Mua ngay

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Toàn Chức Cao Thủ – Hồ Điệp Lam

Đang có: 173 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Trúc cơ kỳ tầng 5
4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Toàn Chức Cao Thủ - Hồ Điệp Lam
4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Toàn Chức Cao Thủ – Hồ Điệp Lam

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Toàn Chức Cao Thủ – Hồ Điệp Lam – Tóm tắt sơ lược

Pháp sư

Pháp sư sử dụng ma pháp để tấn công, phòng thủ và hỗ trợ đồng đội. Pháp sư có khả năng gây sát thương lớn từ xa, nhưng lại có khả năng phòng thủ kém.

Chiến đấu pháp sư

Chiến đấu pháp sư là một nhánh của pháp sư tập trung vào việc sử dụng các kỹ năng cận chiến. Họ có khả năng gây sát thương lớn và di chuyển nhanh chóng. Tuy nhiên, chiến đấu pháp sư có khả năng phòng thủ kém hơn các nhánh pháp sư khác.

Các kỹ năng chính của chiến đấu pháp sư bao gồm:

 • Thiên kích: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn.
 • Long nha: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn.
 • Liên đột: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương liên tục.
 • Lạc hoa chưởng: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.
 • Viên vũ côn: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn và đẩy lùi đối thủ.

Nguyên tố pháp sư

Nguyên tố pháp sư là một nhánh của pháp sư sử dụng các kỹ năng thuộc tính nguyên tố. Họ có khả năng gây sát thương lớn theo thuộc tính nguyên tố, đồng thời có khả năng hỗ trợ đồng đội bằng các kỹ năng buff.

Các kỹ năng chính của nguyên tố pháp sư bao gồm:

 • Nguyên tố chi lực: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công.
 • Lôi quang điện hoàn: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn theo thuộc tính Lôi.
 • Hỏa diễm bạo đạn: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn theo thuộc tính Hỏa.
 • Băng sương tuyết cầu: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn theo thuộc tính Băng.
 • Ám dạ phi ảnh: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn theo thuộc tính Ám.

Ma đạo học giả

Ma đạo học giả là một nhánh của pháp sư sử dụng các kỹ năng ma đạo. Họ có khả năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.

Các kỹ năng chính của ma đạo học giả bao gồm:

 • Thanh tảo: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn.
 • Ám ảnh đấu bồng: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Ma pháp đạn: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn.
 • Tu lỗ lỗ: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Khu tán phấn: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng.

Triệu hoán sư

Triệu hoán sư là một nhánh của pháp sư sử dụng các kỹ năng triệu hoán. Họ có khả năng triệu hoán các thú triệu hoán để tấn công, phòng thủ và hỗ trợ đồng đội.

Các kỹ năng chính của triệu hoán sư bao gồm:

 • Đằng thứ: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công.
 • Ca bố lâm: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng.
 • Cân tùy: Một kỹ năng buff cho đồng đội.
 • Ấn ký: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Tiên thát: Một kỹ năng triệu hoán thú triệu hoán.

[Review] 10 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thanh Liên Chi Đỉnh – Tiêu Thập Nhất Mạc

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

Thương thủ

Thương thủ sử dụng các loại vũ khí như thương, súng, pháo để tấn công, phòng thủ và hỗ trợ đồng đội. Thương thủ có khả năng gây sát thương lớn từ xa, nhưng lại có khả năng phòng thủ kém hơn các nghề nghiệp khác.

Thần thương thủ

Thần thương thủ là một nhánh của thương thủ tập trung vào việc sử dụng các kỹ năng tấn công tầm xa. Họ có khả năng gây sát thương lớn và di chuyển nhanh chóng. Tuy nhiên, thần thương thủ có khả năng phòng thủ kém hơn các nhánh thương thủ khác.

Các kỹ năng chính của thần thương thủ bao gồm:

 • Tất kích: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn.
 • Đạp xạ: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công.
 • Hoạt sạn: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Thương thuật tinh thông: Một kỹ năng tăng sát thương của các kỹ năng thương thuật.
 • Tốc xạ: Một kỹ năng tăng tốc độ bắn của thương.
 • Khúc xạ: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng.
 • Bạo xạ: Một kỹ năng gây sát thương lớn và đẩy lùi đối thủ.
 • Hồi toàn thích: Một kỹ năng hồi máu và năng lượng.
 • Song trọng khống chế: Một kỹ năng khống chế đối thủ theo hai hướng.
 • Thương pháo vũ thuật: Một kỹ năng kết hợp giữa thương thuật và pháo thuật.
 • Loạn xạ: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng.
 • Ba lôi đặc thư kích: Một kỹ năng gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.

