Mua ngay

[Review] 9 Cấp độ tu luyện cảnh giới Lâm Uyên Hành – Trạch Trư

Đang có: 332 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Kết đan kỳ tầng 3
9 Cấp độ tu luyện cảnh giới Lâm Uyên Hành - Trạch Trư
[Review] 9 Cấp độ tu luyện cảnh giới Lâm Uyên Hành – Trạch Trư – Tóm tắt sơ lược

[Review] 9 Cấp độ tu luyện cảnh giới Lâm Uyên Hành – Trạch Trư – Tóm tắt sơ lược

Trúc cơ

Trúc cơ, tu sĩ sẽ sử dụng công pháp để gia tăng thêm khí huyết cho cơ thể. Khi này, tu sĩ chưa có tính linh thần thông, tức là chưa có khả năng tu luyện thần thông. Việc tu luyện của họ chủ yếu là võ học, rèn luyện thân thể và tăng thêm nguyên khí.

Cảnh giới Trúc cơ được chia thành 6 trọng:

 • Trúc cơ sơ trọng: Đây là trọng đầu tiên của cảnh giới Trúc cơ. Tu sĩ ở trọng này có thể điều khiển nguyên khí vận hành trong cơ thể.
 • Trúc cơ trung trọng: Tu sĩ ở trọng này có thể vận dụng nguyên khí để phát ra công lực.
 • Trúc cơ cao trọng: Tu sĩ ở trọng này có thể sử dụng nguyên khí để tạo ra các vật thể hữu hình.
 • Trúc cơ thượng trọng: Tu sĩ ở trọng này có thể điều khiển nguyên khí để điều khiển thời tiết và thiên địa.
 • Trúc cơ đỉnh trọng: Đây là trọng cuối cùng của cảnh giới Trúc cơ. Tu sĩ ở trọng này có thể đạt đến cảnh giới Thần thông.

Uẩn Linh

Uẩn Linh là một phương pháp tu luyện thần thông khác với Trúc cơ. Phương pháp này dựa vào việc tu luyện tính linh để đạt được thần thông.

Uẩn Linh có 6 trọng động thiên:

 • Thanh Hư Thiên: Đây là trọng đầu tiên của Uẩn Linh. Tu sĩ ở trọng này có thể cảm nhận được tính linh của mình.
 • Không Minh Thiên: Tu sĩ ở trọng này có thể điều khiển tính linh của mình.
 • Huyền Ảo Thiên: Tu sĩ ở trọng này có thể giao lưu với các tính linh khác.
 • Cực Trời Trọng Huyền: Tu sĩ ở trọng này có thể đạt đến cảnh giới Thần thông.
 • Trọng 9 thất trời: Đây là trọng thứ 5 của Uẩn Linh. Tu sĩ ở trọng này có thể đạt đến cảnh giới Thần thông cao hơn.
 • Ngọc Thanh Thiên: Đây là trọng cuối cùng của Uẩn Linh. Tu sĩ ở trọng này có thể đạt đến cảnh giới Thần thông tối cao.

Nguyên Động

 Tại cảnh giới này, nguyên khí của tu sĩ sẽ hóa thành đan nguyên.

Đan nguyên là một vật thể rắn được hình thành từ nguyên khí. Nó có khả năng hấp thụ nguyên khí từ bên ngoài và giúp tu sĩ tăng cường thực lực.

Ly Uyên

Ly Uyên là cảnh giới tu luyện tiếp theo sau Nguyên Động. Tại cảnh giới này, tu sĩ sẽ thành lập đại uyên.

Đại uyên là một không gian ảo được tạo ra bởi tu sĩ. Nó có khả năng chứa đựng nguyên khí, tính linh và các vật thể khác.

[Review] 14 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đại Quản Gia Là Ma Hoàng – Dạ Kiêu

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

Thiên Tượng

Thiên Tượng là cảnh giới tu luyện tiếp theo sau Ly Uyên. Tại cảnh giới này, tính linh của tu sĩ sẽ trở thành ác quỷ.

Ác quỷ là một loại sinh vật siêu nhiên có sức mạnh và tốc độ vượt trội hơn con người. Chúng thường mang tính hung ác, tàn bạo và thích gây hại cho người khác.

