Ngưu Hữu Đạo – Đạo Quân – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Ngưu Hữu Đạo – Đạo Quân – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Ngưu Hữu Đạo | 牛有道 Ngoại hiệu: Đạo gia Giới tính: Nam Nghề nghiệp: Trộm mộ (trước khi xuyên không) Môn phái: Thượng Thanh tông Sở trường: Lý trí tỉnh táo Tinh thông tính toán Giỏi về ngự người Tính cách: […]

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đạo Quân – Dược Thiên Sầu

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đạo Quân – Dược Thiên Sầu – Tóm tắt sơ lược Luyện khí là cảnh giới đầu tiên của tu tiên giả. Tại cảnh giới này, tu tiên giả sẽ luyện hóa nguyên khí, một loại năng lượng tinh túy trong thiên địa, để bồi bổ cho […]

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Phi Thiên – Dược Thiên Sầu

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Phi Thiên – Dược Thiên Sầu – Tóm tắt sơ lược Cảnh giới Tung Hoành Là cảnh giới đầu tiên, tương đương với cảnh giới luyện khí trong các truyện tiên hiệp khác. Tu sĩ ở cảnh giới này đã có thể điều khiển được lực lượng […]

You cannot copy content of this page