Đạn dược chuyên gia

Đạn dược chuyên gia là một nhánh của thương thủ tập trung vào việc sử dụng các loại đạn để tấn công. Họ có khả năng gây sát thương lớn theo thuộc tính đạn, đồng thời có khả năng hỗ trợ đồng đội bằng các kỹ năng buff.

Các kỹ năng chính của đạn dược chuyên gia bao gồm:

 • Phù không đạn: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn theo thuộc tính Lôi.
 • Cương trực đạn: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn theo thuộc tính Hỏa.
 • Nhiên thiêu đạn: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn theo thuộc tính Hỏa.
 • Đạn dược khoách sung: Một kỹ năng tăng sát thương của các loại đạn.
 • Băng đạn: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn theo thuộc tính Băng.
 • Thiểm quang đạn: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn theo thuộc tính Quang.
 • Yên vụ đạn: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn theo thuộc tính Ám.
 • Bạo viêm đạn: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn theo thuộc tính Hỏa.
 • Chàng kích thức thủ lôi: Một kỹ năng khống chế đối thủ theo thuộc tính Lôi.
 • Bạo viêm thức thủ lôi: Một kỹ năng khống chế đối thủ theo thuộc tính Hỏa.
 • Bạo súc thức thủ lôi: Một kỹ năng khống chế đối thủ theo thuộc tính Hỏa.
 • Kế thì thức thủ lôi: Một kỹ năng khống chế đối thủ theo thuộc tính Lôi.
 • Độc khí ngõa tư thức thủ lôi: Một kỹ năng khống chế đối thủ theo thuộc tính Ám.
 • Cảm điện thức thủ lôi: Một kỹ năng khống chế đối thủ theo thuộc tính Lôi.
 • Diêu khống thức thủ lôi: Một kỹ năng khống chế đối thủ theo thuộc tính Lôi.
 • Truy tung thức thủ lôi: Một kỹ năng khống chế đối thủ theo thuộc tính Lôi.
 • Loạn lôi: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng và làm choáng đối thủ.

Thương pháo sư

Thương pháo sư là một nhánh của thương thủ tập trung vào việc sử dụng các loại pháo để tấn công. Họ có khả năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.

Các kỹ năng chính của thương pháo sư bao gồm:

 • Bạt kích: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn.
 • Cách lâm cơ thương: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công.
 • Phản thản khắc pháo: Một kỹ năng khống chế đối thủ bằng cách bắn ra một chùm tia năng lượng.
 • BBQ: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng.
 • Trọng hỏa lực khống chế: Một kỹ năng tăng khả năng khống chế của các kỹ năng thương pháo.
 • Gia nông pháo: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng.
 • Kích quang pháo: Một kỹ năng gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.
 • Phá giáp pháo: Một kỹ năng gây sát thương lớn và xuyên giáp đối thủ.
 • Lượng tử pháo: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng và làm chậm đối thủ.
 • Huyền từ pháo: Một kỹ năng gây sát thương lớn và làm mất định hướng đối thủ.
 • Thứ đạn pháo: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng và có thể gây ra các hiệu ứng phụ.
 • Hỏa diễm phún xạ: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng và làm cháy đối thủ.
 • Nhiệt cảm phi đạn: Một kỹ năng gây sát thương lớn và làm giảm tốc độ di chuyển của đối thủ.
 • Súc năng hỏa pháo: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng và có thể gây ra các hiệu ứng phụ.
 • Vệ tinh xạ tuyến: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng và có thể gây ra các hiệu ứng phụ.
 • Cụ phong pháo: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng và có thể gây ra các hiệu ứng phụ.
 • Ổn định pháo giá: Một kỹ năng tăng độ chính xác của các kỹ năng thương pháo.

Cơ giới sư

Cơ giới sư là một nhánh của thương thủ tập trung vào việc sử dụng các loại cơ giới để tấn công. Họ có khả năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.