Chinh Thánh

Tại cảnh giới này, tu sĩ sẽ đạt đến cảnh giới Á Thánh.

Á Thánh là một cấp độ tu luyện cao hơn Thần tiên. Họ có sức mạnh và tốc độ vượt trội hơn Thần tiên rất nhiều. Họ cũng có khả năng tu luyện các thần thông cao cấp mà Thần tiên không thể tu luyện được.

Nguyên Đạo

Tại cảnh giới này, tu sĩ sẽ đạt đến cảnh giới Thánh nhân.

Để đạt đến cảnh giới Nguyên Đạo, tu sĩ cần phải vượt qua đại kiếp tiên kiếm. Đại kiếp tiên kiếm là một kiếp nạn vô cùng khủng khiếp, chỉ có những tu sĩ thực lực mạnh nhất mới có thể vượt qua.

Liên tục đệ nhất Thánh Hoàng cũng không thể nào vượt qua đại kiếp tiên kiếm. Điều này cho thấy đại kiếp tiên kiếm là một kiếp nạn vô cùng khó khăn.

Đạo Hoa

Đạo Hoa là một loại hoa thần kỳ xuất hiện trong hệ thống Lâm Uyên Hành. Đạo Hoa là biểu tượng của cảnh giới Chân Tiên.

Để tu thành Đạo Hoa, tu sĩ cần phải đạt đến cảnh giới Thần thông. Sau đó, tu sĩ cần phải tu luyện một loại thần thông đặc biệt gọi là “Đạo Hoa Khí”.

Khi tu sĩ tu thành Đạo Hoa, họ sẽ trở thành tiên nhân. Tiên nhân là những sinh vật siêu nhiên có sức mạnh và tốc độ vượt trội hơn con người rất nhiều. Họ cũng có khả năng tu luyện các thần thông cao cấp mà con người không thể tu luyện được.

Đạo Cảnh

Đạo Cảnh là cảnh giới tu luyện cao nhất trong hệ thống Lâm Uyên Hành. Tại cảnh giới này, tu sĩ sẽ đạt đến cảnh giới Tiên nhân.

Đạo Cảnh được chia thành 10 tầng, mỗi tầng đều có những đặc điểm và khả năng riêng biệt.

Đạo Cảnh nhất trọng

Đây là tầng thấp nhất trong Đạo Cảnh. Tu sĩ đạt đến tầng này sẽ được gọi là Kim Tiên.

Kim Tiên là những tiên nhân có sức mạnh và tốc độ vượt trội hơn con người rất nhiều. Họ cũng có khả năng tu luyện các thần thông cao cấp mà con người không thể tu luyện được.

Đạo Cảnh tam trọng

Đây là tầng thứ ba trong Đạo Cảnh. Tu sĩ đạt đến tầng này sẽ được gọi là Tiên Quân.

Tiên Quân là những tiên nhân nổi bật, có sức mạnh và địa vị cao trong tiên giới. Họ có thể sử dụng vũ khí thực thực hư hư, có thể chống lại Kiêm Tiên.

Đạo Cảnh ngũ trọng

Đây là tầng thứ năm trong Đạo Cảnh. Tu sĩ đạt đến tầng này sẽ được gọi là Thiên Quân.

Thiên Quân là những tiên nhân có sức mạnh và địa vị cao hơn Tiên Quân. Họ có thể sử dụng các thần thông cao cấp, có thể chống lại Đế Quân.

Đạo Cảnh bát trọng

Đây là tầng thứ tám trong Đạo Cảnh. Tu sĩ đạt đến tầng này sẽ được gọi là Đế Quân.

Đế Quân là những tiên nhân có sức mạnh và địa vị cao nhất trong tiên giới. Họ có thể sử dụng các thần thông vô thượng, có thể chống lại Tiên Đế.

Đạo Cảnh cửu trọng

Đây là tầng thứ chín trong Đạo Cảnh. Tu sĩ đạt đến tầng này sẽ được gọi là Tiên Đế.

Tiên Đế là những tiên nhân có sức mạnh và địa vị tối cao trong tiên giới. Họ có thể sử dụng các thần thông nghịch thiên, có thể chống lại Đạo Thần.

Đạo Cảnh thập trọng

Đây là tầng cao nhất trong Đạo Cảnh. Tu sĩ đạt đến tầng này sẽ được gọi là Đạo Thần.

