Mua ngay

[Review] 11 Cấp độ tu luyện cảnh giới Bình Bình Vô Kỳ Đại Sư Huynh – Hắc Dạ Di Thiên

Đang có: 109 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Trúc cơ kỳ tầng 1
11 Cấp độ tu luyện cảnh giới Bình Bình Vô Kỳ Đại Sư Huynh - Đêm Di Thiên
11 Cấp độ tu luyện cảnh giới Bình Bình Vô Kỳ Đại Sư Huynh – Hắc Dạ Di Thiên

[Review] 11 Cấp độ tu luyện cảnh giới Bình Bình Vô Kỳ Đại Sư Huynh – Hắc Dạ Di Thiên – Tóm tắt sơ lược

Nhân giới:

 • Gồm 11 đại cảnh giới, mỗi cảnh giới chia thành 4 tiểu cảnh giới: Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ và Cực đại viên mãn.
 • 11 đại cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Kim Đan, Kết Anh, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phân Thần, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thừa.
 • Cổ pháp chỉ chia thành 7 cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Nguyên Thần, Độ Kiếp, Đại Thừa.
 • 5 cảnh giới Kim Đan, Kết Anh, Hóa Thần, Phân Thần, Hợp Thể được thêm vào sau này để phân chia chi tiết hơn quá trình tu luyện.

Tiên giới:

 • Gồm 9 cảnh giới:
  • Nhân Tiên cảnh
  • Địa Tiên cảnh
  • Thiên Tiên cảnh
  • Chân Tiên cảnh
  • Kim Tiên cảnh
  • Tiên Quân cảnh
  • Tiên Tôn cảnh
  • Tiên Thánh cảnh
  • Tiên Vương cảnh
  • Tiên Đế cảnh

Đại Thiên thế giới:

 • Gồm 6 cảnh giới:
  • Tiên Thai chi cảnh (Tiên Đế)
  • Ngao Bằng chi cảnh
  • Phù Diêu chi cảnh
  • Siêu Thoát chi cảnh
  • Đại La chi cảnh
  • Tạo Hóa chi cảnh
  • Chứng Đạo chi cảnh

Hệ thống pháp khí:

 • Nhân giới:
  • Pháp khí
  • Linh khí
  • Bảo khí
  • Đạo khí
  • Tiên khí
  • Phân chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm (tuyệt thế)
 • Tiên giới:
  • Nhân tiên khí
  • Địa tiên khí
  • Thiên tiên khí
  • Chân tiên khí
  • Kim tiên khí
  • Tiên quân khí
  • Tiên tôn khí
  • Tiên thánh khí
  • Tiên vương khí
  • Tiên đế khí
 • Đại Thiên thế giới:
  • Hậu Thiên Linh Bảo
  • Tiên Thiên Linh Bảo
  • Tiên Thiên Chí Bảo
  • Sáng Thế Chí Bảo
  • Tạo Hóa Chí Bảo
  • Chứng Đạo Chí Bảo

16 Cấp độ tu luyện cảnh giới Kiếm Nghịch Thương Khung – EK

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

Hệ thống cấp bậc trận sư:

 • Cấp bậc: Nhất ~ thập phẩm
 • Chức danh:
  • Trận pháp sư
  • Trận linh sư
  • Trận địa sư
  • Trận thiên sư
  • Trận tiên sư

Hệ thống cấp bậc trận pháp:

 • Cấp bậc:
  • Tiểu trận pháp
  • Đại trận pháp
  • Tiểu linh trận
  • Đại linh trận
  • Vô thượng trận pháp
  • Thái thượng trận pháp
  • Tiên trận
  • Vô thượng tiên trận

Nhiệm vụ

Đại La Thiên:

Giới thiệu: Lục Trường Sinh xuyên qua thế giới tu tiên, với “thiên phú” dựa vào nhan sắc để “ăn cơm”, bắt đầu hành trình tu tiên hài hước và vô địch.

Nhiệm vụ:

 • Nhiệm vụ 1: Sử dụng ngoại hình đẹp trai và khí chất phi phàm để chiếm được trái tim của sư tỷ. Phần thưởng: Danh hiệu “Cách sử dụng đúng khuôn mặt”, “Người đẹp thu hút hào quang”.
 • Nhiệm vụ 2: Phát biểu khiến các văn nhân chí sĩ thiên hạ tán thành, dẫn đến dị tượng bách gia dị tử. Phần thưởng: Danh hiệu “Văn Thánh”.
 • Nhiệm vụ 3: Luyện chế một viên tiên đan, dẫn phát thiên địa dị tượng. Phần thưởng: Danh hiệu “Đan thánh”, tiên phẩm đan phương.

