Mua ngay

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ngã Dục Phong Thiên – Nhĩ Căn

Đang có: 371 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Kết đan kỳ tầng 4
4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ngã Dục Phong Thiên - Nhĩ Căn
4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ngã Dục Phong Thiên – Nhĩ Căn

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ngã Dục Phong Thiên – Nhĩ Căn – Tóm tắt sơ lược

Nhất bộ

Phàm cảnh

Là cảnh giới của những người bình thường, chưa bước vào tu đạo. Cảnh giới này được chia thành 4 giai đoạn:

Ngưng khí kỳ: là giai đoạn bắt đầu tu luyện, hấp thu nguyên khí để bồi dưỡng bản thân. 9 tầng Ngưng khí là cực hạn của người thường. Mạnh Hạo, nam chính của truyện, đã tu luyện vượt qua 9 tầng Ngưng khí để đạt đến cảnh giới Ngưng Khí Hoàn Mỹ.

 • Tầng 1: bắt đầu tu luyện, hấp thu nguyên khí cấp thấp.
 • Tầng 2: cơ thể bắt đầu cường tráng, sức mạnh tăng lên.
 • Tầng 3: linh lực bắt đầu phát triển, có thể sử dụng linh lực để chiến đấu.
 • Tầng 4: linh lực tăng lên đáng kể, có thể thi triển các loại công pháp.
 • Tầng 5: linh lực đạt đến mức độ nhất định, có thể tu luyện các loại pháp thuật.
 • Tầng 6: linh lực trở nên tinh thuần, có thể thi triển các loại thần thông.
 • Tầng 7: linh lực đạt đến mức độ cao nhất, có thể tu luyện các loại tiên thuật.
 • Tầng 8: linh lực đạt đến mức độ hoàn mỹ, có thể thi triển các loại thần thuật cấp cao.
 • Tầng 9: linh lực đạt đến mức độ vô thượng, có thể tu luyện các loại tiên thuật cấp cao.
 • Tầng 10: rèn luyện thân thể, tăng cường sức mạnh thể chất.
 • Tầng 11: mở rộng Đan Hải, tăng cường dung lượng linh khí.
 • Tầng 12: mở ra Thức Hải, tăng cường năng lực tinh thần.
 • Tầng 13: cải tạo tư chất, đạt đến cảnh giới Ngưng Khí Hoàn Mỹ.

Trúc cơ kỳ: là giai đoạn sau Ngưng khí kỳ, khi bản thân đã đủ điều kiện để tạo ra trúc cơ. Trúc cơ là một loại hạch tinh thần nằm trong cơ thể, có tác dụng hấp thu và chuyển hóa nguyên khí. Có 4 loại trúc cơ:

 • Bàn Toái: là loại trúc cơ yếu nhất, chỉ có thể hấp thu nguyên khí cấp thấp.
 • Hữu Khuyết: là loại trúc cơ tốt hơn Bàn Toái, có thể hấp thu nguyên khí cấp trung.
 • Vô Hạ: là loại trúc cơ mạnh hơn Hữu Khuyết, có thể hấp thu nguyên khí cấp cao.
 • Hoàn Mỹ: là loại trúc cơ mạnh nhất, có thể hấp thu nguyên khí cấp tinh.

Kết anh kỳ là giai đoạn thứ ba của Phàm cảnh, khi người tu luyện đã đạt đến cảnh giới Trúc cơ Hoàn Mỹ. Ở giai đoạn này, người tu luyện sẽ luyện hóa nguyên khí thành đan, gọi là kết anh. Có 6 loại kết anh:

 • Tạp Đan: là loại kết anh yếu nhất, được tạo thành từ nhiều loại nguyên khí khác nhau.
 • Thanh Đan: là loại kết anh tốt hơn Tạp Đan, được tạo thành từ một loại nguyên khí.
 • Xích Đan: là loại kết anh mạnh hơn Thanh Đan, được tạo thành từ nguyên khí cấp cao.
 • Chanh Đan: là loại kết anh mạnh hơn Xích Đan, được tạo thành từ nguyên khí cấp tinh.
 • Tử Đan: là loại kết anh mạnh nhất, được tạo thành từ nguyên khí tinh khiết nhất.
 • Hoàn Mỹ Kim Đan: là loại kết anh vô thượng, được tạo thành từ nguyên khí tinh khiết nhất và mang theo ý chí của người tu luyện.