Đạo Thần là những tiên nhân có sức mạnh và địa vị vượt qua cả Tiên Đế. Họ có thể sử dụng các thần thông chí cao, có thể tuỳ ý thao túng thiên địa.

9 Cấp độ tu luyện cảnh giới Lâm Uyên Hành - Trạch Trư
9 Cấp độ tu luyện cảnh giới Lâm Uyên Hành – Trạch Trư

Bát đại tiên giới 

Đệ nhất tiên giới

Đây là tiên giới đầu tiên được Luân Hồi Thánh Vương tạo ra. Tiên giới này có hình thái và quy luật khác với tiên giới hiện nay. Tuy nhiên, tiên giới này đã bị hủy diệt.

Đệ nhị tiên giới

Đây là tiên giới thứ hai được Luân Hồi Thánh Vương tạo ra. Tiên giới này cũng đã bị hủy diệt bởi Thiên Đế trọng Kim Lăng.

Đệ tam tiên giới

Đệ tam tiên giới cũng đã bị hủy diệt.

Đệ tứ tiên giới

Đệ tứ tiên giới cũng đã bị hủy diệt.

Đệ ngũ tiên giới

Đệ ngũ tiên giới cũng đã bị hủy diệt.

Đệ lục tiên giới

Đây là tiên giới được xưng là thượng giới. Tiên giới này cũng là do Luân Hồi Thánh Vương tạo ra. Tuy nhiên, tiên giới này cũng đã rơi vào kiếp tro hóa vì hấp thụ chất dinh dưỡng của đệ thất tiên giới.

Đệ thất tiên giới

Đây là tiên giới có 72 tòa động thiên. Tiên giới này đã bị đánh nát bởi đệ lục tiên giới để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, nhờ vào năng lượng to lớn mà Tô Vân mang đến, 72 động thiên của đệ thất tiên giới đang bắt đầu sáp nhập lại.

Đệ bát tiên giới

Đây là tiên giới cuối cùng chưa được nhắc đến trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, có thể suy đoán rằng đây sẽ là tiên giới mà Tô Vân sẽ tạo ra trong tương lai.

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Bất Hủ Phàm Nhân – Ta Là Lão Ngũ

Phân bố thế lực

Lâm Uyên Hành là một thế giới giả tưởng với nhiều thế lực khác nhau đang tranh giành quyền lực. Các thế lực này được chia thành hai loại chính: thế lực chính thống và thế lực ngầm.

Thế lực chính thống

Thế lực chính thống là những thế lực được công nhận bởi chính quyền. Các thế lực này thường có quy mô lớn, có lực lượng quân sự mạnh mẽ và có ảnh hưởng lớn đến xã hội.

Các thế lực chính thống trong Lâm Uyên Hành bao gồm:

 • Nguyên Sóc: Đây là quốc gia lớn nhất và hùng mạnh nhất trong Lâm Uyên Hành. Nguyên Sóc có một lịch sử lâu đời và có nền văn minh phát triển cao.
 • Tây Thổ: Đây là một quốc gia mới nổi, đang trên đà phát triển. Tây Thổ có một nền văn minh độc đáo và có một lực lượng quân sự mạnh mẽ.
 • Đế Tọa Động Thiên: Đây là một vùng đất bí ẩn, nằm ở phía tây của Nguyên Sóc. Đế Tọa Động Thiên là nơi sinh sống của một tộc người có sức mạnh và văn minh cao.

Thế lực ngầm

Thế lực ngầm là những thế lực hoạt động bí mật, không được chính quyền công nhận. Các thế lực này thường có quy mô nhỏ hơn các thế lực chính thống, nhưng họ có thể có sức mạnh và ảnh hưởng lớn.

Các thế lực ngầm trong Lâm Uyên Hành bao gồm:

 • Lôi Trì Động Thiên: Đây là một thế lực ngầm, hoạt động ở khu vực Lôi Trì Động Thiên. Lôi Trì Động Thiên là một vùng đất nguy hiểm, nơi các thế lực ngầm tranh giành quyền lực.
 • Thiên Phủ Động Thiên: Đây là một thế lực ngầm, hoạt động ở khu vực Thiên Phủ Động Thiên. Thiên Phủ Động Thiên là một vùng đất bí ẩn, nơi các thế lực ngầm đang tìm kiếm một cánh cửa dẫn đến thiên giới.
 • Minh Đô: Đây là một thế lực ngầm, hoạt động ở khu vực Minh Đô. Minh Đô là một vùng đất hoang tàn, nơi các thế lực ngầm đang tìm kiếm một cơ hội để phục hưng.