Các kỹ năng chính của cơ giới sư bao gồm:

 • Cơ giới truy tung: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công.
 • Cơ giới toàn dực: Một kỹ năng tăng khả năng bay lượn.
 • Cơ giới không đầu: Một kỹ năng tăng khả năng phòng thủ.
 • Cơ giới quyền: Một kỹ năng gây sát thương lớn bằng cách sử dụng các đòn quyền.
 • Hỏa tiễn quyền: Một kỹ năng gây sát thương lớn bằng cách sử dụng các đòn quyền hỏa tiễn.
 • Toản tí trùng kích: Một kỹ năng gây sát thương lớn bằng cách sử dụng một đòn quyền xuyên phá.
 • Hỏa tiễn thôi tiến khí: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công bằng cách sử dụng hỏa tiễn.
 • Không khí áp súc cơ: Một kỹ năng gây sát thương lớn bằng cách sử dụng áp suất không khí.
 • Khiêu lôi: Một kỹ năng khống chế đối thủ bằng cách bắn ra một chùm tia năng lượng.
 • Từ tràng tuyến quyển: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng.
 • Điện tử nhãn: Một kỹ năng tăng khả năng nhìn xa.
 • Thôi tiến khí: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển.
 • Tuần du giả: Một kỹ năng tăng khả năng di chuyển nhanh chóng.
 • Bộ thực giả: Một kỹ năng tăng khả năng phòng thủ.
 • Bộ liệp giả: Một kỹ năng tăng khả năng tấn công.
 • Phóng đại khí: Một kỹ năng tăng kích thước của cơ giới.
 • Tự tẩu hỏa pháo: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng.
4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Toàn Chức Cao Thủ - Hồ Điệp Lam
4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Toàn Chức Cao Thủ – Hồ Điệp Lam

Kiếm sĩ

Kiếm sĩ sử dụng kiếm để tấn công, phòng thủ và hỗ trợ đồng đội. Kiếm sĩ có khả năng gây sát thương lớn, nhưng lại có khả năng phòng thủ kém hơn các nghề nghiệp khác.

Quỷ kiếm sĩ

Quỷ kiếm sĩ là một nhánh của kiếm sĩ tập trung vào việc sử dụng các kỹ năng ma thuật. Họ có khả năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.

Các kỹ năng chính của quỷ kiếm sĩ bao gồm:

 • Quỷ trảo: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn.
 • Quỷ trảm: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.
 • Đao hồn: Một kỹ năng triệu hồi một linh hồn kiếm để tấn công đối thủ.
 • Nguyệt quang trảm: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn.
 • Mãn nguyệt trảm: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và làm chậm đối thủ.
 • Tàn ảnh: Một kỹ năng khống chế đối thủ bằng cách tạo ra một bóng ma.
 • Quỷ bộ: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công.
 • Hơi trận: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng.

Ma kiếm sĩ

Ma kiếm sĩ là một nhánh của kiếm sĩ tập trung vào việc sử dụng các kỹ năng ba động. Họ có khả năng gây sát thương lớn và hiệu ứng khống chế.

Các kỹ năng chính của ma kiếm sĩ bao gồm:

 • Địa liệt ba động kiếm: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.
 • Liệt ba trảm: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.
 • Sát ý ba động: Một kỹ năng tăng khả năng khống chế của các kỹ năng ma kiếm.
 • Liệt diễm ba động kiếm: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và làm cháy đối thủ.
 • Băng sương ba động kiếm: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và làm chậm đối thủ.
 • Tật quang ba động kiếm: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và làm mất định hướng đối thủ.

Cuồng kiếm sĩ

Cuồng kiếm sĩ là một nhánh của kiếm sĩ tập trung vào việc sử dụng các kỹ năng cận chiến. Họ có khả năng gây sát thương lớn và sức mạnh hủy diệt.

Các kỹ năng chính của cuồng kiếm sĩ bao gồm:

 • Đảo trảm: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn.
 • Trọng kích: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.
 • Băng sơn kích: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và làm chậm đối thủ.
 • Thập tự trảm: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.
 • Trùng chàng thứ kích: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.
 • Huyết khí hoán tỉnh: Một kỹ năng tăng khả năng tấn công của cuồng kiếm sĩ.
 • Cuồng bạo: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công của cuồng kiếm sĩ.
 • Phệ hồn huyết thủ: Một kỹ năng gây sát thương lớn và hút máu đối thủ.
 • Phá diệt trảm: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn và làm nổ tung đối thủ.
 • Phá ma trảm: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.
 • Địa liệt trảm: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.
 • Toàn phong trảm: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và đẩy lùi đối thủ.
 • Huyết khí chi kiếm: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công của cuồng kiếm sĩ.
 • Huyết ảnh cuồng đao: Một kỹ năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.
 • Thị huyết phấn chiến: Một kỹ năng tăng khả năng gây sát thương của cuồng kiếm sĩ.
 • Nộ huyết cuồng đào: Một kỹ năng gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.
 • Tuyệt địa phong bạo: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và đẩy lùi đối thủ.
 • Thị huyết: Một kỹ năng tăng khả năng gây sát thương của cuồng kiếm sĩ.

