Mua ngay

[Review] 10 Cấp độ tu luyện Cảnh giới Ta Luyện Khí 3000 Năm – Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ

Đang có: 318 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Kết đan kỳ tầng 2
10 Cấp độ tu luyện Cảnh giới Ta Luyện Khí 3000 Năm - Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ
10 Cấp độ tu luyện Cảnh giới Ta Luyện Khí 3000 Năm – Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ

[Review] 10 Cấp độ tu luyện Cảnh giới Ta Luyện Khí 3000 Năm – Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ – Tóm tắt sơ lược

Tu Chân Giả

Từ Đoàn Thể Kỳ đến Đại Thừa Kỳ. Mỗi giai đoạn lại được chia thành 4 cấp độ: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ và Đỉnh Phong.

 • Đoàn Thể Kỳ là giai đoạn đầu tiên của quá trình luyện khí, trong đó tu chân giả tập trung vào việc luyện hóa nguyên khí trong cơ thể. Giai đoạn này được chia thành 4 cấp độ, mỗi cấp độ tương ứng với việc tu chân giả có thể luyện hóa bao nhiêu nguyên khí.

 • Luyện Khí Kỳ là giai đoạn tiếp theo, trong đó tu chân giả tiếp tục luyện hóa nguyên khí và đồng thời bắt đầu tập luyện các kỹ năng võ thuật. Giai đoạn này được chia thành 5 cấp độ, trong đó cấp độ 10 là cấp độ cao nhất.

 • Hư Cơ Kỳ là giai đoạn mà tu chân giả bắt đầu bước vào cảnh giới của những người tu luyện cao cấp. Trong giai đoạn này, tu chân giả bắt đầu tu luyện những bí pháp cao cấp hơn và có thể sử dụng những kỹ năng võ thuật mạnh mẽ hơn.

 • Trúc Cơ Kỳ là giai đoạn mà tu chân giả bắt đầu tu luyện đan dược. Trong giai đoạn này, tu chân giả cần phải thu thập những nguyên liệu quý giá để luyện đan.

 • Hư Đan Kỳ là giai đoạn mà tu chân giả bắt đầu luyện đan dược cao cấp. Trong giai đoạn này, tu chân giả có thể luyện ra những đan dược có thể giúp họ tăng cường sức mạnh và tu vi.

 • Kim Đan Kỳ là giai đoạn mà tu chân giả đã luyện thành kim đan. Trong giai đoạn này, tu chân giả có thể đạt đến cảnh giới của tiên nhân.

 • Nguyên Anh Kỳ là giai đoạn mà tu chân giả đã đạt đến cảnh giới của tiên nhân. Trong giai đoạn này, tu chân giả có thể sử dụng những phép thuật mạnh mẽ và có thể bay lượn trên không trung.

 • Phân Thần Kỳ là giai đoạn mà tu chân giả đã đạt đến cảnh giới của đại tiên. Trong giai đoạn này, tu chân giả có thể phân thân thành nhiều người.

 • Hợp Thể Kỳ là giai đoạn mà tu chân giả đã đạt đến cảnh giới của chân tiên. Trong giai đoạn này, tu chân giả có thể hợp nhất với thiên địa.

 • Độ Kiếp Kỳ là giai đoạn mà tu chân giả phải trải qua một kiếp nạn để có thể bước lên cảnh giới cao hơn. Trong giai đoạn này, tu chân giả phải đối mặt với những thử thách vô cùng khó khăn.

 • Đại Thừa Kỳ là giai đoạn cao nhất của quá trình luyện khí. Trong giai đoạn này, tu chân giả đã đạt đến cảnh giới của bất tử.

9 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vạn Cổ Kiếm Thần – Mông Bạch

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

Tiên Nhân

Sau khi đạt đến cảnh giới Đại Thừa Kỳ, tu chân giả sẽ bước vào cảnh giới của tiên nhân. Cảnh giới của tiên nhân được chia thành 5 giai đoạn, từ Địa Tiên Cảnh đến Luân Hồi Cảnh. Mỗi giai đoạn lại được chia thành 4 cấp độ: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ và Đại Viên Mãn.

 • Địa Tiên Cảnh là giai đoạn đầu tiên của cảnh giới tiên nhân. Trong giai đoạn này, tiên nhân bắt đầu tu luyện những bí pháp cao cấp hơn và có thể sử dụng những phép thuật mạnh mẽ hơn.

