Mua ngay

[Review] 13 Cấp độ tu luyện cảnh giới Phàm Nhân Tu Tiên 2 : Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ

Đang có: 170 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Trúc cơ kỳ tầng 5
[Review] 13 Cấp độ tu luyện cảnh giới Phàm Nhân Tu Tiên 2 : Chi Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ - Tóm tắt sơ lược
[Review] 13 Cấp độ tu luyện cảnh giới Phàm Nhân Tu Tiên 2 : Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ – Tóm tắt sơ lược

[Review] 13 Cấp độ tu luyện cảnh giới Phàm Nhân Tu Tiên 2 : Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ – Tóm tắt sơ lược

1. Luyện Khí:

 • Gồm 13 tầng, mỗi tầng chia thành sơ, trung, hậu kỳ.
 • Tu sĩ ở giai đoạn này có tuổi thọ không khác phàm nhân.
 • Mục tiêu chính là hấp thu linh khí, tẩy tủy dịch kinh, rèn luyện thể chất để tiến vào Trúc Cơ Cảnh.

2. Trúc Cơ:

 • Tuổi thọ khoảng 200 năm.
 • Mục tiêu chính là áp súc linh khí trong đan điền, ngưng kết kim đan.
 • Có thể sử dụng Tiên Thiên Chân Hỏa luyện đan luyện khí.

3. Kết Đan:

 • Tuổi thọ khoảng 400 năm.
 • Kim đan đã được ngưng kết hoàn chỉnh.
 • Có thể luyện chế bản mạng pháp bảo.

4. Nguyên Anh:

 • Tuổi thọ khoảng 1000 năm.
 • Kim đan phá vỡ, Nguyên Anh hình thành.
 • Có thể sử dụng anh hỏa luyện đan luyện khí.
 • Cần đề phòng lôi kiếp.

5. Hóa Thần:

 • Tuổi thọ khoảng 2000 năm.
 • Dẫn động thiên địa linh khí, thân thể bất diệt.
 • Có thể sơ bộ điều động thiên địa nguyên khí, sử dụng linh bảo.
 • Phi thăng linh giới.

6. Luyện Hư:

 • Nguyên Anh hóa thành Nguyên Thần, thân thể hóa hư ảnh.
 • Có thể luyện thân ngoại hóa thân.
 • Có thể điều động thiên địa nguyên khí, linh căn ngũ hành hợp nhất.
 • Cần vượt qua ngũ hành chi kiếp, chân lôi kiếp, tâm ma chi kiếp để tiến vào Hợp Thể Cảnh.

7. Hợp Thể:

 • Hư ảnh dần dần hiện ra chân thân.
 • Có thể mượn thiên địa pháp tắc chi lực.
 • Cần vượt qua nguyên anh lôi kiếp, cường hóa thân thể để tiến vào Đại Thừa Cảnh.

8. Đại Thừa:

 • Nguyên Anh được cố hóa, thân thể được đúc lại.
 • Có thể mượn pháp tắc chi lực.
 • Cần vượt qua phi thăng chi kiếp để phi thăng tiên giới.

9. Chân Tiên:

 • Chuyển hóa pháp lực thành tiên linh lực.
 • Có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc chi lực.
 • Cần đả thông tiên khiếu để tiến giai.
 • Có thiên nhân tam suy chi kiếp (thân suy, tiên suy, khiếu suy).

10. Kim Tiên:

 • Ngưng tụ pháp tắc chi ti, có thể thi triển sơ cấp linh vực.
 • Cần đả thông tiên khiếu để tiến giai.
 • Có thiên nhân lưỡng suy chi kiếp (hồn suy, sát suy).

11. Thái Ất Ngọc Tiên:

 • Mỗi lần đả thông 84 tiên khiếu tiến giai.
 • Có thể thi triển trung cấp linh vực.
 • Cần đả thông tiên khiếu để tiến giai.
 • Có thiên nhân nhất suy chi kiếp (nhân suy).

12. Đại La:

 • Mỗi lần đả thông 480 tiên khiếu tiến giai.
 • Có thể thi triển cao cấp linh vực.
 • Cần đả thông tiên khiếu và trảm thi thể để tiến giai.
 • Có Đại La Kính tiến giai (trảm tam thi).

13. Đạo Tổ:

 • Chém đi thi thể thứ ba, đạt tới nửa bước Đạo Tổ Cảnh.
 • Vượt qua Đạo Thiên đại kiếp nạn, Hợp Đạo.
 • Không thể tùy ý xuất thủ tranh đấu.

Lý Diệu – Tu Chân Tứ Vạn Niên (Tinh Vực Bốn Vạn Năm) – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

Phân loại Tiên

1. Ngụy Tiên:

 • Là những Phi Thăng tiên nhân chưa hoàn toàn chuyển hóa trạng thái tiên linh lực, chỉ tương đương với Chân Tiên cảnh hạ giai nhất.

2. Tán Tiên:

 • Là những tiên nhân không nắm giữ pháp tắc lực.
 • Số lượng Tán Tiên rất nhiều, thường được ví như “Thập tiên cửu tán”.
 • Tán Tiên tiến giai bằng cách tu luyện tiên linh lực, nhưng do không có pháp tắc chi lực hộ thân nên gặp nhiều khó khăn hơn so với Chân Tiên khi độ kiếp.

3. Huyền Tiên:

 • Còn được gọi là Lực Tiên, cũng thuộc loại Tán Tiên.
 • Huyền Tiên cũng không cần nắm giữ pháp tắc chi lực mà tập trung tu luyện thể chất, lấy sức mạnh phá vỡ đạo để tiến giai.
 • Huyền Tiên là dị chủng trong Tán Tiên, số lượng cực kỳ ít, thậm chí còn thưa thớt hơn Địa Tiên.

4. Địa Tiên:

 • Dựa vào tín niệm lực của một phương tín chúng, tiên nhân sử dụng thiên môn thủ xảo chi đạo để ngưng tụ ra pháp tắc.
 • Địa Tiên là tồn tại cực kỳ thưa thớt trong tiên giới.
 • Khuyết điểm của Địa Tiên là lực pháp tắc khu vực sẽ gần như mất hiệu lực.
 • Địa Tiên cần một pho tượng đặc biệt để luyện chế và luyện hóa tín niệm lực, hình thành hóa thân Địa Tiên đặc hữu. Hóa thân này có thể sử dụng pháp tắc chi lực, thậm chí còn mạnh hơn bản thể.