Kiếm khách

Kiếm khách là một nhánh của kiếm sĩ tập trung vào việc sử dụng các kỹ năng cận chiến và di chuyển nhanh. Họ có khả năng gây sát thương lớn và né tránh các đòn tấn công của đối thủ.

Các kỹ năng chính của kiếm khách bao gồm:

 • Thượng thiêu: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công.
 • Cách đáng: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Liên đột thứ: Một kỹ năng gây sát thương lớn và đẩy lùi đối thủ.
 • Bạt đao trảm: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn.
 • Ngân quang lạc nhận: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn.
 • Kiếm vũ tinh thông: Một kỹ năng tăng sát thương của các kỹ năng kiếm khách.
 • Tam đoạn trảm: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.
 • Thăng long trảm: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và đẩy lùi đối thủ.
 • Lạc phượng trảm: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn và làm chậm đối thủ.
 • Kiếm ảnh bộ: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công.
 • Tiên nhân chỉ lộ: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Nghênh phong nhất đao trảm: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn.
 • Nghịch phong thứ: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công.
 • Kiếm định thiên hạ: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng.
 • Phong tàn thảo tận: Một kỹ năng gây sát thương lớn theo diện rộng.
 • Kiếm lạc trường không: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.
 • Kiếm nhận phong bạo: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn và đẩy lùi đối thủ.
 • Huyễn ảnh vô hình kiếm: Một kỹ năng tăng khả năng né tránh của kiếm khách.
 • Lạc anh thức: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công.
 • Lưu tinh thức: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Phá không thức: Một kỹ năng tăng khả năng né tránh của kiếm khách.
 • Hồi phong thức: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công.

[Review] 9 Cấp độ tu luyện cảnh giới Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm

Ám giả

Ám giả sử dụng các loại vũ khí như kiếm, đao, côn, nhẫn để tấn công, phòng thủ và hỗ trợ đồng đội. Ám giả có khả năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.

Thích khách

Thích khách là một nhánh của ám giả tập trung vào việc sử dụng các kỹ năng cận chiến để ám sát mục tiêu. Họ có khả năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.

Các kỹ năng chính của thích khách bao gồm:

 • Khiêu đao: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn.
 • Cát hầu: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Không dược: Một kỹ năng tăng khả năng di chuyển và tấn công của thích khách.
 • Ám sát nghệ thuật: Một kỹ năng tăng khả năng ám sát của thích khách.
 • Hồ quang thiểm: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn.
 • Tật hành: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển của thích khách.
 • Thuấn thân thứ: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công của thích khách.
 • Tật không đạp: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển của thích khách.
 • Như ảnh tùy hình: Một kỹ năng tăng khả năng né tránh của thích khách.
 • Ám sát: Một kỹ năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.
 • Thác thủ thứ: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Xuyên tâm thứ: Một kỹ năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.
 • Phân thủy thứ: Một kỹ năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.
 • Tử mẫu thứ: Một kỹ năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.
 • Toái hõa: Một kỹ năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.
 • Bộ pháp – nghênh phong / nghịch lôi / chuyển hỏa / lập băng: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và tấn công của thích khách.
 • Xá mệnh nhất kích: Một kỹ năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.
 • Yếu hại công kích: Một kỹ năng tăng khả năng gây sát thương của thích khách.
 • Thiểm thước đột thứ: Một kỹ năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.
 • Thứ nhận phong bạo: Một kỹ năng gây sát thương lớn và đẩy lùi đối thủ.
 • Liệt: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển của thích khách.
 • Sát: Một kỹ năng tăng khả năng gây sát thương của thích khách.
 • Thiểm: Một kỹ năng tăng khả năng di chuyển và tấn công của thích khách.
 • Thuấn: Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển của thích khách.
 • Diệt: Một kỹ năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.

