Mua ngay

Đông Bá Tuyết Ưng – Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị

Đang có: 192 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Trúc cơ kỳ tầng 6
Đông Bá Tuyết Ưng - Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị
Đông Bá Tuyết Ưng – Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị

Đông Bá Tuyết Ưng – Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị

 • Tên đầy đủ: Ưng Sơn Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng, Tuyết Ưng Lĩnh
 • Tên tiếng Trung: 东伯雪鹰
 • Biệt danh khác: Phi tuyết, Thiên tâm đạo quân, Tuyết thần quân, Tuyết thần đế
 • Đạo hiệu: Đông bá đế quân, Phi tuyết đế quân, Phi tuyết tôn chủ, Phi tuyết siêu tôn, Phi tuyết thần quân, Phi tuyết thần đế
 • Tuổi: Nhỏ hơn < 2 triệu
 • Tính cách: Từ bi với tất cả chúng sinh, diệt trừ cái xấu
 • Tu vi: Lĩnh chủ cấp hồn cứu mệnh
 • Làm thức dậy mạch máu: Nam Vân quốc chủ hư không có vũ trụ thần huyết mạch
 • Sở trường: Hư không đạo Cửu Mạch đã đem 9 mạch hội tụ thành công, Hư Giới ảo cảnh đạt nhất cực cảnh
 • Thiên phú: Hư Giới ảo cảnh đạo thiên phú nằm ngay trên đỉnh không đạo

Tiểu sử

Đông Bá Tuyết Ưng là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết thứ tám “Tuyết Ưng Lĩnh Chủ” của nhà văn Ngã Cật Tây Hồng Thị. Hắn là hạ tộc đầu tiên duy nhất nắm giữ ba cái nhị phẩm chân ý, một cái nhất phẩm chân ý siêu phàm, môn đệ Huyết nhận Thần Đế, hư không hành giả cổ kỳ, Thiên Ngu lão tổ.

Đông Bá Tuyết Ưng sinh ra ở Đại lục Trung Nguyên, là con trai của Đông Bá Tuyết Phong và Du Tĩnh Thu. Hắn có một người em trai song sinh là Đông Bá Tuyết Vĩ.

Từ nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng đã bộc lộ thiên phú tu luyện phi thường. Hắn luyện thành Linh Nguyên cảnh chỉ trong vòng một năm, và sau đó nhanh chóng thăng cấp lên Hư Không cảnh.

Năm mười sáu tuổi, Đông Bá Tuyết Ưng lên Tinh Thần tháp tầng chín và tu luyện đến Hư Không thần Hỗn Độn cảnh. Tại đây, hắn bị Thánh chủ bắt và dùng giới tâm chuyển sinh đến giới tâm Đại Lục.

Tại giới tâm Đại Lục, Đông Bá Tuyết Ưng chuyển sinh với tên là Ứng Sơn Tuyết Ưng. Hắn khổ tu ở đó và trở thành đệ nhất cường giả của giới tâm Đại Lục. Sau đó, hắn thông qua Xà Nha Lang tiến vào đại lục thế giới khác, khổ tu trong Hư Giới ảo cảnh đạo đạt tới Cứu Cực Cảnh (Vũ Trụ Thần).

Linh Hồn đạo của Đông Bá Tuyết Ưng đạt đến mức tận cùng, trở thành hồn nguyên sinh mệnh. Về sau, hắn luyện hóa hồn nguyên Bản Nguyên thế giới sinh mệnh, sau đó thân thể cùng Linh Hồn hợp hai làm một, trở thành lĩnh chủ cấp Hồn Nguyên sinh mệnh.

Đông Bá Tuyết Ưng là một nhân vật chính diện, được nhiều độc giả yêu thích. Hắn là một người tu luyện có tài, có chí hướng, và luôn nỗ lực bảo vệ chính nghĩa, diệt trừ cái xấu.

[Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tiên Lộ Tranh Phong – Duyên Phận

Quan hệ nhân mạch

Thân nhân

 • Đông Bá Thanh Kiếm: Cha của Đông Bá Tuyết Ưng, là một cường giả hàng đầu của Đại lục Trung Nguyên.
 • Đông Bá Lục: Mẹ của Đông Bá Tuyết Ưng, là một cường giả hàng đầu của Ma Tuyết Quốc.
 • Thừa Tĩnh Thu: Vợ của Đông Bá Tuyết Ưng, là một cường giả hàng đầu của Đại lục Trung Nguyên.
 • Ma Tuyết quốc chủ: Ông nội của Đông Bá Tuyết Ưng, là một cường giả hàng đầu của Ma Tuyết Quốc.
 • Ma Tuyết Quốc tứ đại công chủ: Bốn người con gái của Ma Tuyết quốc chủ, là những cường giả hàng đầu của Ma Tuyết Quốc.
 • Thiên Xà Liệt Ma: Chủ thần của Thiên Xà Liệt Ma tộc, là một cường giả hàng đầu của Thiên Xà Liệt Ma tộc.
 • Nhung Tinh Lan: Chân thần của Nhung Tinh Lan tộc, là một cường giả hàng đầu của Nhung Tinh Lan tộc.
 • Hoả Liệt Hậu: Hỗn độn cảnh bát tằng điên phong của Hoả Liệt tộc, là một cường giả hàng đầu của Hoả Liệt tộc.
 • Thiên Sơn lão mẫu: Vũ trụ thần nhất nhất của Thiên Sơn tộc, là một cường giả hàng đầu của Thiên Sơn tộc.

Huynh đệ

 • Bạch sa tôn chủ: Tam trọng giới thần, là huynh đệ cùng cha khác mẹ của Đông Bá Tuyết Ưng.
 • Bạch sa tôn giả: Huynh đệ của Đông Bá Tuyết Ưng.
 • Kim Khâu Bạch: Huynh đệ của Đông Bá Tuyết Ưng.
 • Sa Xà: Huynh đệ của Đông Bá Tuyết Ưng.

Sư phụ

 • Hồng Trần thánh chủ: Đại pháp giả, đã mất, là sư phụ đầu tiên của Đông Bá Tuyết Ưng.
 • Huyết Nhận thần đế: Vũ trụ thần, là sư phụ thứ hai của Đông Bá Tuyết Ưng.
 • Hậu Kỳ: Hỗn độn cảnh tầng chín, là sư phụ thứ ba của Đông Bá Tuyết Ưng.
 • Nam Vân quốc chủ: Hư không đạo thần vũ trụ tầng hai + Lưỡng Giới đạo đạt được sự thăng chức, là sư phụ thứ tư của Đông Bá Tuyết Ưng.

Đồ đệ

 • Diệp Thanh: Đệ tử duy nhất của Đông Bá Tuyết Ưng tại địa giới.
 • Trùng Vân: Đệ tử của Đông Bá Tuyết Ưng tại vạn hoa yến.
 • Ma Trùng Vân: Đệ tử của Đông Bá Tuyết Ưng tại vạn hoa yến.
 • Lục Thuận Nhất: Đệ tử của Đông Bá Tuyết Ưng tại các đại hội.
 • Ngự Phong Thanh Âm: Đệ tử của Đông Bá Tuyết Ưng tại các đại hội.

Sư huynh tả

 • Tham Bằng đế quân: Vũ trụ thần, là sư huynh tả của Đông Bá Tuyết Ưng.
 • Thiên Ngự đế quân: Vũ trụ thần, là sư huynh tả của Đông Bá Tuyết Ưng.
 • Thiên Âm đế quân: Vũ trụ thần, là sư huynh tả của Đông Bá Tuyết Ưng.
 • Thiên Sơn: Hỗn độn cảnh tầng mười, là sư huynh tả của Đông Bá Tuyết Ưng.
 • Quỷ Ly nương nương: Hỗn độn cảnh tầng mười, là sư huynh tả của Đông Bá Tuyết Ưng.
 • Phó Lăng Vân: Hỗn độn cảnh tầng chín, là sư huynh tả của Đông Bá Tuyết Ưng.
 • Phó Lăng Tiêu: Hỗn độn cảnh tầng chín, là sư huynh tả của Đông Bá Tuyết Ưng.

Diệp Tu – Toàn Chức Cao Thủ – Hồ Điệp Lam

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

Cảnh giới

Hệ thống tu hành

 • Hệ thống quy tắc ảo diệu: Đây là hệ thống tu hành đặc trưng của thế giới “Tuyết Ưng Lĩnh Chủ”. Hệ thống này dựa trên việc nắm giữ và sử dụng các quy tắc của vũ trụ.
 • Hệ thống hư không hành giả: Đây là hệ thống tu hành do Huyết Nhận Thần Đế sáng lập. Hệ thống này dựa trên việc khai phá và phát triển lực lượng hư không.
 • Đại tu hành hệ thống: Đây là hệ thống tu hành tổng hợp, bao gồm các tinh hoa của nhiều hệ thống tu hành khác nhau.

Sở Thuộc Thế Lực

 • Tuyết Ưng Lĩnh: Đây là nơi sinh ra và lớn lên của Đông Bá Tuyết Ưng.
 • Thượng Đạo Quan: Đây là một thế lực hùng mạnh ở Đại lục Trung Nguyên.
 • Hạ Tông: Đây là một thế lực nhỏ hơn ở Đại lục Trung Nguyên.
 • Hồng Thạch Sơn: Đây là một thế lực ở giới tâm Đại Lục.
 • Huyết Nhận Thần Đình: Đây là thế lực của Huyết Nhận Thần Đế.
 • Hủy Diệt Quân Đoàn: Đây là một quân đoàn do Huyết Nhận Thần Đế thành lập.
 • Địa Thiên Cung: Đây là một thế lực ở Địa giới.
 • Ưng Sơn Thị: Đây là một thế lực ở Địa giới.
 • Nam Vân Thánh Đình: Đây là thế lực của Nam Vân quốc chủ.
 • Địa Thị: Đây là một thế lực ở Địa giới.
 • Phi Tuyết Châu: Đây là một thế giới mới do Đông Bá Tuyết Ưng sáng lập.
 • Đặc trưng vùng đích Thạch Sơn: Đây là một thế lực ở Phi Tuyết Châu.
 • Ngự Phong Thị: Đây là một thế lực ở Phi Tuyết Châu.

Trang Bị Vũ Khí

 • Phi đao: Đây là vũ khí chính của Đông Bá Tuyết Ưng trong giai đoạn đầu tu hành.
 • Xà thương: Đây là một siêu phẩm giới thần binh mà Đông Bá Tuyết Ưng nhận được từ Thiên Xà Liệt Ma.
 • Huyết đao thương: Đây là một chân thần binh mà Đông Bá Tuyết Ưng nhận được từ Huyết Nhận Thần Đế.
 • Kim thương: Đây là một chân thần binh mà Đông Bá Tuyết Ưng nhận được từ Nam Vân quốc chủ.
 • Thâm thương: Đây là một chân không thần binh mà Đông Bá Tuyết Ưng nhận được từ Thiên Ngu lão tổ.
 • Kim hồ lô: Đây là một bí bảo thế giới mà Đông Bá Tuyết Ưng nhận được từ Thiên Xà Liệt Ma.
 • Hoả ngục tam giới đỉnh: Đây là một bí bảo thế giới mà Đông Bá Tuyết Ưng nhận được từ Thiên Xà Liệt Ma.
 • Hư không liên hoa: Đây là một siêu phẩm thần phong bí bảo thế giới mà Đông Bá Tuyết Ưng nhận được từ Nam Vân quốc chủ.
 • Kim diễm thần thương: Đây là một chân không thần binh mà Đông Bá Tuyết Ưng tự luyện chế.
 • Kim thương: Đây là một hỗn dương thần binh mà Đông Bá Tuyết Ưng tự luyện chế.
Đông Bá Tuyết Ưng - Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị
Đông Bá Tuyết Ưng – Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị

Bảo vật

 • Giới tâm linh: Đây là bảo vật tối cao của giới tâm Đại Lục, được tạo ra bởi Huyết Nhận Thần Đế. Giới tâm linh có khả năng mở ra cánh cửa dẫn đến các thế giới khác.
 • Thổ hoàng quan: Đây là bảo vật do Minh Đế tạo ra, có khả năng giúp người sử dụng đạt được cảnh giới Hỗn Độn cảnh tầng chín.
 • Bộ dụng cụ hồn nhập mệnh xác: Đây là một bộ dụng cụ đặc biệt, cho phép người sử dụng chuyển linh hồn của mình vào một cơ thể khác.
 • Thần đế sơ kỳ tu tập điển tịch chi hư không ma trùng điển nguyên gốc: Đây là một bộ điển tịch tu luyện hư không ma trùng của Huyết Nhận Thần Đế.
 • Thần đế sơ kỳ tu hành điển tịch chi hư thất thân nguyên bản: Đây là một bộ điển tịch tu luyện hư thất thân của Huyết Nhận Thần Đế.
 • Thần đế sơ kỳ tu hành điển tịch chi xạ ảnh nguyên bản: Đây là một bộ điển tịch tu luyện xạ ảnh của Huyết Nhận Thần Đế.
 • Vô Giới đại phong pháp: Đây là một bộ pháp thuật vô cùng mạnh mẽ, có khả năng tấn công trên phạm vi rộng lớn.
 • Tân xích vân chiến pháp: Đây là một bộ chiến pháp vô cùng lợi hại, được sáng tạo bởi Xích Vân tôn chủ.
 • Nam vân thánh thập nhị hằng thức: Đây là một bộ hằng thức vô cùng thần kỳ, được sáng tạo bởi Nam Vân quốc chủ.
 • Nam vân thánh thể: Đây là một bộ công pháp vô cùng cường đại, được sáng tạo bởi Nam Vân quốc chủ.
 • Phá thương khung cùng với mỹ như hoạ: Đây là hai tuyệt học vô cùng lợi hại, được sáng tạo bởi Huyết Nhận Thần Đế.
 • Giới truyện tống thuật: Đây là một loại thuật pháp đặc biệt, có khả năng truyền tin qua các thế giới khác.
 • Ngũ tương phong cấm thuật: Đây là một loại cấm thuật vô cùng lợi hại, được sáng tạo bởi Nam Vân quốc chủ.
 • Đại phá giới truyện tống thuật: Đây là một loại thuật pháp vô cùng mạnh mẽ, có khả năng phá hủy giới truyện.
 • Nam Vân pháp thuật: Đây là một bộ pháp thuật vô cùng thần kỳ, được sáng tạo bởi Nam Vân quốc chủ.
 • Hồn nguyên vấn đạo: Đây là một loại thuật pháp vô cùng thần kỳ, có khả năng giúp người sử dụng tìm hiểu về hồn nguyên.
 • Tâm giới và Hồn nguyên thất kích: Đây là một bộ công pháp vô cùng cường đại, có khả năng giúp người sử dụng đạt được cảnh giới Hồn Nguyên cảnh thất kích.
 • Địa thiên huyền không kiếm quyết: Đây là một bộ kiếm quyết vô cùng lợi hại, được sáng tạo bởi Thiên Xà Liệt Ma.
 • Huyền không ma trùng điển: Đây là một bộ điển tịch tu luyện hư không ma trùng của Huyết Nhận Thần Đế.
 • Thiên địa, vô pháp: Đây là hai tuyệt học vô cùng lợi hại, được sáng tạo bởi Thiên Ngu lão tổ.