5. Chân Tiên:

 • Là những tiên nhân nắm giữ pháp tắc chi lực.
 • Đạo sĩ cần đả thông tiên khiếu quanh thân để bắt đầu tu luyện thành Chân Tiên.

Linh vực cảnh giới

1. Phổ thông Linh vực:

 • Là giai đoạn linh vực sơ cấp, đại bộ phận đạo sĩ đều ở giai đoạn này.

2. Hóa Linh Cảnh:

 • Linh vực có “Vực Linh”, đấu pháp thực lực không thua kém gì bản thể đạo sĩ.

3. Tạo hóa cảnh:

 • Một cảnh tượng tương đối độc đáo, tạo hóa mạnh mẽ có thể biến ảo ra núi, sông, hồ, v.v. để tạo thành một thế giới nhỏ.

4. Thiên Nhân Cảnh:

 • Linh vực từ hư chuyển thực.
[Review] 13 Cấp độ tu luyện cảnh giới Phàm Nhân Tu Tiên 2 : Chi Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ - Tóm tắt sơ lược
[Review] 13 Cấp độ tu luyện cảnh giới Phàm Nhân Tu Tiên 2 : Chi Tiên Giới Thiên – Vong Ngữ – Tóm tắt sơ lược

Đan Dược

1. Phân loại Đan sư:

 • Nhân đan sư: Có thể luyện chế đan dược dành cho tu sĩ ở giai đoạn thấp.
 • Địa đan sư: Có thể luyện chế đan dược cần thiết cho tiên nhân ở giai đoạn Nguyên Anh trở lên.
 • Thiên đan sư: Còn gọi là Đạo đan sư. Đây là cấp bậc cao nhất của luyện đan sư trong Tiên Giới, có thể luyện chế đạo đan (đan dược ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực).

2. Một số loại đan dược tiêu biểu:

 • Vọng Tê Đan: Đan dược dành cho tu sĩ ở giai đoạn Nguyên Anh, giúp tăng cường tu vi.
 • Quy Nguyên Đan: Bổ sung nguyên khí, tăng cường khí huyết.
 • Xuân Lâm Đan: Đan dược giúp Chân Tiên giai đoạn Địa giai tiến giai.
 • Thống Nguyên Đan: Đan dược giúp Chân Tiên giai đoạn Địa giai tiến giai.
 • Nhiên Anh Huyết Đan: Cấm dược giúp tăng mạnh tu vi trong thời gian ngắn nhưng có nguy cơ hủy hoại bản thân.
 • Thừa Uyển Đan: Đan dược giúp Chân Tiên giai đoạn Địa giai tiến giai.
 • Thời gian đạo đan: Đạo đan giúp lĩnh ngộ pháp tắc thời gian.
 • Vạn Luân Đan: Đan dược giúp Chân Tiên giai đoạn Hậu kỳ tiến giai.
 • Kim Hồn Đan: Đan dược hiếm có giúp Chân Tiên giai đoạn Hậu kỳ tăng khả năng đột phá lên Kim Tiên.
 • Hư Nguyên Đan: Đạo đan thuộc tính Âm, giúp tu luyện pháp tắc Âm.
 • Thú Thai Huyền Nguyên Đan: Dùng nguyên liệu từ kỳ thú để luyện chế, giúp tăng cường tu vi.
 • Thái Ất Đan: Đạo đan giúp Kim Tiên đỉnh phong chống lại đệ ngũ suy chi kiếp và tiến giai Thái Ất Cảnh.
 • Thanh Minh Đan: Kim Tiên đan dược.
 • Thiên Hoa Đan: Kim Tiên đan dược.
 • Tuyết Phách Đan: Kim Tiên đan dược giúp bồi bổ nguyên khí và thúc đẩy tu vi.
 • Ngũ Thạch Đan: Kim Tiên đan dược giúp củng cố cảnh giới và tăng tu vi.
 • Túc Sát Đan: Giúp Kim Tiên chống lại sát khí và vượt qua sát suy.
 • Kim Cương Thiết Cốt Đan: Kim chi pháp tắc đạo đan, giúp lĩnh ngộ kim chi pháp tắc và cường hóa thân thể.
 • Ngọc Thanh Đan: Thái Ất cấp tinh tiến đan dược.
 • Ất Uyển Đan: Thái Ất cấp tinh tiến đan dược.
 • Tả Long Đan: Thái Ất trung kỳ tu sĩ tinh tiến tu vi đan dược.
 • Thiên Thanh Đan: Thái Ất cấp bậc tinh tiến đan dược.

Linh Tài Thiên

1. Vân Hạc Thảo:

 • Còn được gọi là cỏ đổi màu, trải qua các giai đoạn chuyển màu theo thời gian: trắng (100 năm), xanh (1000 năm), đỏ (3000 năm), đỏ thẫm (10.000 năm) và tím (hơn 30.000 năm).
 • Hấp thu triều dương chi khí, sau hơn 100 năm sinh ra một tia tiên thiên tử khí.
 • Có tác dụng hỗ trợ tu luyện và luyện chế đan dược.

2. Thổ Tôn Quả:

 • Hình dạng quả hạch đào kỳ lạ, ẩn chứa một tia thổ thuộc tính pháp tắc lực.
 • Sử dụng để luyện chế đan dược thổ thuộc tính hoặc tăng cường tu vi cho tu sĩ thổ hệ.

3. Đản Hồn Hoa:

 • Có thể dùng để luyện chế địa chích hóa thân, giúp địa tiên tiến giai và đột phá bình cảnh tu luyện.
 • Trải qua các giai đoạn chuyển màu theo thời gian: không hoa (100 năm), hoa hồng (1000 năm), hoa tím (5000 năm), hoa vàng (10.000 năm) và hoa trắng (20.000 năm).
 • Mỗi giai đoạn hoa nở lại xuất hiện thêm một đạo kim văn trên cánh hoa.

4. Cầu Long Thảo:

 • Màu xanh biếc như ngọc, hình dạng uốn lượn như rồng, lá nhỏ bám sát thân cây.
 • Ẩn chứa một tia thủy thuộc tính pháp tắc lực.
 • Dùng để luyện chế đan dược thủy thuộc tính hoặc tăng cường tu vi cho tu sĩ thủy hệ.

5. Thiên Linh Trúc Diệp Thảo:

 • Ẩn chứa một tia độc pháp tắc, là nguyên liệu chính để luyện chế linh đan giải độc.