Nguyên anh kỳ là giai đoạn thứ tư và cao nhất của Phàm cảnh, khi người tu luyện đã luyện hóa đan thành nguyên anh. Có 6 loại nguyên anh:

 • Nguyên Anh 1 Màu: là loại nguyên anh yếu nhất, có màu sắc đơn giản.
 • Nguyên Anh 2 Màu: là loại nguyên anh tốt hơn Nguyên Anh 1 Màu, có màu sắc phức tạp hơn.
 • Nguyên Anh 3 Màu: là loại nguyên anh mạnh hơn Nguyên Anh 2 Màu, có màu sắc rực rỡ hơn.
 • Nguyên Anh 4 Màu: là loại nguyên anh mạnh hơn Nguyên Anh 3 Màu, có màu sắc huyền bí hơn.
 • Nguyên Anh 5 Màu: là loại nguyên anh mạnh nhất, có màu sắc như ánh sáng.
 • Nguyên Anh 6 Màu: là loại nguyên anh vô thượng, có màu sắc như tinh hoa của vũ trụ.

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vô Thượng Thần Đế – Oa Ngưu Cuồng Bôn

Khám phá những bộ truyện hay mới nào!

Linh cảnh

Linh cảnh là cảnh giới của những người đã bước vào tu đạo, có tu vi cao hơn người thường. Cảnh giới này được chia thành ba giai đoạn:

 • Trảm linh kỳ: là giai đoạn đầu của Linh cảnh, khi người tu luyện phải trảm linh để đạt đến cảnh giới cao hơn. Có ba tầng trảm linh:
  • Đệ Nhất Đao: là giai đoạn đầu tiên, khi người tu luyện phải trảm bỏ những tạp niệm trong tâm.
  • Đệ Nhị Đao: là giai đoạn tiếp theo, khi người tu luyện phải trảm bỏ những điều ràng buộc trong tâm.
  • Đệ Tam Đao: là giai đoạn cuối cùng, khi người tu luyện phải trảm bỏ bản thân để đạt đến cảnh giới Vấn Đạo.
 • Vấn đạo kỳ: là giai đoạn cao nhất của Linh cảnh, khi người tu luyện phải trả lời được những câu hỏi về đạo lý để trở thành tiên. Có bốn giai đoạn Vấn đạo:
  • Sơ kỳ: là giai đoạn đầu tiên, khi người tu luyện phải trả lời được những câu hỏi đơn giản.
  • Trung kỳ: là giai đoạn tiếp theo, khi người tu luyện phải trả lời được những câu hỏi phức tạp hơn.
  • Hậu kỳ: là giai đoạn cuối cùng, khi người tu luyện phải trả lời được những câu hỏi hóc búa nhất.
  • Đỉnh phong: là giai đoạn cao nhất, khi người tu luyện đã đạt đến cảnh giới của tiên nhân.

Ngụy tiên

Ngụy tiên là những người đã đạt đến cảnh giới của tiên nhân, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi kiếp nạn luân hồi. Ngụy tiên thường có sức mạnh và tuổi thọ vượt xa người thường, nhưng họ vẫn bị ràng buộc bởi những quy tắc của thế giới phàm trần.

Nửa bước chân tiên là những người đã đạt đến cảnh giới của chân tiên, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đạt được cảnh giới của tiên nhân. Nửa bước chân tiên thường có sức mạnh và tuổi thọ vượt xa phàm nhân và ngụy tiên, nhưng họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi kiếp nạn luân hồi.

