng thủ.
 • Tông Linh
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể sử dụng linh khí tiên thiên để tạo ra tông lực, giúp tăng cường sức mạnh tổng thể.
 • Tôn Linh
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể sử dụng linh khí tiên thiên để luyện hóa thành tôn khí, giúp tăng cường sức mạnh vượt bậc.
 • Hạo Linh
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể đạt đến cảnh giới chí tôn, trở thành một vị tiên nhân.

Tinh vực cảnh

 • Tinh Vương
  • Là cảnh giới thấp nhất của tinh vực, khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể bước vào tinh vực.
 • Tinh Hoàng
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể sử dụng linh khí tinh vực để tăng cường sức mạnh tổng thể.
 • Tinh Đế
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể đạt đến cảnh giới chí tôn, trở thành một vị tinh đế.

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới – Long Xà Chi

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

Thần giới

 • Hư Thần (Lĩnh Ngộ Pháp Tắc)
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể lĩnh ngộ pháp tắc của thiên địa.
 • Sơ Vị Thần
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể sử dụng pháp tắc để tăng cường sức mạnh tổng thể.
 • Trung Nguyên Thần
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể đạt đến cảnh giới chí tôn, trở thành một vị trung nguyên thần.
 • Thượng Thiên Thần
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể đạt đến cảnh giới chí tôn, trở thành một vị thượng thiên thần.
 • Thần Vương
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể đạt đến cảnh giới chí tôn, trở thành một vị thần vương.
 • Chí Tôn Thần Hoàng (Có chí tôn thần khí hoặc thôn phệ pháp tắc)
  • Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện có thể đạt đến cảnh giới chí tôn, trở thành một vị chí tôn thần hoàng.

Thế giới

Hoành Tảo Hoang Vũ lấy bối cảnh là Ngân Nguyệt đại lục, một thế giới rộng lớn với nhiều chủng tộc sinh sống, bao gồm nhân tộc, yêu tộc, thú tộc,…

  • Ngân Nguyệt đại lục được chia thành bốn lục địa lớn: Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu và Bắc Châu. Nhân tộc chiếm lĩnh hai lục địa Đông và Nam, yêu tộc chiếm lĩnh hai lục địa Tây và Bắc.

  • Nam Châu là nơi sinh sống của nhân tộc. Võ đạo ở Nam Châu tàn lụi, người mạnh nhất cũng chỉ đạt đến cảnh giới Không Linh Cảnh hoặc Huyễn Linh Cảnh.

  • Ba quốc gia lớn nhất ở Nam Châu là Thiên Càn đế quốc, Lạc Thủy đế quốc và Đại Việt đế quốc. Ba quốc gia này được gọi là thần quốc, có cường giả Thích Biến Cảnh tọa trấn.

 • Ngoài ba thần quốc, Nam Châu còn có vô số tiểu quốc nhỏ. Các tiểu quốc này được chia thành Thượng Nguyên quốc, Trung Nguyên quốc và Hạ Nguyên quốc.

 • Ngoài Ngân Nguyệt đại lục, thế giới Hoành Tảo Hoang Vũ còn có thế giới tinh vực. Tinh vực là một thế giới rộng lớn, nơi có nhiều cường giả đạt đến cảnh giới Thần Vương.

  3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Hoành Tảo Hoang Vũ - Cô Đơn Địa Phi
  3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Hoành Tảo Hoang Vũ – Cô Đơn Địa Phi

Vũ khí

Vũ khí trong Hoành Tảo Hoang Vũ được chia thành nhiều loại, bao gồm:

 • Binh khí: là loại vũ khí phổ biến nhất, được sử dụng bởi những người tu luyện ở phàm giới.
 • Pháp khí: là loại vũ khí được luyện hóa từ linh khí, có sức mạnh vượt trội hơn binh khí.
 • Linh khí: là loại vũ khí quý hiếm, được luyện hóa từ linh khí thượng phẩm.
 • Vương binh: là loại vũ khí có sức mạnh ngang tầm với cường giả Trung Nguyên Cảnh.
 • Hoàng binh: là loại vũ khí có sức mạnh ngang tầm với cường giả Khuy Linh Cảnh.
 • Đế binh: là loại vũ khí có sức mạnh ngang tầm với cường giả Thích Biến Cảnh.
 • Bán Thần Khí: là loại vũ khí có sức mạnh ngang tầm với cường giả Hư Thần Cảnh.

Tu luyện vật dụng

 • Thiên Tinh Thạch: là loại vật liệu quý hiếm, được sử dụng để luyện hóa linh khí. Thiên Tinh Thạch có thể phân thành bốn phẩm chất: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm.
 • Linh Thạch: là loại vật liệu phổ biến hơn, cũng được sử dụng để luyện hóa linh khí. Linh Thạch có thể phân thành bốn phẩm chất giống như Thiên Tinh Thạch.