6. Cuồng Diễm Thảo:

 • Hỏa thuộc tính linh thảo, sau 10 vạn năm có tỷ lệ lớn sinh ra một tia hỏa thuộc tính pháp tắc.
 • Dùng để luyện chế đan dược hỏa thuộc tính hoặc đạo đan hỏa hệ.

7. Tinh Huy Thảo:

 • Ẩn chứa tinh thần chi lực, là nguyên liệu tuyệt vời để luyện chế tinh thần đan dược.

8. Lộc nhung thảo:

 • Toàn thân đỏ sậm, hình dạng giống sừng hươu, dùng để luyện chế đan dược chữa thương cho Chân Tiên trở lên.

9. Vạn Hồn Thảo:

 • Sinh trưởng trong vực sâu nơi u hồn tụ tập, là tinh hoa của vạn hồn, có thể tăng cường thần hồn cho Kim Tiên tu sĩ.

10. Huyền Chỉ Hoa:

 • Mấy vạn năm mới nở một lần, kết ra tinh thạch Huyền Chỉ (hoa tâm thạch).
 • Dùng để luyện chế đan dược xua tan sát khí và đột phá sát suy.

11. Lưỡng sinh thụ:

 • Cây tiên giúp tu sĩ vượt qua kiếp nạn hạ sát người.

12. Kim tu thập diệp hoa:

 • Ẩn chứa từng sợi chỉ vàng, mang hào quang ấm áp như mặt trời mọc.
 • Có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của các tiên linh thảo mộc khác.

13. Khổ lạc Hoa:

 • Cây bán trong suốt, lá mỏng manh như băng tinh, mạch lạc bên trong rõ ràng.
 • Là nguyên liệu chính để luyện chế Túc Sát Đan.

14. Huyền Chân chi tinh:

 • Dùng để tiến giai Đại La.

15. U Thủy Tiên Liên:

 • Một trong mười đại tiên liên trong Chân Tiên giới.
 • Có thể giúp tu sĩ chuyển hóa thành U Thủy tiên thể và lĩnh ngộ thủy thuộc tính pháp tắc.

Đường Tam – Đấu La Đại Lục – Tóm tắt tiểu sử Nhân Vật

Thần Binh và Linh Bảo

1. Tiên Khí:

 • Phân loại: Không phân biệt phẩm chất, được chia thành Cửu phẩm đến Nhất phẩm.
 • Ví dụ:
  • Kình Sơn Chùy: Hậu Thiên Tiên Khí, ẩn chứa kim chi pháp tắc, uy lực mạnh mẽ.
  • Liệt Hải Trảm Tiên Kiếm: Hậu Thiên Tiên Khí, ẩn chứa thủy chi pháp tắc phong phú.
  • Minh Hàn Sơn Hà Đồ: Tiên Khí, ẩn chứa Huyền Minh Hàn Khí, có thể phát ra các công kích hàn thuộc tính mạnh mẽ.
  • Bích Ngọc Phi Xa: Tiên Khí loại phi xa, có thể che chắn khí tức.
  • Lôi hỏa lệnh bài: Hậu Thiên Tiên Khí phẩm cấp cao, có thể sử dụng cho Kim Tiên hậu kỳ.

2. Linh Bảo:

 • Ví dụ:
  • Tinh Nguyệt Bảo Kính: Linh bảo có thể phóng thích quang mang hủy diệt.
  • Tử Minh tháp: Linh bảo có thể giam cầm tu sĩ.
  • Xích Huyết Thiên Quỷ Phiên: Linh bảo có thể triệu hồi Quỷ binh chiến đấu.
  • Phong Lôi Sí: Linh bảo cánh phi hành với tốc độ cực nhanh.

3. Một số Thần Binh và Linh Bảo đặc biệt:

 • La Trá Tỳ Bà: Tam phẩm không gian tiên khí của ma chủ.
 • Quân Thiên Nhật Quỹ: Trấn phái Tam phẩm thời gian tiên khí của Chân Ngôn Môn.
 • Di La Kinh Tràng: Tiên khí bên người di la tiên tôn.
 • Sa Bì chi môn: Tiên Khí cổ lão, có thể tổn thương thần hồn tu sĩ.
 • Cửu Yên Lưu Diễm Châu: Xích Hồng Viên Châu khắc hoa văn hỏa diễm, có thể thiêu đốt kẻ thù.
 • Hỏa Giao Đại Kiếm: Hỏa hệ tiên khí của Công Thua Thiên.
 • Thập phương ly hỏa phiên: Có thể ngưng tụ hỏa thú công kích kẻ thù.
 • Ngự Phong trấn thần phù: Bát phẩm thần hồn tiên khí, phòng ngự thần thức công kích.
 • Đoạn Tiêu chiến đao: Bát phẩm tiên khí, có thể phá vỡ phòng ngự kẻ thù.
 • Thiên Hồ Hóa Huyết Đao: Tam phẩm tiên khí, có thể thôn phệ thần thức công kích.
 • Phệ Hồn Đăng: Ngũ phẩm Thần Hồn Tiên Khí.
 • Đại Hoang cổ kiếm: Tứ phẩm kim pháp tắc tiên khí.
 • Lam Sắc phong đại: Tứ phẩm thủy pháp tắc tiên khí.
 • Ly Hỏa Thiên Châu: Tứ phẩm hỏa pháp tắc tiên khí.
 • Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn: Tứ phẩm thổ pháp tắc tiên khí.
 • Tuế Nguyệt Thần Đăng: Tam phẩm thời gian tiên khí do Thái Tuế luyện chế.
 • Thông Thiên kiếm trận đồ: Vật phẩm của Thông Thiên kiếm phái, có thể bày ra kiếm trận uy lực.
 • Thanh Trúc Phong Vân Kiếm: Bảy mươi hai thanh phi kiếm do Hàn Lập luyện chế, là bản mệnh pháp bảo, đã thành tam phẩm tiên khí.
 • Lục đạo Luân Hồi Bàn: Thiên Chi Đạo Khí, có thể ảnh hưởng đến Luân Hồi chuyển thế và đánh thức ký ức kiếp trước.

Thuật Pháp Thiên

1. Luyện thần thuật:

 • Luân Hồi điện rèn luyện thần thức công pháp: Mỗi tầng đều có thần thức bí thuật riêng biệt, giúp tu sĩ rèn luyện và gia tăng sức mạnh thần thức.