 • Hậu Thổ Cảnh là giai đoạn mà tiên nhân đã đạt đến cảnh giới của chân tiên. Trong giai đoạn này, tiên nhân có thể tu luyện những bí pháp thượng thừa và có thể sử dụng những phép thuật vô cùng mạnh mẽ.

 • Thương Hải Cảnh là giai đoạn mà tiên nhân đã đạt đến cảnh giới của thiên tiên. Trong giai đoạn này, tiên nhân có thể tu luyện những bí pháp tối thượng và có thể sử dụng những phép thuật kinh thiên động địa.

 • Luân Hồi Cảnh là giai đoạn cao nhất của cảnh giới tiên nhân. Trong giai đoạn này, tiên nhân đã đạt đến cảnh giới Tiên Tôn.

Cảnh giới Luân Hồi Cảnh lại được chia thành hai cấp độ:

 • Phổ Thông (Nhất Đạo Luân Hồi —> Ngũ Đạo Luân Hồi): Đây là giai đoạn mà tiên tôn đã đạt đến cảnh giới của luân hồi. Trong giai đoạn này, tiên tôn có thể luân hồi qua các thế giới khác nhau.
 • Đại Tiên Tôn ( Lục Đạo Luân Hồi ): Đây là giai đoạn cao nhất của cảnh giới tiên nhân. Trong giai đoạn này, tiên tôn đã đạt đến cảnh giới của bất tử vĩnh hằng.
10 Cấp độ tu luyện Cảnh giới Ta Luyện Khí 3000 Năm - Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ
10 Cấp độ tu luyện Cảnh giới Ta Luyện Khí 3000 Năm – Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ

Tiên Đế

Mỗi giai đoạn lại được chia thành 4 cấp độ: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ và Đại Viên Mãn.

Thương Khung Cảnh là giai đoạn đầu tiên của cảnh giới tiên đế. Trong giai đoạn này, tiên đế đã đạt đến cảnh giới của tiên tôn, nhưng sức mạnh vẫn còn ở mức thấp. Tiên đế có thể bay lượn trên không trung, sử dụng phép thuật mạnh mẽ và có thể sống hàng nghìn năm.

Hoàng Thiên Cảnh là giai đoạn tiếp theo, trong đó tiên đế bắt đầu tăng cường sức mạnh và tu vi. Tiên đế có thể tạo ra những vật thể từ nguyên khí, có thể nhìn thấu tương lai và có thể điều khiển thời gian.

Quy Khư Cảnh là giai đoạn cao hơn nữa, trong đó tiên đế đã đạt đến cảnh giới của thần tiên. Tiên đế có thể đi xuyên qua không gian, có thể sống mãi mãi và có thể điều khiển thiên địa.

Hư Hà Cảnh là giai đoạn cao nhất của cảnh giới tiên đế. Trong giai đoạn này, tiên đế đã đạt đến cảnh giới của tiên đế tối cao. Tiên đế có thể tạo ra thế giới mới, có thể thay đổi quy luật tự nhiên và có thể trở thành bất cứ điều gì họ muốn.

Nhân vật

Bạch Thu Nhiên

Bạch Thu Nhiên là nhân vật nam chính của tiểu thuyết “Ta Luyện Khí 3000 Năm”. Anh là Kiếm Tổ của Thanh Minh kiếm tông, có được trời ghét chi thể cùng Thiên Linh Căn cấp bậc mộc linh căn. Bạch Thu Nhiên có tính cách vô tư, thẳng thắn, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Anh cũng là một người rất kiên định và quyết tâm, không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn.

Bạch Thu Nhiên tu luyện Luyện Khí kỳ hơn ba nghìn năm, nhưng vẫn không thể trúc cơ. Anh đã lên trời xuống đất, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được cách đột phá cảnh giới. Cuối cùng, anh đã thành công trúc cơ nhờ vào sự giúp đỡ của Khương Lan.

Sau khi trúc cơ, Bạch Thu Nhiên trở thành một người mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh đã cùng Khương Lan và các nhân vật khác bảo vệ nhân tộc khỏi sự xâm lược của thiên thần.

Khương Lan

Khương Lan là một trong những nhân vật nữ chính của tiểu thuyết. Cô là ôn độc chính thần kiêm thương hải chi thần. Khương Lan có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, luôn sẵn sàng bảo vệ những người cô yêu thương.

Khương Lan và Bạch Thu Nhiên đã gặp nhau khi cô đang bị Thiên Đế tứ hôn. Sau khi kết hôn, Khương Lan đã cùng Bạch Thu Nhiên đối kháng thiên thần bảo hộ nhân tộc.