Nhẫn giả

Nhẫn giả là một nhánh của ám giả tập trung vào việc sử dụng các kỹ năng tầm xa để tấn công và khống chế đối thủ. Họ có khả năng gây sát thương lớn và né tránh các đòn tấn công của đối thủ.

Các kỹ năng chính của nhẫn giả bao gồm:

 • Đoạn diệt: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn.
 • Thủ lý kiếm: Một kỹ năng tăng khả năng tấn công của nhẫn giả.
 • Ảnh phân thân thuật: Một kỹ năng tăng khả năng né tránh của nhẫn giả.
 • Nhẫn cụ · yên ngọc: Một kỹ năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.
 • Nhẫn cụ · tát lăng: Một kỹ năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.
 • Địa tâm trảm thủ thuật: Một kỹ năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.
 • Thế thân thảo nhân: Một kỹ năng tăng khả năng né tránh của nhẫn giả.
 • Nhẫn pháp · tước lạc: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Bối thân phược thủ thuật: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Tật phong thủ lý kiếm: Một kỹ năng tăng khả năng tấn công của nhẫn giả.
 • Nhẫn pháp · hỏa viêm trảm: Một kỹ năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.
 • Nhẫn pháp · bách lưu trảm: Một kỹ năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.
 • Nhẫn pháp · loạn thân trùng: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Nhẫn pháp · súc địa thuật: Một kỹ năng gây sát thương lớn và khống

Đạo tặc

Đạo tặc là một nhánh của ám giả tập trung vào việc sử dụng các kỹ năng khống chế và cướp bóc đối thủ. Họ có khả năng gây sát thương lớn và khống chế đối thủ.

Các kỹ năng chính của đạo tặc bao gồm:

 • Hãm tịnh khấu: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Hãm tịnh tinh thông: Một kỹ năng tăng khả năng khống chế của đạo tặc.
 • Hãm tịnh giải trừ: Một kỹ năng giải trừ khống chế của đối thủ.
 • Độc vân hãm tịnh: Một kỹ năng khống chế đối thủ bằng độc.
 • Hỏa diễm hãm tịnh: Một kỹ năng khống chế đối thủ bằng lửa.
 • Ám ảnh hãm tịnh: Một kỹ năng khống chế đối thủ bằng bóng ma.
 • Sa bạo hãm tịnh: Một kỹ năng khống chế đối thủ bằng cát.
 • Thuần tập: Một kỹ năng tăng khả năng gây sát thương của đạo tặc.
 • Thoát đào: Một kỹ năng tăng khả năng né tránh của đạo tặc.
 • Tiềm hành: Một kỹ năng tăng khả năng ẩn nấp của đạo tặc.
 • Muộn côn: Một kỹ năng tấn công cận chiến gây sát thương lớn.

Thuật sĩ

Thuật sĩ là một nhánh của ám giả tập trung vào việc sử dụng các kỹ năng phép thuật để tấn công và khống chế đối thủ. Họ có khả năng gây sát thương lớn và hiệu ứng khống chế đa dạng.

Các kỹ năng chính của thuật sĩ bao gồm:

 • Trớ chú chi tiễn: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn.
 • Nhiên thiêu tiễn thỉ: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.
 • Hỗn loạn chi vũ: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và làm choáng đối thủ.
 • Ám ảnh liệt diễm: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và làm cháy đối thủ.
 • Lục tinh quang lao: Một kỹ năng tấn công tầm xa gây sát thương lớn và làm chậm đối thủ.
 • Thao tung thuật: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Thúc phược thuật: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Thiết cát thuật: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Hủ thực thuật: Một kỹ năng gây sát thương lớn và hút máu đối thủ.
 • Thôn phệ thuật: Một kỹ năng gây sát thương lớn và hồi máu cho thuật sĩ.
 • Vu độc thuật: Một kỹ năng gây sát thương lớn và làm tê liệt đối thủ.
 • Kích hồn thuật: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Hấp huyết thuật: Một kỹ năng gây sát thương lớn và hút máu đối thủ.
 • Quỷ ảnh triền thân: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Ma kính: Một kỹ năng tăng khả năng né tránh của thuật sĩ.
 • Hỗn loạn chi trảo: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Tử linh củ triền: Một kỹ năng khống chế đối thủ.
 • Tử vong chi môn: Một kỹ năng khống chế đối thủ và gây sát thương lớn.
 • U hồn triền nhiễu: Một kỹ năng khống chế đối thủ.