2. Công pháp tu luyện:

 • Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công: Phương pháp luyện thể do Lãnh Diễm lão tổ cải biên từ “Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công”, giúp tu sĩ rèn luyện thể chất.
 • Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công: Vô Sinh Kiếm Tông Huyền Tiên tu luyện chân cực chi thân thể công pháp, có thể đả thông quanh thân huyền khiếu tiến giai.
 • Hỗn Nguyên Luyện Thổ Quyết: Thổ thuộc tính địa tiên công pháp, có thể tu luyện tới kim tiên cấp độ.
 • Tiêu Sơn Hàn Băng Quyết: Băng thuộc tính địa tiên công pháp dưới thủy thuộc tính.
 • Hắc Hải Trọng Thủy Kinh: Thủy thuộc tính địa tiên công pháp, mượn tín niệm lực ngưng tụ thủy chi pháp tắc, từ trong nước biển tinh luyện trọng thủy, có thể tu luyện tới kim tiên cấp độ.

3. Bí thuật:

 • Cách Nguyên Pháp Liên: Bắc Hàn Tam Tuyệt Phong Thiên Đô bản mệnh bí thuật, có công hiệu phong ấn nguyên anh linh lực.
 • Cửu U Ma Đồng: Bí pháp đồng tử ma tộc, có thể khám phá các loại ảo giác cấm chế.

4. Kiếm quyết:

 • Hạo Nguyệt kiếm quyết: Vô Sinh Kiếm Tông kiếm tu kiếm quyết, có các loại kiếm trận phụ trợ, bảy mươi hai thanh tinh thần thuộc tính tiên khí có thể bố trí Đại Tinh Hà kiếm trận.

5. Kinh điển:

 • Chân Ngôn Hóa Luân Kinh: Chúc Long Đạo có thể tu luyện ra thời gian phép tắc công pháp, xuất phát từ Chân Ngôn môn, có thể tu luyện ra Chân Ngôn Bảo Luân. Chân Ngôn Vực công pháp.
 • Đông Ất Khô Vinh Kinh: Chân Ngôn Môn Mộc Hoàng Vực công pháp.
 • Huyễn Thần bảo điển: Phục Lăng Tông thời gian công pháp, có thể tu luyện ra Huyễn Thần Sa Cảnh. Thổ Thần vực công pháp.
 • Thủy Diễn tứ thời quyết: Thương Lưu Cung thời gian công pháp, có thể tu luyện ra Quang Âm Tịnh Bình. Thủy Diễn Vực công pháp.
 • Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập: Chân Ngôn Môn Lưu Hỏa Vực công pháp, có thể tu luyện ra Đoạn Thời Hỏa Pháp.

6. Thần thông:

 • Pháp ngôn thiên địa: Chân Ngôn môn ngôn xuất pháp tùy thần thông.
 • Tu Di cảm ứng thiên: Di La giấu trong lời nói của trời đất nói cho Hàn Lập;

7. Pháp môn:

 • Huyền Sát Minh Linh Công: Công pháp tro tiên lợi dụng sát khí trùng kích tiên khiếu.
 • Bích Hải Thiên Ba Công: Đỉnh cấp thủy thuộc tính công pháp, có thể lĩnh ngộ triều tịch pháp tắc, Hắc Sơn Tiên Vực Bích Hải Chân Quân thành danh công pháp.
 • Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết: Tuyệt học trấn phái Chân Ngôn Môn, Phân Thủy Diễn (Thủy Diễn Tứ Thời Quyết), Chân Ngôn (Chân Ngôn Hóa Luân Kinh), Lưu Hỏa (Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập), Thổ Thần (Huyễn Thần Bảo Điển), Mộc Hoàng (Đông Ất Khô Vinh Kinh).
 • Đại Viêm Phần Thiên Quyết: Một bộ công pháp cao cấp có thể tu luyện ra hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực, công truyền thiên công pháp.
 • Vũ Hóa Phi Thăng Công: Chuyên tâm mở ra hai chân huyền khiếu huyền bính công pháp.
 • Đại Lực Kim Cương Quyết: Tập trung khai khiếu trên hai tay huyền tiên công pháp.

[Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Lạn Kha Kỳ Duyên – Chân Phí Sự

Chân Linh Thiên

1. Phân loại Chân Linh Thiên:

 • Chân Linh Tiên Giới: Là những sinh vật sinh sống ở tiên giới, sở hữu sức mạnh và khả năng phi thường hơn hẳn so với Chân Linh ở hạ giới. Một số ví dụ tiêu biểu bao gồm:
  • Cửu Thủ Hàn Long: Chân Linh có thể khống chế thủy chi pháp tắc một cách thuần thục, sánh ngang với Chân Tiên trung kỳ đại năng.
  • Thần Long: Một trong những Chân Linh thượng cổ, là tổ tiên của Thần Nguyên Thú.
  • Kim Sí Đại Bằng Điêu: Nổi tiếng với tốc độ phi thường, Kim Sí Thanh Quang Điêu mang trong mình huyết mạch của Kim Sí Đại Bằng Điêu.
  • Lôi Quỳ: Chân Linh kỳ dị lừng lẫy ở Chân Tiên giới, có khả năng sử dụng Cửu Thiên Lôi Điện và xua tan âm hồn tà ác.
  • Bạch Ngọc Tỳ Hưu: Chân Linh mang lại tài lộc, có thể nuốt chửng linh bảo thiên địa và tạo ra một phương thiên địa riêng trong bụng.
 • Chân Linh Hạ Giới: Là những sinh vật sinh sống ở hạ giới, tuy không mạnh mẽ bằng Chân Linh Tiên Giới nhưng vẫn sở hữu sức mạnh và khả năng vượt trội so với các loài sinh vật bình thường. Một số ví dụ tiêu biểu bao gồm:
  • Chân Long (bao gồm kim long, tử tinh chân long, băng long và biến thể cầu giao ngũ sắc)
  • Thiên Phượng (bao gồm thải phượng, ô phượng, băng phượng, mộc phượng)
  • Kỳ Lân (bao gồm Hắc Kỳ Lân, Ly Hỏa Kỳ Lân)
  • Du Thiên Côn Bằng
  • La Cù
  • Ngũ Quang Khổng Tước
  • Kim Ô
  • Mộc Phượng
  • Kỳ Lân (bao gồm Hắc Kỳ Lân, Ly Hỏa Kỳ Lân)
  • Du Thiên Côn Bằng
  • La Cù
  • Ngũ Quang Khổng Tước
  • Kim Ô
  • Động Hổ Thú
  • Cửu Đầu Điểu
  • Lê Hống
  • Hỏa Ngạc
  • Sơn Nhạc Cự Viên
  • Hắc Giáp Thiên Long Chu
  • Huyết Diễm Lục Khúc Chu
  • Thiên Mục Tà Chu
  • Huyền Vũ
  • Thất Thủ Kiêu
  • Lục Sí Cốt Diu
  • Thất Túc Chân Ô

