Mua ngay

[Review] 17 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tạo Hóa Chi Vương – Trư Tam Bất

Đang có: 230 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Trúc cơ kỳ tầng 8
17 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tạo Hóa Chi Vương - Trư Tam Bất
[Review] 17 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tạo Hóa Chi Vương – Trư Tam Bất – Tóm tắt sơ lược

[Review] 17 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tạo Hóa Chi Vương – Trư Tam Bất – Tóm tắt sơ lược

Luyện Huyết Cảnh

Luyện Huyết Cảnh là cảnh giới đầu tiên trong quá trình tu luyện của võ giả trong tiểu thuyết Tạo Hóa Chi Vương. Cảnh giới này chia làm năm tầng, mỗi tầng có những đặc điểm và yêu cầu riêng.

 • Nội lực: Năng lượng cơ thể được gọi là nội lực. Nội lực của võ giả Luyện Huyết Cảnh chủ yếu dựa vào huyết nguyên, tức là máu và tinh hoa của cơ thể.
 • Tu luyện: Võ giả Luyện Huyết Cảnh tu luyện bằng cách luyện huyết, tức là luyện tập để tăng cường huyết nguyên. Phương pháp luyện huyết phổ biến nhất là luyện khí trường tức, tức là vận khí trong cơ thể để luyện hóa huyết nguyên.

Các tầng của Luyện Huyết Cảnh

 • Trọng nhất: Luyện huyết tráng huyết, tức là tăng cường huyết nguyên.
 • Nhị trọng: Nạp khí trường tức, tức là vận khí trong cơ thể để luyện hóa huyết nguyên.
 • Ba trọng: Huyết khí ngưng châu, tức là huyết nguyên ngưng tụ thành châu.
 • Tứ trọng: Huyết tinh ứ thể, tức là huyết tinh ngưng tụ thành thể.
 • Ngũ trọng: Ngưng tụ tụ nguyên, tức là huyết nguyên ngưng tụ thành tụ nguyên.

Chân Nguyên Cảnh

Chân Nguyên Cảnh là cảnh giới thứ hai trong quá trình tu luyện của võ giả trong tiểu thuyết Tạo Hóa Chi Vương. Cảnh giới này chia làm năm tầng, mỗi tầng có những đặc điểm và yêu cầu riêng.

 • Nội lực: Năng lượng cơ thể được gọi là nội lực. Nội lực của võ giả Chân Nguyên Cảnh chủ yếu dựa vào chân nguyên, tức là tinh hoa của huyết nguyên.
 • Tu luyện: Võ giả Chân Nguyên Cảnh tu luyện bằng cách luyện chân nguyên, tức là luyện tập để tăng cường chân nguyên. Phương pháp luyện chân nguyên phổ biến nhất là ly thân, tức là tách rời linh hồn khỏi thân thể để luyện hóa chân nguyên.

Dẫn Linh Cảnh

Dẫn Linh Cảnh là một cảnh giới quá độ giữa Chân Nguyên Cảnh và Hóa Linh Cảnh. Cảnh giới này chia làm bốn tầng, mỗi tầng có những đặc điểm và yêu cầu riêng.

 • Năng lực: Võ giả Dẫn Linh Cảnh có thể sử dụng thần niệm để chế tạo tin tức đơn giản và bay thấp cách mặt đất hai trăm thước.
 • Tu luyện: Võ giả Dẫn Linh Cảnh tu luyện bằng cách dẫn linh, tức là dẫn động thiên địa nguyên khí để tăng cường bản thân.

Các tầng của Dẫn Linh Cảnh

 • Sơ kỳ: Võ giả Dẫn Linh Cảnh có thể sử dụng thần niệm để chế tạo tin tức đơn giản.
 • Trung kỳ: Võ giả Dẫn Linh Cảnh có thể sử dụng thần niệm để bay thấp cách mặt đất hai trăm thước.
 • Hậu kỳ: Võ giả Dẫn Linh Cảnh có thể sử dụng thần niệm để chế tạo tin tức phức tạp hơn.
 • Đỉnh phong: Võ giả Dẫn Linh Cảnh có thể sử dụng thần niệm để bay cao hơn hai trăm thước.