Có 3 cách để thành tiên:

 • Cách 1 (dễ nhất): dùng Thông Tiên Đằng. Thông Tiên Đằng là một loại dược liệu quý hiếm, có thể giúp người tu luyện đạt đến cảnh giới của tiên nhân. Tuy nhiên, người tu luyện dùng Thông Tiên Đằng thường sẽ có sức mạnh và tuổi thọ thấp hơn những người tu luyện theo cách khác.
 • Cách 2 (hơi khó): đi Phong Tiên Đài tìm Tiên Duyên. Phong Tiên Đài là một tòa tháp thần bí, nằm ở trung tâm của thế giới tiên nhân. Tiên Duyên là một loại năng lượng thần bí, có thể giúp người tu luyện đạt đến cảnh giới của tiên nhân.
 • Cách 3 (cực khó): tự thân thành Tiên. Đây là cách khó nhất để thành tiên, nhưng cũng là cách có thể giúp người tu luyện đạt được sức mạnh và tuổi thọ cao nhất.

Sau khi người tu hành vận đạo, vượt qua tiên kiếp thành công thì sẽ chính thức thành tiên. Tiên kiếp là một thử thách vô cùng gian nan, chỉ có những người có ý chí và nghị lực mạnh mẽ mới có thể vượt qua.

Ngưng tiên mạch: là quá trình hình thành các mạch tiên trong cơ thể người tu luyện. Tiên mạch là nguồn năng lượng chính của tiên nhân, giúp họ có được sức mạnh và tuổi thọ vượt xa phàm nhân. Số lượng tiên mạch càng nhiều thì sức mạnh và tuổi thọ của tiên nhân càng lớn.

100 Tiên Mạch: là cảnh giới cao nhất của tiên nhân. Tiên nhân có 100 tiên mạch được gọi là Tiên Cảnh Chí Tôn.

123 Tiên Mạch: là cảnh giới vô thượng của tiên nhân. Tiên nhân có 123 tiên mạch được gọi là Tiên Cảnh Viên Mãn.

4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ngã Dục Phong Thiên - Nhĩ Căn
4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ngã Dục Phong Thiên – Nhĩ Căn

Nhị bộ

Tiên Cảnh (Chân Tiên): Là cảnh giới của những người đã thoát khỏi luân hồi. Chân Tiên có sức mạnh và tuổi thọ vượt xa phàm nhân, họ có thể tự do bay lượn trong không trung, sống bất tử và có thể điều khiển các quy luật của tự nhiên.

Trong Ngã Dục Phong Thiên của Nhĩ Căn, Tiên Cảnh được chia thành ba cảnh giới:

 • Tiên Đế: là cảnh giới cao nhất của Tiên Cảnh, là cảnh giới của những người đã đạt đến đỉnh cao của tu luyện. Tiên Đế có sức mạnh và quyền lực vô song, họ có thể điều khiển cả thế giới.
 • La Thiên Đế Tiên: là những người đã đạt đến cảnh giới của Tiên Đế, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi kiếp nạn luân hồi. La Thiên Đế Tiên thường có sức mạnh và quyền lực ngang ngửa Tiên Đế, nhưng họ vẫn bị ràng buộc bởi những quy tắc của thế giới tiên nhân.
 • La Thiên Đạo Tiên: là những người đã đạt đến cảnh giới của La Thiên Đế Tiên, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đạt được cảnh giới của Tiên Đế. La Thiên Đạo Tiên thường có sức mạnh và quyền lực vượt xa La Thiên Đế Tiên, nhưng họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi kiếp nạn luân hồi.

Sau khi vượt Cổ Kiếp thành công: Cổ Kiếp là một thử thách vô cùng gian nan, chỉ có những người có ý chí và nghị lực mạnh mẽ nhất mới có thể vượt qua. Những người vượt qua Cổ Kiếp thành công sẽ đạt đến cảnh giới Tiên Cảnh.

Khai Hồn Đăng: là quá trình hình thành các hồn đăng trong cơ thể người tu luyện. Hồn đăng là nguồn năng lượng chính của tiên nhân, giúp họ có được sức mạnh và tuổi thọ vượt xa phàm nhân. Số lượng hồn đăng càng nhiều thì sức mạnh và tuổi thọ của tiên nhân càng lớn.