Đại Càn Thiên:

Giới thiệu: Lục Trường Sinh đi qua vương triều Đại Càn trên đường đến các thánh địa và gặp gỡ hoàng thất.

Nhiệm vụ:

 • Nhiệm vụ 1: Đến hoàng cung, khơi dậy lòng hiếu thắng của công chúa Đại Càn trong bảy đêm, tạo ra dị tượng và chiếm được trái tim công chúa. Phần thưởng: Danh hiệu “Mỹ nữ gặt đập”.
 • Nhiệm vụ 2: Hẹn hò với công chúa trong lễ hội, sau đó rời đi không thương tiếc khiến công chúa nhung nhớ. Phần thưởng: Danh hiệu “Lạt mềm”, vật phẩm: kho báu hoàng gia.

Linh Lung Thiên:

Giới thiệu: Lục Trường Sinh đến Linh Lung thánh địa tham gia đại thọ 6.000 năm của thánh chủ và được các mỹ nữ bao quanh, nhưng vẫn giữ vững bản tâm.

Nhiệm vụ:

 • Nhiệm vụ 1: Giữa sự theo đuổi của thánh chủ và thánh nữ, Lục Trường Sinh làm một bài thơ. Phần thưởng: Danh hiệu “Tâm địa sắt đá”, vật phẩm: chìa khóa tàng thư lâu.
 • Nhiệm vụ 2: Sắp xếp sách trong tàng thư lâu một cách chính xác, kích hoạt dị tượng trời đất. Phần thưởng: Danh hiệu “Tổ tiên đạo pháp”, Thiên Phú: “Một học là biết”.
 • Nhiệm vụ 3: Cởi trói ván cờ linh lung, được trời đất chiếu cố, sinh ra dị tượng. Phần thưởng: Không gian pháp khí: Linh lung kỳ cục.
11 Cấp độ tu luyện cảnh giới Bình Bình Vô Kỳ Đại Sư Huynh - Hắc Dạ Di Thiên
11 Cấp độ tu luyện cảnh giới Bình Bình Vô Kỳ Đại Sư Huynh – Hắc Dạ Di Thiên

Thế giới

Lục giới:

 • Nhân giới: Yếu nhất trong lục giới, con người sùng bái phương pháp tu tiên để trở thành tiên nhân.
 • Tiên giới, Ma giới, Yêu giới, Phật giới, Quỷ giới: Tranh đấu không ngớt với nhau.

Nhân giới:

 • Bảy mươi hai châu: Trung Thổ, Đông Hoang, Nam Lĩnh, Bắc Xuyên, Tây Mạc.
 • Mười thánh địa:
  • Đại La thánh địa (mạnh nhất): Thanh Vân đạo nhân
  • Thanh Vân thánh địa: Vô Thường Tử
  • Vạn Sơ thánh địa (trận pháp): Vương Tinh
  • Tử Thanh thánh địa (kiếm thuật): Kiếm Nguyên
  • Linh Lung thánh địa (nữ tu): Thiên Vân Nhu
  • Âm Dương thánh địa (âm dương): Lý Dương
  • Thục Môn thánh địa (kiếm tu): Từ Kiếm
  • Tinh Thần thánh địa (tinh thần lực): Dao Quang
  • Quần Tinh thánh địa (ngự thú): Không
 • Ba vương triều lớn:
  • Nhật Nguyệt Hoàng Triều
  • Đại Chu Hoàng Triều
  • Đại Càn Hoàng Triều
 • Tông môn:
  • Thiên Hạt môn (cũng chính cũng tà)
  • Thiên Cơ tông (quỷ bí khó lường)
  • Hạo Nhiên tông (chính đạo)
  • Bắc Minh cung (lực lượng còn sót lại của Thánh Minh tông)
  • Tiểu Lôi Âm tự (Phật đạo)
  • Phạt tiên giả (thần bí, săn giết tu sĩ đẹp trai)

Tiên giới:

 • Tiên giới là nơi tụ tập của các tu tiên giả sau khi phi thăng từ Nhân giới.

Nhân vật tiêu biểu:

 • Thiên Đế: vị trí lãnh đạo tối cao của Tiên giới.