Vũ khí Thần giới

 • Các loại vũ khí cấp:
  • Sơ Thần Khí: là loại vũ khí cấp thấp nhất của thần giới, được luyện hóa từ thần tinh hạ phẩm.
  • Nguyên Thần Khí: là loại vũ khí cấp trung bình của thần giới, được luyện hóa từ thần tinh trung phẩm.
  • Thiên Thần Khí: là loại vũ khí cấp cao của thần giới, được luyện hóa từ thần tinh thượng phẩm.
  • Chủ Thần Khí: là loại vũ khí cấp cao nhất của thần giới, được luyện hóa từ thần tinh cực phẩm.
  • Chí Tôn Thần Khí: là loại vũ khí tối thượng của thần giới, được luyện hóa từ thần tinh chí tôn.
 • Tu luyện vật dụng:
  • Thần Tinh: là loại vật liệu quý hiếm nhất, được sử dụng để luyện hóa thần khí. Thần Tinh có thể phân thành năm phẩm chất: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm và chí tôn.

Nhân vật

 • Lâm Lạc: Nam chính của truyện, ban đầu là một phế vật của gia tộc, nhưng sau khi được kỳ ngộ đã trở thành một cường giả vô song, đạt đến cảnh giới nghịch thiên. Lâm Lạc là một người có tính cách kiên cường, nghị lực phi thường, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

 • Tô Mị: Đại tiểu thư của Tô gia, một trong những gia tộc đỉnh cấp ở Nam Châu. Tô Mị là một người xinh đẹp, thông minh, tài giỏi và có ý chí mạnh mẽ. Cô luôn yêu thầm Lâm Lạc và luôn mong muốn trở thành người phụ nữ của hắn.

 • Lăng Kinh Hồng: Tiểu di của Tô Mị, cũng là một người xinh đẹp, tài giỏi và có ý chí mạnh mẽ. Cô cũng yêu thầm Lâm Lạc và luôn cạnh tranh với Tô Mị để giành lấy tình yêu của hắn.

 • Hạ Mộng Như: Tú bà của Túy Xuân Lâu, một nhà chứa lớn ở Nam Châu. Hạ Mộng Như là một người xinh đẹp, quyến rũ và có tính cách phóng khoáng. Cô có một mối tình sâu đậm với Lâm Lạc.

 • Ninh Kiều Nguyệt: Một cô gái xinh đẹp, bị bắt bán vào chợ nô lệ. Lâm Lạc đã mua lại cô và đưa cô về làm thị nữ. Ninh Kiều Nguyệt là một người có tính cách dịu dàng, lương thiện và có lòng biết ơn.

 • Hoa gia tứ nữ: Bốn cô gái xinh đẹp, là thị nữ của Lâm Lạc. Họ là Hoa Vũ Hương, Hoa Phượng Thanh, Hoa Nguyệt Hà và Hoa Như Vân.

 • Đường Điềm: Cửu vĩ thiên hồ, một tiểu hồ ly tinh xinh đẹp, tham ăn ham chơi. Cô là một người bạn thân của Lâm Lạc.

 • Lữ Nguyệt Đồng: Đại tiểu thư của Lữ gia, một gia tộc lớn ở Đông Châu. Lữ Nguyệt Đồng là một người xinh đẹp, thông minh, tài giỏi và có tính cách độc lập. Cô cũng yêu thầm Lâm Lạc.

 • Thủy Doanh Tâm: Đệ tử của Nghiêm Thanh, mẹ của Lâm Lạc. Thủy Doanh Tâm là một người xinh đẹp, thông minh, tài giỏi và có tính cách mạnh mẽ. Cô là một người rất quan tâm đến Lâm Lạc.

Mạnh Hạo – Ngã Dục Phong Thiên – Nhĩ Căn

Tóm tắt

Hoành Tảo Hoang Vũ là một tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Truyện kể về hành trình tu luyện của Lâm Lạc, một thiếu niên có căn cốt yếu kém nhưng lại có ý chí nghị lực phi thường.

Lâm Lạc sinh ra trong một gia tộc võ học danh giá, nhưng hắn lại có căn cốt yếu kém, đến năm mười bảy tuổi mới kích hoạt được ba khiếu huyệt. Một ngày nọ, Lâm Lạc bị một con thiên lạc phá đỉnh nện choáng, trở thành trò cười của gia tộc.

Thế nhưng, chính từ đây, Lâm Lạc bắt đầu gặp được những kỳ ngộ lớn. Hắn được một vị tiên nhân truyền thụ bí pháp tu luyện, từ đó bắt đầu một hành trình quật khởi phi thường.

Trải qua bao gian khổ, Lâm Lạc đã trở thành một cường giả vô song, đạt đến cảnh giới nghịch thiên. Hắn đã cứu vớt thế giới khỏi nguy cơ diệt vong, trở thành một vị anh hùng huyền thoại.

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

You cannot copy content of this page