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Cuồng Thần Ma Tôn – Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân

Các loại trò chơi trong Toàn Chức Cao Thủ

Trò chơi kỹ thuật

Trò chơi kỹ thuật là những kỹ năng và thao tác mà người chơi cần thực hiện để điều khiển nhân vật của mình một cách hiệu quả. Các kỹ thuật này bao gồm:

 • Di chuyển: Di chuyển linh hoạt và chính xác là một kỹ năng quan trọng trong trò chơi, giúp người chơi có thể né tránh các đòn tấn công của đối thủ và tiếp cận mục tiêu một cách nhanh chóng.
 • Công kích: Người chơi cần có kỹ năng sử dụng các kỹ năng của nhân vật một cách hiệu quả để gây sát thương tối đa cho đối thủ.
 • Nhận biết tình huống: Người chơi cần có khả năng nhận biết tình huống nhanh nhạy để có thể đưa ra các quyết định phù hợp.

Trò chơi chiến thuật

 • Đại chiêu phối hợp: Là một kỹ thuật chiến thuật cao cấp, đòi hỏi người chơi phải có sự hiểu biết sâu sắc về các kỹ năng của các nghề nghiệp khác nhau, cũng như khả năng phối hợp ăn ý với đồng đội.
 • Nhóm trận chiến: Là một kỹ thuật chiến thuật đòi hỏi người chơi phải có khả năng kiểm soát đội hình, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, cũng như khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội.
 • Tấn công tổng lực: Là một kỹ thuật chiến thuật đòi hỏi người chơi phải có khả năng tập trung lực lượng tấn công vào một mục tiêu duy nhất, nhằm đạt được hiệu quả tối đa.
 • Phòng thủ tổng lực: Là một kỹ thuật chiến thuật đòi hỏi người chơi phải có khả năng bố trí đội hình hợp lý, cũng như khả năng phối hợp phòng thủ nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội.
 • Chiến thuật đánh lừa: Là một kỹ thuật chiến thuật đòi hỏi người chơi phải có khả năng phán đoán tình huống nhạy bén, cũng như khả năng sử dụng các chiêu thức để đánh lừa đối thủ.

Trò chơi tâm lý

 • Kiềm chế tâm lý: Là một kỹ thuật tâm lý đòi hỏi người chơi phải có khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân, cũng như khả năng không bị ảnh hưởng bởi tâm lý của đối thủ.
 • Tạo áp lực tâm lý: Là một kỹ thuật tâm lý đòi hỏi người chơi phải có khả năng gây áp lực lên đối thủ, khiến đối thủ mất bình tĩnh và mắc sai lầm.
 • Tạo tâm lý bất ngờ: Là một kỹ thuật tâm lý đòi hỏi người chơi phải có khả năng tạo ra những tình huống bất ngờ, khiến đối thủ không kịp trở tay.
 • Tạo tâm lý đồng đội: Là một kỹ thuật tâm lý đòi hỏi người chơi phải có khả năng tạo ra sự đoàn kết, thống nhất trong đội, giúp đội đạt được thành công.

Trò chơi kinh nghiệm

 • Trải nghiệm nhiều trận đấu: Là một cách tốt nhất để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Thông qua các trận đấu, người chơi sẽ học hỏi được những kỹ năng, chiến thuật mới, cũng như cách đối phó với các tình huống khác nhau.
 • Luyện tập thường xuyên: Việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp người chơi nâng cao khả năng điều khiển nhân vật, cũng như khả năng phối hợp các kỹ năng.
 • Nghiên cứu kỹ năng, chiến thuật: Việc nghiên cứu kỹ năng, chiến thuật sẽ giúp người chơi hiểu rõ hơn về các kỹ năng, chiến thuật của trò chơi, từ đó có thể sử dụng hiệu quả hơn.

Trò chơi phản xạ

 • Phản ứng nhanh: Là một yếu tố quan trọng trong trò chơi. Thông qua việc luyện tập thường xuyên, người chơi sẽ có khả năng phản ứng nhanh hơn, giúp họ có thể né tránh các đòn tấn công của đối thủ và tung ra các đòn tấn công chính xác.
 • Điều khiển nhân vật linh hoạt: Là một kỹ năng quan trọng trong trò chơi. Thông qua việc luyện tập thường xuyên, người chơi sẽ có khả năng điều khiển nhân vật linh hoạt hơn, giúp họ có thể di chuyển nhanh chóng và né tránh các đòn tấn công của đối thủ.