Thế lực

Nhân giới

I. Trung Châu:

 • Ba vương triều lớn (Nhật Nguyệt, Đại Chu, Đại Càn): Trung Châu bị chia thành ba phần bởi ba vương triều.
 • Mười thánh địa hàng đầu: Phân bố ở các khu vực khác nhau của Trung Châu.
 • Lang Tú bí cảnh: Thượng cổ đại năng, Lang Tú chân nhân mở ra đạo tràng, bên trong hung tàn vô cùng, chỉ cho phép tu sĩ Hóa Thần Cảnh vào.
 • Thiên Nguyên Thánh Cảnh: Nơi được cho là có thể thông tiên giới.
 • Minh Nguyệt cổ thành: Nơi tổ chức các kỳ đại hội thiên kiêu.
 • Đại Uyên hải: Hẻm núi vực thẳm với biển tối như mực, mây đen cuồn cuộn.

II. Đông Thổ:

 • Linh khí sung túc, tu luyện giả không ưa thích lẫn nhau với tu sĩ Trung Châu.

III. Nam Lĩnh:

 • Nơi sinh sống của yêu tộc.

IV. Tây Mạc:

 • Vùng hoang mạc rộng lớn, nơi ẩn náu của ma tộc.
 • Tiểu Lôi Âm Tự: Thánh địa của Phật môn Tây Mạc.

V. Bắc Cực:

 • Nơi có nhiều núi cao, sông băng, lạnh giá.
 • Bắc Minh cung: Lực lượng còn sót lại của Thánh Minh tông đời trước.

Tiên giới:

 • Nơi tiên nhân phi thăng, với những cung điện tiên quang lộng lẫy.

Lưu ý:

 • Bản đồ này chỉ là mô tả sơ lược về thế lực trong truyện.
 • Vẫn còn nhiều khu vực và thế lực khác chưa được đề cập.
 • Bản đồ có thể thay đổi theo cốt truyện của truyện.

[Review] 8 Cấp độ tu luyện cảnh giới Linh Vũ Thiên Hạ – Vũ phong

Nhân vật

Lục Trường Sinh:

 • Thực lực cảnh giới: Đại La cảnh
 • Năng lực công pháp: Đạo pháp tự thành công
 • Ngoại hình: Phong thần tuấn lãng, khí chất vô song
 • Thân thế: Người Địa Cầu xuyên qua thế giới tu tiên, không có thiên phú tu luyện, nhưng lại có tư thế oai hùng và khí chất thoát tục siêu phàm.
 • Thành tựu: Sáng lập ra thần thoại bất bại trong tu tiên giới.

Thanh Vân đạo nhân:

 • Thực lực cảnh giới: Độ Kiếp Cảnh
 • Năng lực công pháp: Đại La Tâm Kinh
 • Chức vị: Chưởng môn Đại La thánh địa
 • Tính cách: Lão ngoan đồng, không câu nệ tiểu tiết
 • Mối quan hệ với Lục Trường Sinh: Thu Lục Trường Sinh làm đệ tử thân truyền duy nhất, yêu thương và che chở cho Lục Trường Sinh.

Tử Vân:

 • Thực lực cảnh giới: Hóa Thần Cảnh
 • Năng lực công pháp: Đại La Tâm Kinh
 • Ngoại hình: Khuôn mặt tuyệt mỹ, cơ bắp ngọc cốt băng, mái tóc tím ngang eo
 • Thân thế: Một trong thập đại tuyệt sắc thế gian, Đại La thánh địa thân truyền đệ tử
 • Tính cách: Lạnh lùng, vô song, chỉ ôn nhu với Lục Trường Sinh
 • Tình cảm: Yêu慕 Lục Trường Sinh.

Tư Không Nam Cầm:

 • Thực lực cảnh giới: Hóa Thần Cảnh
 • Năng lực công pháp: Yêu ma chí pháp
 • Ngoại hình: Mị hoặc, quyến rũ
 • Thân thế: Thánh nữ yêu tộc, một trong thập đại tuyệt sắc thế gian
 • Mục đích: Ban đầu muốn lợi dụng Lục Trường Sinh, sau đó lại yêu Lục Trường Sinh.

Thiên Vân Nhu:

 • Cảnh giới thực lực: Phân Thần cảnh
 • Năng lực công pháp: Pháp linh lung
 • Ngoại hình: Tuyệt đẹp, thanh tao, như tiên tử
 • Thân thế: Linh Lung thánh nữ, thiên hạ đệ nhất nữ tu, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân
 • Tính cách: Nhẹ nhàng, ôn nhu
 • Tình cảm: Yêu Lục Trường Sinh, cam tâm hộ giá hộ tống.