Cổ Cảnh: là cảnh giới của những người đã thắp sáng hết các hồn đăng và đạt đến cảnh giới Cổ Cảnh. Những người đạt đến cảnh giới Cổ Cảnh sẽ có sức mạnh và tuổi thọ vô cùng lớn, họ có thể tự do bay lượn trong không trung, sống bất tử và có thể điều khiển các quy luật của tự nhiên.

Vượt Đạo Kiếp: là thử thách cuối cùng mà những người tu luyện phải vượt qua để đạt đến cảnh giới của Tiên Đế. Đạo Kiếp là một thử thách vô cùng khắc nghiệt, chỉ có những người có đạo tâm kiên định nhất mới có thể vượt qua.

Chín Bước Nhập Đạo: là một quá trình mà người tu luyện phải trải qua để đạt đến cảnh giới của Đạo. Chín Bước Nhập Đạo được chia thành các bước sau:

 • Tiến vào Đạo Hải: là bước đầu tiên của Chín Bước Nhập Đạo. Ở bước này, người tu luyện sẽ bước vào Đạo Hải, một vùng đất thần bí nơi chứa đựng những bí ẩn của Đạo.
 • Tìm kiếm Đạo tâm: là bước thứ hai của Chín Bước Nhập Đạo. Ở bước này, người tu luyện sẽ phải tìm kiếm Đạo tâm của mình, một ý chí kiên định và bất khuất.
 • Đấu tranh với Đạo: là bước thứ ba của Chín Bước Nhập Đạo. Ở bước này, người tu luyện sẽ phải đấu tranh với Đạo, một quá trình vô cùng gian nan và khắc nghiệt.
 • Vượt qua Đạo Kiếp: là bước thứ tư của Chín Bước Nhập Đạo. Ở bước này, người tu luyện sẽ phải vượt qua Đạo Kiếp, một thử thách vô cùng gian nan.
 • Tấn Đạo: là bước thứ năm của Chín Bước Nhập Đạo. Ở bước này, người tu luyện sẽ chính thức bước vào cảnh giới của Đạo.
 • Thông Thần: là bước thứ sáu của Chín Bước Nhập Đạo. Ở bước này, người tu luyện sẽ có thể thông qua Thần, một loại năng lượng thần bí.
 • Lộ Đạo: là bước thứ bảy của Chín Bước Nhập Đạo. Ở bước này, người tu luyện sẽ có thể hiểu được Đạo, một chân lý tối cao của vũ trụ.
 • Viên Đạo: là bước thứ tám của Chín Bước Nhập Đạo. Ở bước này, người tu luyện sẽ đạt đến cảnh giới của Đạo, có thể nắm giữ vận mệnh của thế giới.
 • Độ Đạo: là bước thứ chín và cuối cùng của Chín Bước Nhập Đạo. Ở bước này, người tu luyện sẽ đạt đến cảnh giới của Đạo, có thể giúp đỡ và cứu độ chúng sinh.

Chuẩn Đạo Cảnh: là cảnh giới của những người đã trải qua Chín Bước Nhập Đạo nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới của La Thiên Đế Tiên. Những người đạt đến cảnh giới Chuẩn Đạo Cảnh sẽ có sức mạnh và quyền lực ngang ngửa La Thiên Đế Tiên, nhưng họ vẫn bị ràng buộc bởi những quy tắc của thế giới tiên nhân.

[Review] 11 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đấu Phá Thương Khung – Thiên Tằm Thổ Đậu

Tam Bộ

Đạo Cảnh: Để đạt đến cảnh giới này, người tu luyện cần phải vượt qua Đạo Kiếp thành công. Đạo Kiếp là một thử thách vô cùng gian nan, chỉ có những người có ý chí và nghị lực mạnh mẽ nhất mới có thể vượt qua.