2. Vai trò của Chân Linh Thiên:

 • Làm vật cưỡi, linh thú: Một số Chân Linh Thiên được thuần hóa và trở thành vật cưỡi, linh thú cho các tu sĩ, giúp họ di chuyển nhanh chóng và gia tăng sức mạnh chiến đấu.
 • Luyện chế thành đan dược, pháp bảo: Chân Linh Thiên có thể được luyện chế thành đan dược, pháp bảo mang lại nhiều lợi ích cho tu sĩ.
 • Làm nguyên liệu tu luyện: Một số bộ phận của Chân Linh Thiên có thể được sử dụng làm nguyên liệu để tu luyện công pháp, bí thuật.
 • Là đối thủ, thử thách: Chân Linh Thiên cũng có thể là đối thủ, thử thách mà các tu sĩ phải đối mặt trong quá trình tu luyện.

Pháp Tắc Thiên

1. Ba ngàn đại đạo và pháp tắc chí tôn:

 • Ba ngàn đại đạo tượng trưng cho vô số con đường tu luyện khác nhau mà các tu sĩ có thể theo đuổi. Mỗi đại đạo đều dựa trên một loại pháp tắc nhất định.
 • Ba pháp tắc chí tôn là Thời gian, Không gian và Luân hồi được xem là nguồn gốc của mọi pháp tắc khác, là nền tảng cho sự vận hành của vũ trụ.

2. Các loại pháp tắc khác:

 • Pháp tắc Bản Nguyên Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là những pháp tắc cơ bản, cấu tạo nên vạn vật trong vũ trụ.
 • Pháp tắc tự nhiên: Băng, Biển, Sương mù, Thủy Tịch, Huyết Chi, Phong Chi, Lôi Chi, Tốc Độ, Khí Chi,… đại diện cho các hiện tượng tự nhiên khác nhau.
 • Pháp tắc đặc biệt: Giam cầm, Hủy diệt, Ăn mòn, Sát Khí, Thôn Phệ, Ngũ Âm, Kịch Độc, Ma Vụ, Khô Cốt, Khôi Lỗi,… có những tác dụng và ảnh hưởng riêng biệt.
 • Pháp tắc tinh thần: Linh Hồn, Âm Dương, Tâm Ma, Tiên Tri,… liên quan đến tinh thần và ý thức của tu sĩ.
 • Pháp tắc tà đạo: Quỷ Đằng, Nguyền rủa, Sát lôi, Quỷ mị, Huyễn hư, Thôi miên, Mộng, Khô vinh,… mang tính chất tà ác và nguy hiểm.

3. Hỗn độn pháp tắc:

Hỗn độn pháp tắc được xem là pháp tắc cổ xưa nhất, là nguồn gốc của mọi pháp tắc khác. Nó đại diện cho sự hỗn mang ban sơ của vũ trụ, trước khi có sự phân chia thành các pháp tắc riêng biệt.

4. Ý nghĩa của pháp tắc:

 • Pháp tắc là nền tảng cho sức mạnh của tu sĩ. Việc lĩnh ngộ và điều khiển pháp tắc một cách thành thạo giúp tu sĩ thi triển ra các loại thần thông phép thuật, gia tăng sức mạnh chiến đấu và vượt qua các thử thách trong quá trình tu luyện.
 • Pháp tắc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chế tạo pháp bảo, đan dược và các vật phẩm tu luyện khác.
 • Hiểu biết về pháp tắc giúp tu sĩ có thể hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh và đưa ra những quyết định sáng suốt trong quá trình tu luyện.

5. Một số lưu ý:

 • Mỗi loại pháp tắc đều có những đặc điểm và quy luật riêng, đòi hỏi tu sĩ phải có thời gian và công sức để nghiên cứu và lĩnh ngộ.
 • Việc sử dụng pháp tắc một cách hợp lý và hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc thành công của tu sĩ.
 • Một số pháp tắc có thể mang lại sức mạnh to lớn nhưng cũng đi kèm với những nguy hiểm và rủi ro nhất định.

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tinh Võ Thần Quyết – Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Thế giới

Tiên Giới:

 • Bắc Hàn Tiên Vực: Nằm ở phía bắc của Tiên Giới, được chia thành nhiều khu vực nhỏ hơn như Hoang Lan đại lục, Thượng A đại lục, Tiểu Thiên U Cảnh, Cổ Vân đại lục, Minh Hàn đại lục và lục địa hoang dã.

 • Tứ Minh tiên khu: Gồm bốn tiên vực: Hắc Hắc Tiên Vực, Hắc Thổ Tiên Vực, Phục Trạch Tiên Vực và Nguyên Cạnh Tiên Vực.

 • Tiểu Kim Nguyên tiên vực: Nằm ở phía tây của Tiên Giới.

 • Trung Thổ Tiên Vực: Tiên vực lớn nhất trong 36 đại tiên vực của Tiên Giới, là nơi đặt trụ sở của Thiên đình. Trung Thổ Tiên Vực được chia thành Cửu Châu Tứ Hải, với mỗi châu là một lục địa rộng lớn.

 • Các tiên vực khác: Ngoài ra còn rất nhiều tiên vực khác trong Tiên Giới, bao gồm Đại Kim Nguyên Tiên Vực, Khai Nguyên tiên vực, Chu Nguyên tiên vực, Mậu Thổ tiên vực, Minh Hải tiên vực, Thiên Tinh tiên vực, Thiên Thương tiên vực, Thanh Mãng tiên vực, Sở Dư tiên vực, Càn Nguyên tiên vực, Bắc Trú tiên vực, Thiên Hỏa tiên vực, Lưu Lan tiên vực, Thương Hải tiên vực, Phi Dực tiên vực, Hạc Cương tiên vực, Lục Thủy tiên vực và Huyền Thiên tiên vực.