Lưu Thanh Phong:

 • Cảnh giới thực lực: Kim Đan Cảnh
 • Năng lực công pháp: Đại La Tâm Kinh
 • Ngoại hình: Thanh tú
 • Tính cách: Tùy tiện, hay chọc thị phi
 • Mối quan hệ với Lục Trường Sinh: Bằng hữu hiếm có
 • Bí mật: Nghi ngờ là yêu tộc yêu hoàng chuyển thế.

Thiên Đế:

 • Cảnh giới thực lực: Tiên Đế
 • Năng lực công pháp: Không rõ
 • Ngoại hình: Uy nghiêm, phảng phất có thể hủy diệt ức vạn tinh thần
 • Chức vị: Tu tiên giới chung cực thống trị
 • Tính cách: Cuồng vọng tự đại.

Vương Phú Quý:

 • Cảnh giới thực lực: Trúc Cơ Cảnh
 • Năng lực công pháp: Đại La Tâm Kinh
 • Ngoại hình: Văn nhân, khí độ phi phàm, nho nhã hiền hòa
 • Mối quan hệ với Lục Trường Sinh: Được Lục Trường Sinh giúp đỡ bước vào tu tiên chi đạo
 • Sự nghiệp: Sau đó tiến vào Đại La tu hành.

Cổ Ngạo Thiên (Kỳ Lân Cổ Hoàng) (Cửu Kiếp Thần Thú):

 • Cảnh giới thực lực: Luyện khí ba ngàn
 • Năng lực công pháp: Tổ Kỳ đạo pháp
 • Bối cảnh: Cửu đầu thần thú bị phong ấn trong một thể, có thể biến thành Chân Long, Chân Hoàng, Tam Túc Kim Ô, Âm Dương Panda, Côn Bằng, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Bạch Trạch.
 • Tình trạng hiện tại: Mất đi trí nhớ, dưỡng thương khôi phục, bị Lục Trường Sinh thu phục.

7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Hứa Tiên Chí – Thuyết Mộng Thần

Tóm tắt

Lục Trường Sinh là một nhân viên bán hàng bình thường ở thế giới hiện đại, bỗng nhiên xuyên không đến thế giới tu tiên. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ có được một cuộc sống tu tiên huy hoàng, nhưng không ngờ rằng mình lại chỉ có một dung nhan phi phàm, còn thiên phú tu luyện thì lại không có chút nào.

Lục Trường Sinh vừa mới xuyên qua đã bị các tông môn lớn nhỏ tranh nhau chiêu nạp. Cuối cùng, anh được nhận vào Đại La thánh địa. Tuy nhiên, với tư chất bình thường, anh chỉ có thể tu luyện rất chậm. Ba năm sau, anh mới đột phá đến Luyện Khí Cảnh.

Lúc đột phá, Lục Trường Sinh đã phát ra thiên địa dị tượng, khiến cho cả thánh địa chú ý. Chưởng môn Đại La thánh địa càng thêm tin tưởng rằng Lục Trường Sinh là một nhân vật phi phàm, và quyết định phong anh làm đại sư huynh của thánh địa.

Lục Trường Sinh có một người bạn cùng tu luyện tên là Lưu Thanh Phong. Lưu Thanh Phong là một người tuấn tú nhưng lại có tật xấu là nói nhiều. Một lần, Lưu Thanh Phong hỏi Lục Trường Sinh tu vi của anh là bao nhiêu. Lục Trường Sinh không muốn nói thật, nên anh đã nói dối rằng mình là Nguyên Anh Cảnh.

Tuy nhiên, Lưu Thanh Phong lại là một người rất hay nói. Câu nói của anh đã nhanh chóng được truyền đi, và mọi người đều tin rằng Lục Trường Sinh đã đạt đến Nguyên Anh Cảnh. Ngay cả sư phụ của Lục Trường Sinh cũng tin rằng anh đang giấu diếm thực lực.

Thậm chí, Đại La Thánh Chủ cũng không thể nhìn ra tu vi thật sự của Lục Trường Sinh. Bất đắc dĩ, Lục Trường Sinh chỉ có thể tiếp nhận cái gọi là “thực lực” phi thăng của mình.

Cuối cùng, Lục Trường Sinh đã trở thành một người có tiếng tăm trong giới tu tiên. Anh được mọi người tôn kính như một đại sư huynh phi phàm. Tuy nhiên, thực tế thì Lục Trường Sinh chỉ là một người bình thường, đang cố gắng che giấu thân phận thật của mình.

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

You cannot copy content of this page