Các thế lực đang tranh giành quyền lực

Trong Lâm Uyên Hành, các thế lực đang tranh giành quyền lực để kiểm soát thế giới. Các thế lực này sử dụng mọi cách, kể cả bạo lực và thủ đoạn, để đạt được mục đích của mình.

Các thế lực đang tranh giành quyền lực trong Lâm Uyên Hành bao gồm:

 • Nguyên Sóc: Nguyên Sóc đang cố gắng duy trì vị thế thống trị của mình. Nguyên Sóc đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn từ Tây Thổ và các thế lực ngầm khác.
 • Tây Thổ: Tây Thổ đang muốn lật đổ Nguyên Sóc và trở thành quốc gia hùng mạnh nhất. Tây Thổ đang tích cực xây dựng lực lượng quân sự và tìm kiếm các đồng minh.
 • Lôi Trì Động Thiên: Lôi Trì Động Thiên đang muốn thống trị khu vực Lôi Trì Động Thiên. Lôi Trì Động Thiên đang sử dụng sức mạnh của mình để đàn áp các thế lực khác trong khu vực.
 • Thiên Phủ Động Thiên: Thiên Phủ Động Thiên đang muốn tìm kiếm cánh cửa dẫn đến thiên giới. Thiên Phủ Động Thiên đang sử dụng mọi cách để đạt được mục đích của mình, kể cả hợp tác với các thế lực khác.
 • Minh Đô: Minh Đô đang muốn phục hưng. Minh Đô đang tìm kiếm một cơ hội để quay trở lại thời kỳ hoàng kim.

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu) – Ngã Thị Mặc Thủy

Nhân vật 

Tô Vân

Tô Vân là nhân vật nam chính của bộ truyện Lâm Uyên Hành. Anh là một người có tính cách khá ôn hòa, che giấu dã tính. Khi còn nhỏ, anh đã bị phong ấn hai mắt vì nhìn thấy tiên kiếm giáng lâm. Sau khi được Ngô Đồng chữa khỏi, anh bắt đầu tu luyện và trở thành một nhân vật mạnh mẽ.

Tô Vân có một mối tình sâu đậm với Ngô Đồng. Anh luôn cố gắng bảo vệ cô và giúp cô tìm lại ký ức của mình. Anh cũng là một người có ý chí mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ những gì mình tin tưởng.

Ngô Đồng

Ngô Đồng là nhân vật nữ chính của bộ truyện Lâm Uyên Hành. Cô là một nhân ma, kiếp trước của cô là tiên tử Nghiễm Hàn. Cô đã bị ngục thiên quân truy sát và mất đi ký ức.

Ngô Đồng là một người có tính cách mạnh mẽ, kiên cường. Cô luôn cố gắng tìm lại ký ức của mình và bảo vệ tộc nhân của mình. Cô cũng là một người có tình cảm sâu sắc với Tô Vân.

Nhân vật khác:

 • Ngư Thanh La: Ngư Thanh La và Tô Vân là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên và tu luyện.

 • Đan Thanh là một bút quái được Hàn Quân tạo ra. Anh là một người có tính cách hài hước, dí dỏm. Anh luôn giúp đỡ Tô Vân và Ngô Đồng trong những lúc khó khăn.
 • Hàn Quân là một nhân vật thần bí, có sức mạnh vô biên. Anh là người đã giúp Tô Vân và Ngô Đồng chữa khỏi mắt.
 • Cừu Thuỷ Kính là một người có ý chí mạnh mẽ, luôn mong muốn thay đổi đất nước. Anh là người đã giúp Tô Vân và Ngô Đồng trong cuộc chiến chống lại Nguyên Sóc.
 • Tả Tung Nham là một người có tài năng, luôn muốn giúp đỡ người nghèo khổ. Anh là người đã giúp Tô Vân và Ngô Đồng trong cuộc chiến chống lại Nguyên Sóc.

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

You cannot copy content of this page