 • Man Hoang giới vực: Nằm ở rìa ngoài của Tiên Giới, là nơi sinh sống của các loài Man Hoang Cổ Tộc và Chân Linh. Man Hoang giới vực được chia thành nhiều khu vực, bao gồm Thập Hoạn Sơn Mạch và Bát Hoang Sơn.

 • Ma vực:Nơi sinh sống của Ma tộc và Ma tu sĩ. Ma vực được chia thành nhiều khu vực, bao gồm Nam Hoang vực, Lâm Thánh vực, Sơn Trạch vực, Trầm Khâu vực, Khoáng Cảnh vực, Hoàng Lĩnh vực, Thập Mộng vực, Mặc Hải vực và Không Cảnh Tích Vảy.

Hôi Giới:

 • Nằm ở một chiều không gian khác với Tiên Giới, Hôi Giới là nơi sinh sống của các loài sinh vật hung dữ và tàn bạo. Hôi Giới được chia thành ba thế lực lớn: Cửu U Vực, Hắc Thằng Vực và Luân Hồi vực.

Ngoài ra, còn có rất nhiều địa điểm bí ẩn và nguy hiểm khác, chẳng hạn như Vô Tối Ma Vực, Thái Ất Tiên Cung, Tru Tiên Vực và Diệt Thế Ma Quật.

Thế lực

1. Thế lực chính trị:

 • Thiên Đình: Là cơ quan quản lý lớn nhất của Tiên Giới, chịu trách nhiệm duy trì trật tự và an ninh cho toàn bộ thế giới. Thiên Đình được chia thành nhiều bộ phận khác nhau, bao gồm các tiên cung (quản lý trật tự) và tiên ngục (quản lý hình sự).

 • Luân Hồi Điện: Là thế lực đối lập với Thiên Đình, có tham vọng lật đổ trật tự hiện tại và thiết lập một thế giới mới. Luân Hồi Điện sở hữu nhiều thế lực bí ẩn dưới trướng, such as Thập Phương Lâu (tổ chức sát thủ), Vô Thường Minh (tổ chức giao dịch) và Dịch Bào Hội (tổ chức dịch dung).

2. Tông môn tu tiên:

 • Cửu Nguyên Quan: Tông phái do Cửu Nguyên Đạo Tổ sáng lập, một trong những thế lực tu tiên mạnh nhất Tiên Giới.

 • Bách Tạo Sơn: Tông môn luyện khí lớn nhất Tiên Giới, sở hữu kỹ thuật luyện khí vô cùng tinh vi và bí truyền.

 • Chân Ngôn Môn: Từng là tông phái đệ nhất của Hắc Thổ tiên vực, nhưng đã bị Thiên Đình tiêu diệt.

 • Thông Thiên Kiếm Phái: Tông môn đệ nhất của Tiểu Kim Nguyên tiên vực, nổi tiếng với kiếm pháp tinh diệu và uy lực.

 • Thiên Thủy Tông: Một trong ba đại tông môn đầu tiên của Tiểu Kim Nguyên Tiên Vực, chuyên về tu luyện thủy hệ công pháp.

3. Chủng tộc cổ xưa:

 • Tứ đại vương tộc: Bao gồm Thanh Hồ tộc, Trùng tộc, Man Hoang Cổ Tộc và Xám Giới Xám Tiên, là những chủng tộc hùng mạnh thống trị khu vực Man Hoang.

 • Hư Hợp tộc: Quý tộc có địa vị cao trong giới Xám, sở hữu sức mạnh và tài năng phi thường.

 • Cửu U tộc: Chủng tộc thiên tài của Xám Giới, thống trị Cửu U Vực.

 • Thập hoạn đại vương: Mười đại la ma thú thống trị khu vực phía nam Ma Vực.

 • Man Hoang Bát Chân Linh Vương: Tám vị Chân Linh Vương hùng mạnh, từng thống trị Man Hoang giới vực trong quá khứ.

4. Các thế lực khác:

 • Dạ Dương vương triều: Thế lực do Ma Vực Ma Chủ thống trị.

 • Quảng Nguyên Trai: Thương hội lớn nhất Ma Vực, sở hữu mạng lưới kinh doanh rộng khắp Tiên Giới.

 • Man Hoang thánh điện: Liên minh do Man Hoang Bát Chân Linh Vương thành lập để duy trì hòa bình và trật tự cho Man Hoang giới vực.

[Review] 2 Cấp độ tu luyện cảnh giới Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân – Nhược Sâm Số Tự

Nhân vật

Hàn Lập:

 • Nhân vật chính của truyện, là một tu sĩ miệt mài tu luyện, trải qua vô số gian khổ cuối cùng phi thăng Tiên giới.
 • Tại Tiên giới, do tiết lộ bí mật mà bị truy sát, may mắn trốn thoát và rơi vào Giới Linh Hoàn.
 • Tu luyện lại từ đầu, phi thăng lần thứ hai, phá giải phong ấn, gia nhập Chúc Long Đạo, lĩnh ngộ ra Thời Gian Đạo.
 • Trải qua nhiều kiếp nạn, chiến đấu với Đạo Tổ, trở thành Đạo Tổ.
 • Cuối cùng, vì tránh Thiên Đạo, Hàn Lập ngã xuống cảnh giới Đại La đỉnh phong.

Nam Cung Uyển:

 • Đạo lữ của Hàn Lập, sau khi đại thừa được triệu hồi đến Luân Hồi điện, thức tỉnh ký ức kiếp trước là Đại La đạo sĩ Cam Như Sương.
 • Sau khi khôi phục ký ức, Nam Cung Uyển lui về tu luyện, bị bắt, được Hàn Lập cứu.
 • Sau đại chiến, Hàn Lập ẩn cư, Nam Cung Uyển ở lại Hắc Thổ tiên vực, tu vi Thái Ất đỉnh phong.

Tử Linh tiên tử:

 • Một trong những hồng nhan của Hàn Lập.
 • Phi thăng Ma giới, bị khống chế, gặp lại Hàn Lập, ở lại tu luyện trong Tích Phốt Pho Không Cảnh.
 • Sau đó gặp lại Hàn Lập ở U Minh giới, du hành nhân gian, ở lại U Minh giới trước đại chiến.
 • Hiện cùng Giải đạo nhân theo Hàn Lập đến Hắc Thổ tiên vực ẩn cư, tu vi Đại La trung kỳ.