Hóa Linh Cảnh

 • Tầng 1: Hóa mạch cảnh

Tại tầng này, võ giả sẽ bắt đầu tu luyện linh lực. Linh lực là một loại năng lượng nội tại cao hơn chân nguyên, được sinh ra từ sự kết hợp của huyết khí, chân nguyên và Huyết Nguyên lực. Để tu luyện linh lực, võ giả cần phải luyện tập các bài tập võ công, ăn uống các loại thực phẩm bổ dưỡng và sử dụng các loại đan dược để tăng cường thể chất.

 • Tầng 2: Hóa cốt cảnh

Tại tầng này, linh lực của võ giả sẽ bắt đầu ngưng tụ thành những mạch linh lực trong cơ thể. Những mạch linh lực này sẽ giúp tăng cường sức mạnh và độ bền của cơ thể, đồng thời giúp võ giả có thể sử dụng các kỹ năng võ công cao cấp hơn.

 • Tầng 3: Hóa nhục cảnh

Tại tầng này, linh lực của võ giả sẽ bắt đầu bao phủ toàn bộ cơ thể. Lúc này, cơ thể võ giả sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, có thể chịu đựng được những đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ.

 • Tầng 4: Hóa tận thân cảnh

Tại tầng này, linh lực của võ giả sẽ hòa quyện với tinh thần của họ. Lúc này, võ giả sẽ có được khả năng điều khiển linh lực một cách tinh vi, có thể sử dụng các kỹ năng võ công vô cùng mạnh mẽ.

 • Tầng 5: Đại thành linh thể

Tại tầng này, võ giả sẽ đạt đến đỉnh cao của Hóa Linh Cảnh. Họ sẽ có được sức mạnh vô cùng lớn, có thể sánh ngang với những võ giả ở các cảnh giới cao hơn.

Hồn Hải Cảnh là cảnh giới thứ năm trong quá trình tu luyện của võ giả trong tiểu thuyết Tạo Hóa Chi Vương. Cảnh giới này được chia làm năm tầng, mỗi tầng có những đặc điểm và yêu cầu riêng.

 • Tuổi thọ tăng lên đáng kể, có thể sống đến hai trăm năm tuổi.
 • Có khả năng ra vào Thanh Minh, một thế giới khác nằm song song với thế giới hiện tại.
 • Có thể trực tiếp dùng thần hồn lực lượng công kích, cũng có thể đem thần hồn lực lượng cùng linh lực hỗn hợp thành một thể công kích.
 • Phương thức phòng ngự duy nhất là thần niệm thủ chặt Linh Đài.

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Chân Võ Thế Giới – Tàm Kiếm Lý Ngưu

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

Đúc Mạch Cảnh

Đúc Mạch Cảnh là cảnh giới thứ sáu trong quá trình tu luyện của võ giả trong tiểu thuyết Tạo Hóa Chi Vương. Cảnh giới này được chia làm chín tầng, mỗi tầng có những đặc điểm và yêu cầu riêng.

 • Tầng 1: Ngũ mạch sơ kỳ

Tại tầng này, võ giả sẽ bắt đầu tu luyện đúc mạch. Đúc mạch là một quá trình vô cùng khó khăn và gian khổ, đòi hỏi võ giả phải có thiên phú và nỗ lực phi thường.

 • Tầng 2: Ngũ mạch trung kỳ

Tại tầng này, võ giả sẽ bắt đầu đúc thành những mạch linh lực đầu tiên. Những mạch linh lực này sẽ giúp võ giả tăng cường sức mạnh và độ bền của cơ thể.