Tuyệt Học công pháp

 • Thái Pháp: Đây là một tuyệt học vô thượng, là con đường tu luyện tối cao của thế giới “Tuyết Ưng Lĩnh Chủ”.
 • Trừ Cực Huyền Thân: Đây là một tuyệt học công pháp vô cùng cường đại, có khả năng giúp người sử dụng đạt được cảnh giới Huyền Thân.
 • Vạn Ma Chân Thân: Đây là một tuyệt học công pháp vô cùng lợi hại, có khả năng giúp người sử dụng đạt được cảnh giới Vạn Ma.
 • Tiệt Sát Lục Kiếm Thức: Đây là một tuyệt học kiếm pháp vô cùng lợi hại, có khả năng giúp người sử dụng đạt được cảnh giới Tiệt Sát.
 • Vô Ảnh Thiên Ma: Đây là một tuyệt học công pháp vô cùng thần bí, có khả năng giúp người sử dụng trở nên vô hình.
 • Tam Thiên Hoá Thân: Đây là một tuyệt học công pháp vô cùng lợi hại, có khả năng giúp người sử dụng tạo ra ba thân thể khác nhau.
 • Thần Quang Kinh: Đây là một tuyệt học công pháp vô cùng thần kỳ, có khả năng giúp người sử dụng tạo ra ánh sáng thần thánh.
 • Hành Giả Bí Tàng: Đây là một tuyệt học công pháp vô cùng lợi hại, có khả năng giúp người sử dụng ẩn giấu khí tức.
 • Đạo Phong Ba: Đây là một tuyệt học thần binh công pháp vô cùng lợi hại, có khả năng giúp người sử dụng điều khiển thần binh.
 • Phá Thế Thập Tam Kiếm: Đây là một tuyệt học kiếm pháp vô cùng lợi hại, có khả năng giúp người sử dụng phá hủy thế giới.
 • Bàn Ba Đồ: Đây là một tuyệt học pháp thuật vô cùng lợi hại, có khả năng giúp người sử dụng tạo ra một thế giới khác.
 • Quỷ Giới: Đây là một tuyệt học công pháp vô cùng lợi hại, có khả năng giúp người sử dụng tạo ra một thế giới quỷ.
 • Độc Sát: Đây là một tuyệt học công pháp vô cùng lợi hại, có khả năng giúp người sử dụng giết chết đối thủ bằng độc.
 • Thu Yểm Cửu Biến: Đây là một tuyệt học công pháp vô cùng lợi hại, có khả năng giúp người sử dụng biến thành chín con thú khác nhau.
 • Ba Long Cửu Biến: Đây là một tuyệt học công pháp vô cùng lợi hại, có khả năng giúp người sử dụng biến thành ba con rồng khác nhau.
 • Huỷ Diệt Chi Hoa: Đây là một tuyệt học công pháp vô cùng lợi hại, có khả năng giúp người sử dụng tạo ra một bông hoa hủy diệt.
 • Cửu Biến Bất Tử Thuật: Đây là một tuyệt học công pháp vô cùng lợi hại, có khả năng giúp người sử dụng bất tử.
 • Phi Tuyết Chiến Thuật: Đây là một tuyệt học chiến pháp vô cùng lợi hại, được Đông Bá Tuyết Ưng tự sáng tạo ra.
 • Bất Chiêu Sổ: Đây là một tuyệt học công pháp vô cùng lợi hại, có khả năng giúp người sử dụng phòng ngự hoàn hảo.

[Review] 11 Cấp độ tu luyện cảnh giới Thần Ma Cữu Biến – Duy Nhất Thiên Tử

Hư giới huyễn cảnh loại tam thức sát chiêu

Đây là một tuyệt học công pháp vô cùng lợi hại của Đông Bá Tuyết Ưng, được hắn tự sáng tạo ra. Chiêu thức này gồm ba phần:

 • Đệ nhất sát chiêu hư huyễn thế giới chi thôi kỵ: Đây là một chiêu thức vô cùng lợi hại, có khả năng tạo ra một thế giới hư huyễn để thôi kỵ đối thủ.

Để thi triển chiêu thức này, Đông Bá Tuyết Ưng cần phải nắm vững quy tắc của hư giới. Hắn sẽ sử dụng lực lượng hư không để tạo ra một thế giới hư huyễn, và sau đó sử dụng các quy tắc của thế giới hư huyễn để thôi kỵ đối thủ.

Khi đối thủ bị thôi kỵ vào thế giới hư huyễn, họ sẽ bị mất đi ý thức và hành động theo ý muốn của Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng có thể sử dụng thời gian này để tấn công đối thủ hoặc bắt giữ đối thủ.

 • Đệ nhị sát chiêu hư huyễn thế giới chi sát chiêu: Đây là một chiêu thức vô cùng lợi hại, có khả năng tấn công đối thủ trong thế giới hư huyễn.

Để thi triển chiêu thức này, Đông Bá Tuyết Ưng cần phải nắm vững quy tắc của thế giới hư huyễn. Hắn sẽ sử dụng lực lượng hư không để tạo ra một thế giới hư huyễn, và sau đó sử dụng các quy tắc của thế giới hư huyễn để tấn công đối thủ.

Khi đối thủ bị tấn công trong thế giới hư huyễn, họ sẽ bị tổn thương như thể đang bị tấn công trong thế giới thực.

 • Đệ tam sát chiêu (bao gồm đệ nhất sát chiêu và đệ nhị sát chiêu): Đây là một chiêu thức vô cùng lợi hại, có khả năng kết hợp đệ nhất sát chiêu và đệ nhị sát chiêu.

Để thi triển chiêu thức này, Đông Bá Tuyết Ưng cần phải nắm vững quy tắc của cả hai thế giới hư huyễn và thực. Hắn sẽ sử dụng lực lượng hư không để tạo ra một thế giới hư huyễn, và sau đó sử dụng các quy tắc của cả hai thế giới để tấn công đối thủ.

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

You cannot copy content of this page