Băng Phượng Tiên Tử:

 • Hàn Lập và Băng Phượng Tiên Tử là tri kỷ của nhau.
 • Hai người quen biết nhau khi Băng Phượng bị bắt giữ tại Linh Giới.

Cổ Hoặc Kim:

 • Là Thời Gian Đạo Tổ, một trong những vị thần mạnh nhất trong truyện.
 • Có ý đồ nắm giữ toàn bộ pháp tắc chi lực hỗn độn và sáng tạo ra một thế giới mới.
 • Bị Hàn Lập, Luân Hồi Điện Chủ và Ma Chủ liên thủ tiêu diệt.

Luân Hồi Điện Chủ (Hàn Lập):

 • Là một phiên bản khác của Hàn Lập, tu luyện thời gian pháp tắc đến đỉnh phong.
 • Sau khi thất bại trước Cổ Hoặc Kim, Luân Hồi Điện Chủ quay ngược thời gian về trước khi Hàn Lập sinh ra và thay đổi quy luật Luân Hồi.
 • Tuy nhiên, Luân Hồi Điện Chủ cuối cùng cũng bị Thiên Đạo đồng hóa và ngã xuống.

Liễu Nhạc Nhi:

 • Là một hồ ly thuộc Vân Hồ tộc, bị Huyết Đao Câu sát hại.
 • Sau đó được Hàn Lập cứu và đưa đến Tiên giới Man Hoang Linh Hồ tộc tu luyện.
 • Liễu Nhạc Nhi sau này trở thành người thừa kế Chân Linh Vương Cửu Vĩ Tiên Hồ.

Ma Quang:

 • Là một tâm ma từ ngoài thiên hà, không có thực thể.
 • Ban đầu là linh thú của Hàn Lập, sau đó trở thành Ma Chủ của Man Hoang Thâm Uyên.
 • Ma Quang có ý đồ lợi dụng Hàn Lập để đạt được mục đích của mình.

Nhân vật khác:

 • Đào Vũ: Là một Thái Ất Kim Tiên ở Tiên Giới, truy sát Hàn Lập vì tiết lộ bí mật tạo hóa tinh hạt.
 • Phùng Thanh Thủy: Kẻ thù của Hàn Lập, tu vi Đại La đỉnh phong, luôn tìm cách hãm hại Hàn Lập.
 • Huyết Đao Câu: Sát thủ giết hại Liễu Nhạc Nhi.
 • Phệ Kim Trùng: Yêu thú Thái Ất hậu kỳ truy sát Hàn Lập.
 • Phương Bàn: Kẻ chủ mưu khiến Hàn Lập mất đi ba trăm năm trí nhớ.
 • Lãnh Diễm Lão Tổ: Sáng lập tổ sư của Lãnh Diễm Tông, đã phi thăng Tiên Giới nhưng sau đó chết ở Minh Hàn Tiên Phủ.
 • Cam Cửu Chân: Luân Hồi Điện Thiếu Chưởng Sứ, có ý đồ lợi dụng Hàn Lập để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Hùng Sơn: Phó Đạo Chủ Chúc Long Đạo, có hiềm thù với Hàn Lập.
 • Bách Lý Viêm: Đạo Chủ thứ nhất của Chúc Long Đạo, thực chất là nhân vật cao tầng Bắc Hàn Tiên Vực của Luân Hồi Điện.
 • Tiêu Tấn Hàn: Tiên Cung Cung Chủ, một trong tam đại Kim Tiên đỉnh phong của Bắc Hàn Tiên Vực.
 • Phong Thiên Đô: Đại Trưởng Lão Phục Lăng Tông, một trong tam đại Kim Tiên đỉnh phong của Bắc Hàn Tiên Vực.
 • Công Thâu Cửu: Thiên Đình Giám Tra Tiên Sứ, Thái Ất Cảnh sơ kỳ, có ý đồ bắt Hàn Lập tu luyện Luyện Thần Thuật.

Tóm tắt sơ lược Phàm Nhân Tu Tiên 2: Chi Tiên Giới Thiên

Thông tin:

 • Tên đầy đủ: Phàm Nhân Tu Tiên 2: Chi Tiên Giới Thiên
 • Tên tiếng Trung: 凡人修仙之仙界篇
 • Tên tiếng Anh: Record of Mortal’s Journey to Immortality: Immortal Realm
 • Thể loại: Tiên hiệp, Huyền huyễn
 • Tác giả: Vong Ngữ
 • Tình trạng: Hoàn thành
 • Số chương: 1394
 • Số chữ: 433,43 Vạn chữ

Nội dung:

Phàm Nhân Tu Tiên 2: Chi Tiên Giới Thiên là phần tiếp theo của Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ. Truyện xoay quanh hành trình tu tiên của Hàn Lập tại Tiên Giới, tiếp nối những gì dang dở ở phần 1.

Hàn Lập, một tu sĩ phàm nhân với ý chí kiên định và nghị lực phi thường, đã từng bước chinh phục những thử thách gian nan, từ thế giới phàm tục cho đến tiên giới. Tại đây, hắn tiếp tục đối mặt với vô số nguy hiểm và kẻ thù hùng mạnh, nhưng cũng thu hoạch được vô số pháp bảo và bí thuật tu luyện quý giá.

Câu chuyện theo chân Hàn Lập khám phá những bí ẩn của Tiên Giới, dần dần vén màn bí mật về nguồn gốc của mình và vận mệnh của thế giới tu tiên. Liệu Hàn Lập có thể đạt được mục tiêu tu tiên chí cao hay không?

Điểm nổi bật:

 • Hệ thống tu luyện hoàn chỉnh và logic: Phàm Nhân Tu Tiên 2: Chi Tiên Giới Thiên sở hữu hệ thống tu luyện vô cùng chi tiết và logic, được xây dựng dựa trên nền tảng khoa học và triết học. Điều này giúp cho việc theo dõi hành trình tu luyện của Hàn Lập trở nên hấp dẫn và thuyết phục hơn.
 • Cốt truyện ly kỳ và gay cấn: Cốt truyện của Phàm Nhân Tu Tiên 2: Chi Tiên Giới Thiên luôn giữ được sự gay cấn và hấp dẫn, với những tình tiết bất ngờ và những trận chiến hoành tráng.
 • Nhân vật đa dạng và phong phú: Các nhân vật trong Phàm Nhân Tu Tiên 2: Chi Tiên Giới Thiên được xây dựng một cách sinh động và có chiều sâu, với những tính cách và mục tiêu riêng biệt.
 • Văn phong trau chuốt và mượt mà: Vong Ngữ sở hữu lối văn hành trau chuốt, mượt mà, dễ đọc và dễ hiểu.