 • Tầng 3: Ngũ mạch hậu kỳ

Tại tầng này, võ giả sẽ bắt đầu đúc thành các mạch linh lực cao cấp hơn. Những mạch linh lực này sẽ giúp võ giả có thể sử dụng các kỹ năng võ công cao cấp hơn.

 • Tầng 4: Lục mạch sơ kỳ

Tại tầng này, võ giả sẽ bắt đầu đúc thành các mạch linh lực cao cấp hơn nữa. Những mạch linh lực này sẽ giúp võ giả có được sức mạnh vô cùng lớn.

 • Tầng 5: Lục mạch trung kỳ

Tại tầng này, võ giả sẽ bắt đầu tu luyện thần thông. Thần thông là những kỹ năng võ công vô cùng mạnh mẽ, đòi hỏi võ giả phải có thiên phú và nỗ lực phi thường mới có thể tu luyện được.

 • Tầng 6: Lục mạch hậu kỳ

Tại tầng này, võ giả sẽ bắt đầu đúc thành các mạch linh lực cao cấp nhất. Những mạch linh lực này sẽ giúp võ giả có được sức mạnh vô cùng kinh khủng.

 • Tầng 7: Thất mạch sơ kỳ

Tại tầng này, võ giả sẽ bắt đầu tu luyện các thần thông cao cấp hơn.

 • Tầng 8: Thất mạch trung kỳ

Tại tầng này, võ giả sẽ bắt đầu tu luyện các thần thông cao cấp nhất.

 • Tầng 9: Thất mạch hậu kỳ

Tại tầng này, võ giả sẽ đạt đến đỉnh cao của Đúc Mạch Cảnh. Họ sẽ có được sức mạnh vô cùng lớn, có thể sánh ngang với những võ giả ở các cảnh giới cao hơn.

Khai Phủ Cảnh là cảnh giới thứ bảy trong quá trình tu luyện của võ giả trong tiểu thuyết Tạo Hóa Chi Vương. Cảnh giới này được chia làm chín tầng, mỗi tầng lại chia làm bốn cảnh giới sơ, trung, hậu kì.

Đặc điểm của Khai Phủ Cảnh

Võ giả đạt đến Khai Phủ Cảnh sẽ có những đặc điểm sau:

 • Thọ nguyên sẽ tăng lên đáng kể, có thể lên đến 500 đến 800 năm.
 • Linh lực của võ giả sẽ đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới.
 • Thần hồn của võ giả sẽ có một lần nữa biến hóa về chất, trở nên vô cùng cường đại.
 • Võ giả sẽ có thể sử dụng các kỹ năng võ công vô cùng mạnh mẽ.

Nhập Đạo Cảnh

Nhập Đạo Cảnh là cảnh giới thứ 8 trong quá trình tu luyện của võ giả trong tiểu thuyết Tạo Hóa Chi Vương. Cảnh giới này được chia làm chín tầng, mỗi tầng lại chia làm bốn cảnh giới sơ, trung, hậu kì.

 • Thọ nguyên sẽ tăng lên đáng kể, có thể lên đến hàng nghìn năm.
 • Linh lực và thần hồn của võ giả sẽ đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới.
 • Võ giả sẽ có thể sử dụng các kỹ năng võ công vô cùng mạnh mẽ.
 • Võ giả sẽ có thể chạm đến chân lý tu luyện võ đạo.
17 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tạo Hóa Chi Vương - Trư Tam Bất
17 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tạo Hóa Chi Vương – Trư Tam Bất

Thông Thần Cảnh, còn gọi là Thông Linh Cảnh, là cảnh giới thứ 9. Cảnh giới này được chia làm chín tầng, mỗi tầng lại phân ra bốn cảnh giới sơ, trung, hậu kì.