Tô Hương Tuyết

Tô Hương Tuyết là một trong những nhân vật nữ chính của tiểu thuyết. Cô là tông chủ của Hợp Hoan Tông. Tô Hương Tuyết có tính cách dịu dàng, ôn nhu, luôn quan tâm đến người khác.

Tô Hương Tuyết đã từng bị Bạch Thu Nhiên cứu mạng. Từ đó, cô đã đem lòng yêu anh. Tuy nhiên, Bạch Thu Nhiên lúc đó còn chưa biết yêu, nên cô luôn giữ kín tình cảm của mình.

Sau khi Bạch Thu Nhiên trúc cơ, Tô Hương Tuyết đã trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình. Hai người đã nhanh chóng xác lập bạn lữ quan hệ.

Lê Cẩn Dao

Lê Cẩn Dao là một trong những nhân vật nữ chính của tiểu thuyết. Cô là thiên tài của Thiên Ma tông. Lê Cẩn Dao có tính cách ma tính, luôn làm việc theo ý mình.

Lê Cẩn Dao đã yêu Bạch Thu Nhiên ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô đã dùng mọi thủ đoạn để được ở bên anh. Cuối cùng, cô đã thành công chiếm được trái tim của Bạch Thu Nhiên.

Đường Nhược Vi

Đường Nhược Vi là một trong những nhân vật nữ chính của tiểu thuyết. Cô là trưởng công chúa của Thượng Huyền quốc. Đường Nhược Vi có tính cách mạnh mẽ, kiên cường, luôn phấn đấu cho ước mơ của mình.

Đường Nhược Vi đã gặp Bạch Thu Nhiên khi cô đang nữ giả nam trang ra ngoài trừ yêu. Sau đó, cô đã gia nhập Thanh Minh kiếm tông, bái Bạch Thu Nhiên làm sư phụ.

Đường Nhược Vi cũng đã yêu Bạch Thu Nhiên, nhưng cô luôn giấu kín tình cảm của mình. Cuối cùng, cô đã bày tỏ tình cảm của mình với Bạch Thu Nhiên trong trận quyết chiến cuối cùng.

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vạn Giới Chí Tôn – Nguyễn Thanh Phong

Tóm tắt truyện

Ba ngàn năm trước, thiên tư tuyệt đỉnh Bạch Thu Nhiên được Thanh Minh Đạo Nhân thu làm đệ tử, bắt đầu tu tiên con đường. Tuy nhiên, Bạch Thu Nhiên lại có một thân thể trời ghét chi thể, khiến cho tu vi của anh không thể tiến lên.

Ba ngàn năm sau, Bạch Thu Nhiên vẫn bị mắc kẹt ở Luyện Khí Kỳ, trong khi những người bạn đồng môn của anh đều đã đạt đến những cảnh giới cao hơn. Anh đã lên trời xuống đất, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được cách đột phá cảnh giới.

Một ngày nọ, Bạch Thu Nhiên gặp gỡ Khương Lan, một ôn độc chính thần kiêm thương hải chi thần. Khương Lan đã giúp đỡ Bạch Thu Nhiên tìm ra cách đột phá cảnh giới, và Bạch Thu Nhiên cuối cùng đã thành công trúc cơ.

Sau khi trúc cơ, Bạch Thu Nhiên trở thành một người mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh đã cùng Khương Lan và các nhân vật khác bảo vệ nhân tộc khỏi sự xâm lược của thiên thần.

Câu chuyện của Bạch Thu Nhiên là một câu chuyện về nghị lực và ý chí vượt qua nghịch cảnh. Anh đã không bỏ cuộc trước khó khăn, và cuối cùng đã đạt được thành công.

Dưới đây là một số điểm chính của câu chuyện:

 • Bạch Thu Nhiên là một người tu luyện có thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng lại bị mắc kẹt ở Luyện Khí Kỳ.
 • Anh đã lên trời xuống đất, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được cách đột phá cảnh giới.
 • Một ngày nọ, anh gặp gỡ Khương Lan, và cô đã giúp đỡ anh tìm ra cách đột phá cảnh giới.
 • Sau khi trúc cơ, Bạch Thu Nhiên trở thành một người mạnh mẽ hơn rất nhiều.
 • Anh đã cùng Khương Lan và các nhân vật khác bảo vệ nhân tộc khỏi sự xâm lược của thiên thần.

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

You cannot copy content of this page