Tóm tắt nội dung

Quyển 1: Phong Khởi Linh Hoàn

 • Hàn Lập phi thăng tiên giới nhưng bị đánh trọng thương, mất trí nhớ và rơi vào Linh Hoàn giới.
 • Gặp gỡ Liễu Nhạc Nhi, được đặt tên là Liễu Thạch.
 • Liễu Nhạc Nhi giúp Hàn Lập chữa trị mất trí nhớ, nhưng bị Bạch Thạch chân nhân hãm hại.
 • Hàn Lập gia nhập Lãnh Diễm Tông, tu luyện Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công và lén lút trở về tiên giới.

Quyển 2: Trọng Hồi Tiên Giới

 • Hàn Lập đến Ô Mông đảo Bắc Hàn Tiên Vực, trở thành tổ thần.
 • Tu luyện Hắc Hải Trọng Thủy Kinh, lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc và phá bỏ xiềng xích nguyên anh.
 • Gia nhập Chúc Long Đạo, tu luyện thời gian công pháp chân ngôn hóa luân kinh.
 • Tìm lại hạch tâm của Giải đạo nhân và Thanh Trúc Phong Vân Kiếm.
 • Đánh chết Trọng Loan, thu được Kim Tiên Khôi Lỗi và Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn.
 • Giải đạo nhân dung hợp kim tiên khôi lỗi, Hàn Lập tiến giai đến Chân Tiên hậu kỳ.
 • Luyện chế Thời Gian Đạo Đan, lĩnh ngộ thời gian phép tắc.
 • Cùng Chưởng Thiên Bình xuyên qua quá khứ, truyền thụ công pháp cho phụ thân Hàn Lập.
 • Tiếp xúc với Minh Hàn tiên phủ, thu hồi kim đồng và tiến vào bí cảnh.
 • Tu luyện trong bí cảnh ngàn năm, tiến giai Kim Tiên trung kỳ, tiêu diệt Cừ Linh.
 • Hỗ trợ chúng kim tiên đánh chết Tiêu Tấn Hàn và Thái Ất Ngọc Tiên Công Thua Lâu.
 • Rời khỏi Minh Hàn tiên phủ.

Quyển 3: Thời không mê tung

 • Tránh né truy nã của thiên đình, Hàn Lập đến Hắc Thổ tiên vực.
 • Gặp Thái Ất hậu kỳ Phệ Kim Tiên, được Thiên Hồ tộc Đại La đạo sĩ cứu giúp.
 • Tu luyện đến Kim Tiên hậu kỳ, ma quang tiến giai đến Thái Ất sơ kỳ.
 • Chém chết Thái Ất Phệ Kim Tiên, Kim Đồng tiến giai Thái Ất.
 • Tham gia vào di tích Chân Ngôn môn, bị truyền tống đến Xám Giới.
 • Tìm kiếm Tẩy Sát Trì để rửa sạch sát khí, vượt qua sát suy.
 • Gặp Ốc Hồn, bị Đại La đạo sĩ bắt và cấy U Hồn Trùng.
 • Được Ốc Hồn giải cứu, sau đó lại bị truy sát.
 • Tìm được Tẩy Sát Trì, tẩy đi sát khí và giải trừ phong ấn cho Thiên Hồ tộc Đạo tổ.
 • Truyền tống đến Ma Vực, cùng Thạch Xuyên Không tiến giai Thái Ất cảnh giới.
 • Giải cứu Tử Linh bị lưu đày, sau đó bị truyền tống đến Kim Nguyên tiên vực.

Quyển 4: Đại La chi tranh

 • Bị mai phục tại Kim Nguyên Tiên Vực, Hàn Lập đến Thanh Hồ nhất tộc tu luyện đến Thái Ất trung kỳ.
 • Bị Đại La đạo sĩ Kỳ Ma Tử truy sát, Hàn Lập trốn thoát và tu luyện đến Thái Ất đỉnh phong.
 • Thái Tuế phủ hiện thế, Hàn Lập thu thập bảo vật.
 • Bị truy sát, được Bình Linh cứu giúp và xuyên việt thời gian.
 • Bái Di La lão tổ làm sư phụ, tu luyện tại Chân Ngôn môn.
 • Bị nhốt ở Cửu Nguyên Quan, tiến vào Man Hoang đại lục và Kim Nguyên Đại Tiên Vực.
 • Gặp Tiểu Bạch và cứu nó, tu luyện mười vạn năm trong Thiên Toàn đại trận, tiến giai Đại La và Linh Vực tiến giai Thiên Nhân cảnh.
 • Hợp tác với Đại La Phệ Kim Tiên Khúc Lân để tìm kiếm Kim Đồng.
 • Đánh chết Đại La trung kỳ đạo sĩ Quỷ Linh Tử, phong ấn ác thi.

Quyển 5: Đại Đạo Quy Nhất

 • Cứu Kim Đồng tại Cửu Nguyên Quan, Hàn Lập được Lý Nguyên Nghiên thả đi.
 • Tu luyện ba vạn năm, Hàn Lập chém đi ác thi và tiến giai Đại La trung kỳ.
 • Tìm kiếm Diêm La Chi Phủ, Hàn Lập kế thừa Y Thoa của Di La Lão Tổ.
 • Gặp Đạo Tổ Cốt Hoàng, Luân Hồi Điện Chủ xuất hiện và thuấn sát Cốt Hoàng.
 • Kim Đồng khôi phục ký ức kiếp trước và muốn báo thù.
 • Hàn Lập tu luyện hai mươi vạn năm, chém đi Thiện Thi và tiến giai Đại La hậu kỳ.
 • Tử Linh tiến giai Thái Ất đỉnh phong.
 • Cứu Nam Cung Uyển, Hàn Lập đánh bại Đạo Tổ Phùng Thanh Thủy.
 • Tu luyện vạn năm, Hàn Lập chém đi tự mình thi và đạt tới nửa bước Đạo Tổ.

[Review] 14 Cấp độ tu luyện cảnh giới Nguyên Long – Nhâm Oán

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

You cannot copy content of this page