Nhân vật

Nhân vật chính: Diệp Tu

Diệp Tu là nhân vật chính của bộ truyện Toàn Chức Cao Thủ. Anh là một game thủ chuyên nghiệp trong game Vinh Quang, được mệnh danh là “bách khoa toàn thư” của game. Diệp Tu có kỹ năng chơi game cực cao, hiểu biết sâu sắc về game và khả năng sáng tạo chiến thuật độc đáo. Tuy nhiên, anh cũng có tính cách nóng nảy, bốc đồng và đôi khi làm việc thiếu suy nghĩ.

Nhân vật nữ chính: Tô Mộc Tranh

Tô Mộc Tranh là nữ chính của bộ truyện Toàn Chức Cao Thủ. Cô là một game thủ chuyên nghiệp trong game Vinh Quang, được mệnh danh là “liên minh đệ nhất mỹ nữ”. Tô Mộc Tranh có kỹ năng chơi game xuất sắc, đặc biệt là ở vị trí súng pháo sư. Cô cũng là một người có tính cách dịu dàng, chu đáo và luôn quan tâm đến Diệp Tu.

Các nhân vật khác:

 • Phương Nhuệ: Một game thủ chuyên nghiệp trong game Vinh Quang, từng là phó đội trưởng của đội Hô Khiếu. Phương Nhuệ có kỹ năng chơi game rất cao, đặc biệt là ở vị trí đạo tặc.
 • Đường Nhu: Một game thủ chuyên nghiệp trong game Vinh Quang, có kỹ năng chơi game rất cao, đặc biệt là ở vị trí chiến đấu pháp sư.
 • Bao Vinh Hưng: Một game thủ chuyên nghiệp trong game Vinh Quang, có phong cách chơi game rất phóng khoáng, đôi khi có phần bốc đồng.
 • Kiều Nhất Phàm: Một game thủ chuyên nghiệp trong game Vinh Quang, có kỹ năng chơi game rất cao, đặc biệt là ở vị trí quỷ kiếm sĩ.
 • La Tập: Một thiên tài toán học, có khả năng tính toán rất nhanh và chính xác. La Tập cũng là một game thủ chuyên nghiệp trong game Vinh Quang, có kỹ năng chơi game rất cao, đặc biệt là ở vị trí triệu hoán sư.
 • Mạc Phàm: Một game thủ chuyên nghiệp trong game Vinh Quang, có kỹ năng chơi game rất cao, đặc biệt là ở vị trí ninja.
 • An Văn Dật: Một game thủ chuyên nghiệp trong game Vinh Quang, có kỹ năng chơi game rất cao, đặc biệt là ở vị trí mục sư.
 • Ngụy Sâm: Một game thủ chuyên nghiệp trong game Vinh Quang, từng là đội trưởng của đội Lam Vũ. Ngụy Sâm có kỹ năng chơi game rất cao, đặc biệt là ở vị trí thuật sĩ.

2 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ngự Linh Thế Giới – Tử Mộc Vạn Quân

Cốt truyện

Diệp Tu là một game thủ chuyên nghiệp trong game Vinh Quang, được mệnh danh là “bách khoa toàn thư” của game. Tuy nhiên, anh cũng có tính cách nóng nảy, bốc đồng và đôi khi làm việc thiếu suy nghĩ. Điều này đã khiến anh bị câu lạc bộ đuổi đi.

Sau khi bị trục xuất, Diệp Tu trở thành nhân viên quản lý trong một tiệm net nho nhỏ. Tuy nhiên, anh vẫn không từ bỏ đam mê của mình. Anh tiếp tục luyện tập và cải thiện kỹ năng chơi game của mình.

Một ngày nọ, Diệp Tu gặp lại Tô Mộc Tranh, một game thủ chuyên nghiệp trong game Vinh Quang, được mệnh danh là “liên minh đệ nhất mỹ nữ”. Tô Mộc Tranh đã thuyết phục Diệp Tu trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

Diệp Tu đã thành lập một đội tuyển mới, mang tên Hưng Hân. Đội tuyển này đã nhanh chóng trở thành một thế lực mới trong làng Vinh Quang. Diệp Tu cũng đã trở thành một trong những game thủ xuất sắc nhất trong game.

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

You cannot copy content of this page