 • Thọ nguyên sẽ tăng lên đáng kể, có thể lên đến hai ngàn năm.
 • Linh lực và thần hồn của võ giả sẽ đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới.
 • Võ giả sẽ có thể sử dụng các kỹ năng võ công vô cùng mạnh mẽ.
 • Võ giả sẽ có thể tu luyện thần thông.

Huyền Cung Cảnh

Huyền Cung Cảnh là cảnh giới thứ 10. Cảnh giới này được chia làm chín tầng, mỗi tầng lại phân ra bốn cảnh giới sơ, trung, hậu kì.

 • Thọ nguyên sẽ tăng lên đáng kể, có thể lên đến hàng vạn năm.
 • Linh lực và thần hồn của võ giả sẽ đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới.
 • Võ giả sẽ có thể sử dụng các kỹ năng võ công vô cùng mạnh mẽ.
 • Võ giả sẽ có thể tu luyện thần thông cấp cao.

Giới Vương Cảnh

Giới Vương Cảnh là cảnh giới 11 trong quá trình tu luyện của võ giả trong tiểu thuyết Tạo Hóa Chi Vương. Cảnh giới này được chia làm chín tầng, mỗi tầng lại phân ra bốn cảnh giới sơ, trung, hậu kì.

 • Thọ nguyên sẽ tăng lên đáng kể, có thể lên đến hàng triệu năm.
 • Linh lực và thần hồn của võ giả sẽ đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới.
 • Võ giả sẽ có thể sử dụng các kỹ năng võ công vô cùng mạnh mẽ.
 • Võ giả sẽ có thể tu luyện thần thông cấp cực cao.
 • Võ giả sẽ có thể tạo ra một thế giới riêng cho mình.

Đạo cảnh, hay còn gọi là Linh Tôn, là cảnh giới 12. Cảnh giới này được chia làm chín tầng, mỗi tầng lại phân ra bốn cảnh giới sơ, trung, hậu kì.

 • Thọ nguyên sẽ vô hạn.
 • Linh lực và thần hồn của võ giả sẽ đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới.
 • Võ giả sẽ có thể sử dụng các kỹ năng võ công vô cùng mạnh mẽ.
 • Võ giả sẽ có thể tu luyện thần thông cấp tối cao.
 • Võ giả sẽ có thể nắm giữ một phần Thiên Đạo.

Tạo Hóa Thần Nhân

Tạo Hóa Thần Nhân là những võ giả đạt đến cảnh giới Tạo Hóa Cảnh. Họ là những tồn tại cường đại nhất của Hồng Hoang đại lục. Linh lực của họ sẽ chậm rãi biến thành Tạo Hóa linh lực.

Tạo Hóa Thần Tướng

Tạo Hóa Thần Tướng là những Tạo Hóa Thần Nhân có thực lực mạnh mẽ. Họ có thể thống lĩnh một thế giới hoặc một vùng lãnh thổ.

Tạo Hóa Thần Vương

Tạo Hóa Thần Vương là những Tạo Hóa Thần Nhân có thực lực vô cùng cường đại. Họ có thể thay đổi cả thế giới.

Tạo Hóa Thần Quân

Tạo Hóa Thần Quân là những Tạo Hóa Thần Nhân có thực lực đã đạt đến đỉnh cao. Họ có thể nắm giữ một phần Thiên Đạo.

Đạo tổ

Đạo tổ là những võ giả đạt đến cảnh giới Đạo cảnh. Họ là những tồn tại có sức mạnh vô cùng lớn, có thể sánh ngang với Thiên Đạo.

Trong tiểu thuyết Tạo Hóa Chi Vương, chỉ có Lục Ly, ba vị Huyền Hoàng và một số ít người khác đạt đến cảnh giới Đạo cảnh.

[Review] 15 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tiên Võ Đế Tôn – Lục Giới Tam Đạo

Thế lực

Thế giới của Tạo Hóa Chi Vương là một thế giới rộng lớn và phức tạp, với nhiều thế lực khác nhau.