Đạo Cảnh có thể chia thành 9 cảnh giới, mỗi cảnh giới lại chia thành 3 giai đoạn:

 • Đạo Cảnh Nhất Nguyên: là cảnh giới thấp nhất của Đạo Cảnh. Ở cảnh giới này, người tu luyện sẽ có sức mạnh và tuổi thọ vượt xa Chân Tiên.
 • Đạo Cảnh Nhị Nguyên: là cảnh giới cao hơn Đạo Cảnh Nhất Nguyên. Ở cảnh giới này, người tu luyện sẽ có sức mạnh và tuổi thọ gần như vô hạn.
 • Đạo Cảnh Tam Nguyên: là cảnh giới cao nhất của Đạo Cảnh. Ở cảnh giới này, người tu luyện sẽ đạt đến cảnh giới của Đạo, có thể nắm giữ vận mệnh của thế giới.

Đạo Chủ: là những người đứng đầu thế giới Đạo. Đạo Chủ có sức mạnh và quyền lực vô song, có thể kiểm soát mọi thứ trong thế giới Đạo.

Đạo Tôn: là những người có sức mạnh và quyền lực đứng sau Đạo Chủ. Đạo Tôn có thể điều khiển các sinh linh trong thế giới Đạo.

Chí Tôn: là những người có sức mạnh và quyền lực đứng sau Đạo Tôn. Chí Tôn có thể tạo ra những thế giới mới.

Nửa Bước Siêu Thoát: là cảnh giới của những người đã đạt đến cảnh giới của Siêu Thoát, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi thế giới vật chất. Những người ở cảnh giới này sẽ có sức mạnh và tuổi thọ vượt xa Đạo Cảnh, nhưng họ vẫn bị ràng buộc bởi những quy tắc của thế giới vật chất.

Thân Thể Siêu Thoát: là một loại thân thể được tạo ra từ nguyên khí tinh khiết. Thân Thể Siêu Thoát có thể tồn tại mãi mãi trong thế giới vật chất.

Tứ bộ

Siêu thoát: Để đạt đến cảnh giới này, người tu luyện cần phải đạt đến cảnh giới của Đạo Cảnh và có được Thân Thể Siêu Thoát.

Đạo Nguyên: là cảnh giới đầu tiên của Siêu thoát. Ở cảnh giới này, người tu luyện sẽ có Tu Vi Siêu Thoát. Tu Vi Siêu Thoát là một loại Tu Vi vượt xa Tu Vi của Đạo Cảnh.

Bán Tổ: là cảnh giới cao hơn Đạo Nguyên. Ở cảnh giới này, người tu luyện sẽ có Thân Thể Siêu Thoát. Thân Thể Siêu Thoát là một loại thân thể được tạo ra từ nguyên khí tinh khiết. Thân Thể Siêu Thoát có thể tồn tại mãi mãi trong thế giới vật chất.

Tổ: là cảnh giới cao nhất của Siêu thoát. Ở cảnh giới này, người tu luyện sẽ có Linh Hồn Siêu Thoát. Linh Hồn Siêu Thoát là một loại linh hồn đạt đến cảnh giới của Đạo. Linh Hồn Siêu Thoát có thể tồn tại mãi mãi trong thế giới Đạo.

Đặc điểm của cảnh giới Siêu thoát:

 • Tu Vi Siêu Thoát: là một loại Tu Vi vượt xa Tu Vi của Đạo Cảnh. Tu Vi Siêu Thoát có thể giúp người tu luyện đạt được những khả năng phi thường, như:
  • Có thể di chuyển nhanh chóng trong không gian.
  • Có thể triệu hồi các vật thể từ thế giới khác.
  • Có thể tạo ra các phép thuật mạnh mẽ.
 • Thân Thể Siêu Thoát: là một loại thân thể được tạo ra từ nguyên khí tinh khiết. Thân Thể Siêu Thoát có thể tồn tại mãi mãi trong thế giới vật chất.
  • Không thể bị tổn hại bởi bất kỳ vũ khí vật lý nào.
  • Có thể tự phục hồi.
  • Có thể hấp thụ nguyên khí từ thế giới bên ngoài.
 • Linh Hồn Siêu Thoát: là một loại linh hồn đạt đến cảnh giới của Đạo. Linh Hồn Siêu Thoát có thể tồn tại mãi mãi trong thế giới Đạo.
  • Có thể xuyên qua các chiều không gian.
  • Có thể giao tiếp với các sinh linh khác trong thế giới Đạo.
  • Có thể sáng tạo ra các thế giới mới.

