Lý Diệu – Tu Chân Tứ Vạn Niên (Tinh Vực Bốn Vạn Năm) – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Lý Diệu – Chiến binh phi thường trong Tu Chân Tứ Vạn Niên (Tinh Vực Bốn Vạn Năm) Xuất thân: Thuộc Tinh Diệu liên bang, một tổ chức do những tu chân giả chiến đấu cùng sáng tạo ra. Là tu sĩ Hợp Thể kỳ, đạt đến cấp bậc Khải Sư và Khải Tượng. Kỹ … Đọc tiếp Lý Diệu – Tu Chân Tứ Vạn Niên (Tinh Vực Bốn Vạn Năm) – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật