Mua ngay

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Chư Giới Đệ Nhất Nhân – Bùi Đồ Cẩu

Đang có: 249 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Trúc cơ kỳ tầng 8
4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Chư Giới Đệ Nhất Nhân - Bùi Đồ Cẩu
[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Chư Giới Đệ Nhất Nhân – Bùi Đồ Cẩu – Tóm tắt sơ lược

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Chư Giới Đệ Nhất Nhân – Bùi Đồ Cẩu – Tóm tắt sơ lược

Trúc Cơ Ngũ Quan:

 • Hoán Huyết: Quá trình rèn luyện cơ thể, tăng cường khí huyết và sức mạnh.
 • Ngũ Quan: 5 giai đoạn tu luyện trong Trúc Cơ.
 • Mức độ Hoán Huyết:
  • 1-3 lần: Đệ Nhất Quan, khí huyết như trâu, tu luyện hạ thừa võ công.
  • 4-6 lần: Đệ Nhị Quan, khí huyết như hổ, tu luyện trung thừa võ công.
  • 7-9 lần: Đệ Tam Quan, khí huyết như voi, tu luyện thượng thừa võ công.
  • 10-12 lần: Đệ Tứ Quan, khí huyết như rồng, tu luyện thượng thừa võ công, dị thuật, đạo thuật.
  • 13 lần: Đệ Ngũ Quan, khí huyết nóng chảy như lò, chuẩn Tông Sư.

Vũ Thánh:

 • Hoán Huyết 12 lần: Tu luyện Chân Cương (bước đầu tiên).
 • Hoán Huyết đại thành: Khí huyết dung lô, chuẩn Tông Sư (bước thứ hai).
 • Bách Kinh Dung Đúc: Tông Sư (bước thứ ba), tu luyện võ công thượng thừa đến đệ cửu phẩm đại thành.
 • Khí thông bách khiếu: Đại Tông Sư (bước thứ tư), thiên lý tỏa hồn.
 • Bước thứ năm: Thu hoạch Đạo Quả, thần công tuyệt học đệ thập phẩm.

Thần Thông Giả:

 • Bốn bước: Hàng phục kỳ tâm, cử hành nghi thức, thắp sáng mệnh đồ, luyện hóa vị giai.
 • Hoàn thành bốn bước: Lập địa thành tiên (Thập Đô cấp).

Thăng Cửu Diệu:

 • Tuân theo mệnh đồ: Luyện hóa đạo quả, hoàn thành nghi thức.

[Review] 28 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ta! Thiên Mệnh Đại Phản Phái – Thiên Mệnh Phản Phái

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

Cảnh giới võ thuật

Võ công:

 • Chia làm hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, thần công tuyệt học.
 • Hạ thừa võ công: 9 tầng, đại thành tương đương tam giai trung thừa.
 • Trung thừa võ công: 9 giai, đại thành tương đương tam phẩm thượng thừa.
 • Thượng thừa võ công: 9 phẩm, đại thành tương đương thần thông một trọng.
 • Thần công tuyệt học: 10 phẩm, tương đương thần thông nhị trọng.

Chân Cương:

 • Không có hạ thừa, chỉ có trung thừa và thượng thừa.
 • Chân Cương thượng thừa: Khí thông bách khiếu, trở thành Đại Tông sư, mở cửa Vũ Thánh.

Hạn chế:

 • Võ công tầng tầng: Người bình thường khó tu luyện tới Đại Thành.
 • Chân Cương: Một số Đại Tông sư không thể tu luyện một môn Chân Cương đến Đại Thành.

Dị thuật:

 • Tương đương võ công thượng thừa.
 • Uy lực đặc thù: Có thể so sánh với tuyệt học thần công.
 • Cấp bậc: Cửu phẩm đại thành, thập phẩm viên mãn.
 • Uy lực: Tương đương thần thông tầng hai.

Thần thông:

 • Chia làm 9 tầng.
 • Bị hạn chế cảnh giới.
 • Bản mạng thần thông: Do vị giai đồ sở hữu.
 • Thần chủng: Ngưng luyện từ thần thông.
 • Uy lực: Tương đương với thần thông trọng ba (đạo thuật thập phẩm viên mãn).

4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Chư Giới Đệ Nhất Nhân - Bùi Đồ Cẩu4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Chư Giới Đệ Nhất Nhân - Bùi Đồ Cẩu

Tóm tắt

Câu chuyện xoay quanh Dương Ngục, một học sinh pháp y bình thường, vô tình xuyên qua thế giới khác sau khi ăn một ngụm “Bạo Thực Chi Đỉnh”. Thế giới mới này đang trên bờ vực diệt vong, chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than.

Với kiến thức y học và pháp y của mình, Dương Ngục bắt đầu hành trình tu luyện, khám phá bí mật của thế giới mới này. Trên con đường chinh phục đỉnh cao, hắn gặp gỡ nhiều nhân vật kỳ lạ, đối mặt với vô số thử thách và nguy hiểm.

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

You cannot copy content of this page