[Review] 9 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vạn Cổ Chí Tôn – Thái Nhất Sinh Thủy

Nhân vật trong Ngã Dục Phong Thiê

Mạnh Hạo: là nhân vật chính của Ngã Dục Phong Thiên. Mạnh Hạo là một người có vẻ ngoài thư sinh, nhưng lại là một kẻ có tâm cơ, thủ đoạn. Gia cảnh hắn rất nghèo, vì vậy Mạnh Hạo rất ham tài, thường xuyên lừa gạt người khác để kiếm linh thạch. Mạnh Hạo cũng cực kỳ cuồng ngạo: “Nếu ta muốn có, thiên không thể không. Nếu ta muốn không không, thiên không được có”.

Mạnh Hạo có chiêu thức riêng của mình, rất phù hợp với tính cách của hắn và cực kỳ mạnh mẽ:

 • Đệ nhất cấm : Thủy Chung Cấm: là chiêu thức dùng linh lực tạo ra một vòng thủy tinh bao bọc xung quanh người dùng, có thể chống lại mọi công kích.
 • Đệ nhị cấm : Chân Giả Cấm ( thật giả ): là chiêu thức dùng linh lực tạo ra một thế giới giả, khiến người khác bị lừa gạt.
 • Đệ tam cấm : Kim Cổ Cấm ( thời gian ): là chiêu thức dùng linh lực điều khiển thời gian.
 • Đệ tứ cấm : Bản Ngã Cấm: là chiêu thức dùng linh lực điều khiển bản ngã của người khác.
 • Đệ ngũ cấm : Chính Phản Cấm: là chiêu thức dùng linh lực phản hồi lại công kích của đối thủ.
 • Đệ lục cấm : Sinh Tử Cấm: là chiêu thức dùng linh lực điều khiển sinh tử của người khác.
 • Đệ thất cấm : Nhân Quả Cấm: là chiêu thức dùng linh lực điều khiển nhân quả của người khác.
 • Đệ bát cấm : Thân Thần Cấm ( cái này hình như là không gian thì phải ): là chiêu thức dùng linh lực điều khiển không gian.
 • Đệ cửu cấm : Phong Thiên Cấm: là chiêu thức dùng linh lực tạo ra một trận cuồng phong hủy diệt.

Hứa Thanh: là vợ chính của Mạnh Hạo. Hứa Thanh là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, tình cảm. Cô luôn ở bên cạnh Mạnh Hạo, bất kể lúc nào anh cần.

Sở Ngọc Yên: là vợ hai của Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên là một người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ. Cô là một người con gái của một gia tộc lớn, nhưng lại không màng đến quyền lực, địa vị. Cô yêu Mạnh Hạo vì bản chất của anh.

Lý Phú Quý: là một người bạn của Mạnh Hạo. Lý Phú Quý là một người đàn ông tốt bụng, hiền lành. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ Mạnh Hạo.

Cực Yếm: là một con yêu tinh. Cực Yếm là một người có tính cách xấu xa, tham lam. Anh ta luôn tìm cách lừa gạt người khác để kiếm lợi cho bản thân.

Ngũ Gia – con vẹt: là một con vẹt thông minh. Ngũ Gia là người bạn thân của Mạnh Hạo. Anh ta luôn giúp đỡ Mạnh Hạo trong những lúc khó khăn.

Khảo Sơn Lão Tổ: là một người tu tiên. Kháo Sơn Lão Tổ là một người có tính cách hài hước, đáng yêu. Anh ta luôn giúp đỡ Mạnh Hạo và những người bạn của anh.

Khám phá những bộ truyện hay mới nào!

You cannot copy content of this page