1. Triều đình

Triều đình là thế lực thống trị Hồng Hoang đại lục. Họ được chia làm hai bộ phận chính là Đại Chu đế quốc và Tổ Thần Điện.

 • Đại Chu đế quốc là chính phủ của Hồng Hoang đại lục. Họ có quyền lực cai trị các vùng lãnh thổ của đại lục.
 • Tổ Thần Điện là nơi thờ phụng các vị thần của Hồng Hoang đại lục. Họ có quyền lực về mặt tôn giáo.

Triều đình là thế lực trung lập, không tham gia vào các cuộc chiến tranh giữa các thế lực khác. Tuy nhiên, họ cũng có thể trở thành một thế lực mạnh mẽ nếu cần thiết.

2. Thiên Miếu

Thiên Miếu là một thế lực tôn giáo đối nghịch với Triều đình. Họ có ý định lật đổ Triều đình và thống trị Hồng Hoang đại lục.

Thiên Miếu có một lực lượng võ giả hùng mạnh, được đào tạo bài bản. Họ cũng có nhiều bí mật và pháp thuật cổ xưa.

3. Ma tộc

Ma tộc là một thế lực ngoại lai xâm chiếm Hồng Hoang đại lục hơn 10 vạn năm. Họ có sức mạnh vô cùng lớn, khiến cho cả Triều đình và Thiên Miếu cũng phải e dè.

Ma tộc có một lực lượng võ giả đông đảo, được huấn luyện bài bản. Họ cũng có nhiều bí mật và pháp thuật cổ xưa.

4. Chư thiên vạn tộc

Chư thiên vạn tộc là các tộc khác như Yêu tộc, Long tộc, Thái cổ Nhân Tộc,… Họ cũng có ý định xâm chiếm Hồng Hoang đại lục.

Các tộc này có sức mạnh khác nhau, nhưng đều có chung một mục tiêu là thống trị Hồng Hoang đại lục.

5. Huyền Cơ đạo môn

Huyền Cơ đạo môn là môn phái của Diệp Chân. Họ đã bị Thiên Miếu tiêu diệt hơn 10 vạn năm.

Các đệ tử của Huyền Cơ đạo môn vẫn còn sống sót và mưu đồ trọng kiến sư môn, báo thù cho sư phụ.

Ngoài ra, trong Tạo Hóa Chi Vương còn có một số thế lực khác như:

 • Sa Hải tộc: một tộc nhỏ, được Diệp Chân thu về dưới trướng.
 • Đại Tuyết tộc: một tộc mạnh mẽ, đang có ý định xâm chiếm Hồng Hoang đại lục.
 • Thiên Đạo: một thế lực vô hình, đứng trên tất cả các thế lực khác.

4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Huyền Trần Đạo Đồ – Nhất Giới Tàn Hài

Tóm tắt truyện

Thiếu niên Diệp Chân sinh ra ở một tiểu thế giới, có thiên phú võ đạo vô cùng cao. Cha mẹ gửi anh vào tông môn Huyền Cơ đạo môn để tu luyện. Tại đây, Diệp Chân gặp được tàn hồn của Tông chủ đời trước, người đã truyền cho anh chí bảo của môn phái. Nhờ đó, Diệp Chân có thể đột phá cảnh giới Hóa Linh, thoát ly tiểu thế giới và tiến vào Hồng Hoang đại lục.

Trong Hồng Hoang đại lục, Diệp Chân gặp được nhiều người bạn và đối thủ, cùng nhau trải qua những trận chiến sinh tử. Anh cũng dần dần nhận ra rằng, võ đạo không chỉ là sức mạnh, mà còn là một con đường để tìm hiểu Thiên Đạo.

Diệp Chân từng bước đi lên, từ một thiếu niên bình thường trở thành một võ giả cường đại. Anh đã đạt đến cảnh giới Tạo Hóa, trở thành một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất Hồng Hoang đại lục.

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

You cannot copy content of this page